Рак на бял дроб (Дребноклетъчен)

Когато човек си поеме въздух, белите му дробове се изпълват с кислород от въздуха и този кислород чрез кръвообращението се доставя до всички части на тялото. Тъй като клетките в човешкото тяло използват кислорода, от своя страна те отделят въглероден диоксид.  Отново чрез кръвообращението се пренася този въглероден диоксид обратно в белите дробове, където той се отделя, когато човек издиша.

Клетките в белия дроб са с различен строеж и характеристика. Повечето са епителни. Епителните клетки тапицират въздухоносните пътища (трахея, бронхи, бронхиоли) и произвеждат мукус, който покрива тези клетки и има предимно защитна функция. Белият дроб  притежава и нервни клетки, хормон-продуциращи, кръвни клетки и др.

 

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.