Обади се

Лъчелечение

Лъчелечение

Какво представлява лъчелечението

Лъчелечението (ЛЛ), или радиотерапията, е използване на различни форми на радиация за безопасно и ефективно лечение на рак и други заболявания. Лъчелечението действа чрез увреждане на генетичния материал (ДНК) на раковите клетки, а след като това се случи, те губят способността си да растат и да се разпространяват, умират и тялото ги премахва по естествен път. Нормалните клетки също са засегнати, но се възстановяват самостоятелно по начин, по който раковите не могат. Въпреки това, Вашият лъчетерапевт ще изготви такъв план за лечение, че по време на провеждането му дозата да се разпредели само в тумора, щадейки максимално околните тъкани.

Има различни причини, поради които се препоръчва ЛЛ:

  • да се елиминира първичният тумор, който все още не е метастазирал в друга част на тялото;
  • да се намали рискът от рецидив след операция или химиотерапия, като се елиминират невидимите раковите клетки, които хипотетично биха могли да останат;
  • да се намали размерът на тумора преди хирургично лечение.

Понякога целта е да се облекчат симптомите, предизвикани от нарастващи тумори, подобрявайки качеството на живот. Това се нарича палиативно ЛЛ и е част от палиативните грижи за онкологичния пациент. В този случай ЛЛ може да се използва за:

  • намаляване на размера на тумора, който влошава качеството на живот, например при белодробен тумор, който причинява проблеми с дишането;
  • намаляване на болката, предизвикана от туморно притискане на околни тъкани и органи.

Обсъдете с лекуващия лъчетерапевт целта на Вашето лечение, за да изградите по-обективни очаквания.

Безопасна ли е лъчетерапията

Голяма част от пациентите се притесняват за безопасността на ЛЛ. Вече повече от 100 години радиацията се използва успешно за лечение на различни злокачествени и доброкачествени заболявания. Направени са много подобрения, които гарантират, че ЛЛ е безопасно и ефикасно. Разработват се и се провеждат все по-нови методи за проверка, целящи да осигурят безопасно лечение. Преди започване на ЛЛ Вашият радиологичен екип внимателно ще изработи плана за лечение. Ще се съсредоточи върху целта – рака, като същевременно се избегнат съседните здрави тъкани и органи. След като планът е готов, се провеждат още тестове и проверки и едва тогава се започва лечение. По време на терапия екипът ще се среща с Вас най-малко веднъж седмично, за да проследява Вашето състояние.

Медицинският физик разработва и следва разширен план за безопасност и качество, за да гарантира, че всеки пациент провежда най-доброто лечение. С помощта на усъвършенствани компютъризирани системи те внимателно изчисляват радиационната доза във всеки критичен орган и в зоната на облъчване. Всяка стъпка от процеса се наблюдава от Вашия лъчетерапевт. Целта е провеждане на безопасно и ефективно ЛЛ за всеки пациент.

Кои са членовете на Вашия радиотерапевтичен екип

Това е екип от медицински специалисти в областта на ЛЛ и онкологията, които работят задно по време на Вашето лечение. Този екип се състои от:

  • лъчетерапевт – лекар, специализиран в лечението на рак чрез радиотерапия; цялото лечение се провежда под неговия контрол.
  • лъчетерапевтична медицинска сестра – специално е подготвена за работа с пациенти, провеждащи ЛЛ, и е на разположение да отговаря на въпроси, свързани с лечението; следи за Вашето състояние и помага за справяне с евентуални нежелани реакции.
  • медицински физик – отговаря за радиологичното оборудване и участва в изготвяне на лъчетрапевтичния план.
  • лъчетерапевтичен рентгенов лаборант – специално обучен професионалист за работа с радиологични апарати; провежда облъчването на пациента.