Обади се

Рак на бял дроб (Дребноклетъчен)

Рискови фактори и превенция

„Рисков фактор“ е всяко нещо, което повишава риска на човек да заболее от тази болест. Въпреки, че рисковите фактори повлияват развитието на рака, повечето от тях не предизвикват директно настъпване на заболяването. Има хора, които са с няколко от рисковите фактора, но никога не заболявате, както и други без известен рисков фактор, но развиват заболяването. Познанието за вашите рискови фактори и обсъждането им с личния ви лекар ще спомогнат за правенето на по-информирани избори, свързани с начина на живот. По-често дребноклетъчен рак се развива при пушачи или хора, пушили в миналото. Но хора, които никога не са употребявали тютюневи изделия също могат да се разболеят от рак на белия дроб. Именно поради тази причина е важно да се познават рисковите фактори, както и първите признаци и симптоми на дребноклетъчен рак.

Следният фактор може драстично да повиши риска от развитие на белодробен карцином:

Тютюн.

Тютюневият дим уврежда клетките на белия дроб, предизвиквайки ги да растат абнормално. Рискът, причинен от тютюна е много по-висок при хора, пушили голямо количество и за продължително време. Редовното излагане на цигарен дим от нечия цигара, цигарета, пура, лула и др. може чувствително да повиши риска от развитие на това заболяване дори и самият човек да не пуши. Терминът, с който това се обяснява се нарича „пасивно“ пушене.

Различни фактори водят до развитието на различни видове рак. Учените продължават да търсят кои точно фактори провокират развитието на дребноклетъчния рак на белия дроб, включително и методите да го предотвратят. Говорете с вашите лекари, обсъдете факторите от околната среда и преценете колко е висок вашия риск от развитие на това заболяване.

Най-важният начин за превенция на това заболяване е избягването на употребата на тютюневи изделия и цигареният дим. Хора, които никога не са пушили са с най-нисък риск от заболяемост.

Опитите за превенция на белодробен карцином чрез употреба на витамини и други алтернативни методи не показаха ефект. Например, бета-каротен, препарат подобен на Вит. А е бил специално изследван за превенция на белодробен карцином.  Резултатите показват не просто, че бета-каротенът не е понижил риска от рак; нещо повече – при хора, продължили да пушат, бета-каротенът всъщност и повишил техния риск от развитие на белодробен рак.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.