Обади се

Рак на бял дроб (Дребноклетъчен)

Статистика

Белодробният рак заема около 14% от всички онкологични диагнози. Около 13% от всички диагностицирани са с подтип „Дребноклетъчен“. Очакваният брой заболели в САЩ за 2019 г. е над 220 000. Чернокожите мъже са с 15% по-нисък риск от заболяване спрямо тези от бялата раса, а при жените процентите са 30 в полза на чернокожите дами спрямо тези от европеидната раса.

Белодробният карцином е втори по честота и главна причина за смърт и при двата пола. Благодарение на спада в тютюнопушенето, нивата смъртност са понижени до 48% при мъжете и 23% при жените. Годишната смъртност при жените в САЩ е достигнала 3%.

Петгодишната преживяемост показва какъв процент от заболелите доживяват поне 5 години след като ракът е бил открит. Като цяло 5-годишната преживяемост при хора, деагностицирани с зребноклетъчен белодробен рак е едва 6%.

Важно е да се отбележи, че преживяемостта се определя от няколко ключови фактора, включително стадия на заболяването. Ако дребноклетъчният карцином е само една туморна формация в белите дробове, то относителната петгодишна преживяемост достига 31%. Ако заболяването се е разпространило до околните тъкани и лимфни възли, петгодишната преживяемост възлиза на 8%-19%. Ако е достигнал по-отдалечена част от тялото, петгодишната преживяемост е около 2%.

Въпреки това, много хора живеят много години след поставяне на диагнозата. Понякога наблюдаваме ситуации, при които пациент, на когото е казано, че ракът му е лечим, преживява много по-малко спрямо пациент, който вярва, че не може да бъде излекуван. Важното е да се помни, че белодробният рак е лечим в ранен стадий и различните видове лечение са одобрени, за да помагат на хората да преживяват по-дълго и с добро качество на живот.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.