Обади се

Рак на бял дроб (Дребноклетъчен)

Какви въпроси да зададем на лекуващия лекар?

Въпроси след поставяне на диагнозата

Какъв вид ДКБД имам?

Какъв е стадият на ДКБД? Какво означава това?

Можете ли да ми обясните хистологичния (цитологичния) резултат?

Въпроси за избор на лечение и повлияване на страничните ефекти

Какви са вариантите за лечение при мен?

Има ли клинични проучвания, подходящи за мен?

Има ли нужда да посетя други лекари, като гръден хирург, лъчетерапевт, медицински онколог и/или пулмолог? Каква роля имат тези лекари?

Кой ще води лечението ми?

Какъв  вид лечение бихте препоръчали за мен и защо?

Ще има ли нужда да се извършват допълнителни КТ-изследвания (скенер) и биопсии за назначаване на плана за лечение?

Каква е целта на всеки вид лечение в моя план – да елиминира тумора, да се почувствам по-добре или и двете?

Какви са възможните ранни и късни странични ефекти от лечението?

Какво може да се направи за облекчаване на симптомите ми?

Как лечението ще повлияе ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да спортувам и да извършвам обичайните си дейности?

Може ли лечението да засегне сексуалния ми живот? Ако да, как и за колко време?

Може ли това лечение да повлияе на една бъдеща бременност? Нужна ли е консултация със специалист по репродуктивно здраве преди започване на противотуморното лечение?

Към кого да се обърна за психологическа подкрепа?

Въпроси за оперативното лечение

Какъв вид операция ще ми бъде извършена? Ще бъдат ли премахнати лимфни възли?

Колко дълго ще продължи операцията?

Колко време ще остана в болницата?

Какво да очаквам през възстановителния период и колко дълъг е той?

Въпроси за химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия

Какви са лекарствата и как ще трябва да ги приемам?

Какви са възможните странични ефекти на всяко едно лекарство? За какви странични ефекти и проблеми да следя?

Какво може да се направи, за да се намалят тези странични ефекти?

Колко често трябва да посещавам болницата, за да получавам терапия, и колко дълго ще продължава визитата?

Ще мога ли да се прибера вкъщи след лечението сам, или ще има нужда от придружител?

Какви са препоръките за пациентите, приемащи терапия вкъщи?

Въпроси за лъчетерапия

Какъв е планът за моето лечение?

Къде ще се провежда лъчетерапията?

Колко често ще се провежда лъчетерапията?

Колко време продължава всеки курс на лечение?

Каква част от здравата белодробна тъкан ще бъде включена в облъчваното поле?

Възможно ли е да се приема химиотерапия по време на лъчетерапия? Ако да, какви биха били страничните ефекти и те по-тежки ли са, ако приемам двата вида лечение едно след друго?

Ще мога ли да се прибера вкъщи след лечението сам, или ще има нужда от придружител?

Въпроси за клинични проучвания

Какви са вариантите ми за стандартно лечение?

Има ли клинични проучвания, подходящи за мен?

Каква е целта на клиничното проучване? Каква е фазата на проучването – първа, втора или трета, и какво означава това?

Къде ще се провежда лечението ?

Въпроси за периода след края на лечението

Какъв е шансът карциномът да се завърне (да рецидивира)? Трябва ли да следя за определени симптоми?

Какво мога да направя, за да намаля шанса за завръщане (за рецидив) на болестта?

С какви дълготрайни или късни странични ефекти е възможно да се сблъскам, предизвикани от противотуморната терапия?

Какви изследвания трябва да си правя за проследяване на състоянието ми и колко често?

Кой ще води проследяването ми след лечението?

Въпроси за пациенти, които пушат

Какви са ползите за мен от спирането на цигарите, дори и след поставена диагноза карцином?

Как можете да ми помогнете да откажа цигарите?

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.