Обади се

Рак на бял дроб (Дребноклетъчен)

Въведение

Съществуват две основни класификации: Дребноклетъчен (Small Cell Lung Cancer - SCLC) и Недребноклетъчен (Non-small cell lung cancer - NSCLC).

Дребноклетъчният карцином се развива, когато здрави клетки в белия дроб започват да се делят безконтролно, образуващи формация, наречена тумор, лезия или нодул (възел). Този вид карцином дава начало също и в нервни или хомон-продуциращи клетки на белия дроб. Терминът „дребноклетъчен“ идва от размера и формата, които се наблюдават под микроскоп.

Туморът може да бъде агресивен или доброкачествен. Веднъж нарастнал, белодробният тумор може да разпространява клетките си, но това не е напълно задължително. Тези клетки могат да се разпространят чрез кръвотока или чрез течност, в която се намират, наречена лимфа. Лимфата се пренася чрез лимфни съдове, които дренират течността в специални „станции“, наречени лимфни възли.  Тези възли са малки, бобовидни органи, които помагат на организма да се справя с инфекции. Те се намират в белите дробове, в централната част на гръдния кош, както и навсякъде в тялото. Естественият отток на лимфата от белите дробове се осъществява през средната част на гръдния кош, което и обяснява защо често пъти дребноклетъчният рак се разпространява първо именно там. Когато ракова клетка се премества в лимфен възел или до по-отдалечена част на тялото чрез кръвообращението, се нарича метастазиране.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.