Рак на дебело черво

Колонът (ободното черво) и ректумът (правото черво) образуват дебелото черво, коeто играе важна роля в способността на тялото да преработва отпадъчни вещества. Колонът се простира на площ от 150-180 см от началото на дебелото черво, а ректумът заема 13-15 см, които завършват с ануса.

Колонът и ректумът се състоят от 5 части. Възходящото ободно черво е частта, която води началото си от торбовидна структура, наречена цекум (сляпо черво). Цекумът  е началото на дебелото черво, в което се изпразва тънкото черво – то се намира в дясната страна на корема, а напречното ободно черво пресича горната част на корема. Низходящото ободно черво пренася отпадъчните вещества надолу към лявата част на корема. Накрая сигмоидното ободно черво в най-долната част на корема отнася отпадъците няколко сантиметра по-надолу до ректума (правото черво). Отпадъчните вещества се отделят от организма през ануса.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.