Обади се

Рак на бял дроб (Дребноклетъчен)

Скрининг

Скринингът се използва за търсене и детекция на рак  преди да се появят първите симптоми и признаци за наличие на заболяването. Учените са разработили и продължават да работят върху всевъзможни тестове за ранна детекция на различни видове рак при хората. Целта на скрининга е да понижи общия брой на хора, които умират или да елиминират смъртността, която иначе настъпва в следствие на злокачественото заболяване.

 

Няколко дружества, включително Американското общество по клинична онкология (ASCO), имат препоръки за скринингови програми за белодробен карцином, използвайки тест, наречен ниско-дозов спирален или спирална компютърна томография (CT scan). Компютърната томография (КТ) заснема изображения от вътрешността на тялото, използвайки рентгенови лъчи, преминали през различни ъгли. Компютърът комбинира изображенията по такъв начин, че се създава 3D картина, която показва всяка вариация от нормалната, вкл.  наличието на туморна формация.

КТ не се препоръчва при всеки пушач. Актуалните препоръки са обяснени надолу в текста и този тип скрининг е одобрен от Medicare. От изключителна важност е и скринингът да се проведе в сертифициран и опитен център.

Важно е да се отбележи, че скрининговите програми са разработени инициално за откриване на Недребноклетъчен рак на белия дроб, а не на Дребноклетъчен. Въпреки това, понякога и Дребноклетъчен може да бъде открит.

Американската асоциация по клинична онкология (ASCO) препоръчва следното при хора, които са активни пушачи или са отказали цигарите:

  • Годишен скрининг с ниско-дозов КТ скан се препоръчва вместо скрининг с рентгенова снимка или без скрининг при хора на възраст между 55-74 години, които са пушили над 30 пакетогодини. Пакетогодина се равнява на изпушена една кутия (като една кутия съдържа 20 цигари) цигари всеки ден в рамките на една година.
  • КТ скрининг не се припоръчва при хора, които са пушили по-малко от 30 години и са по-млади от 55 год. възраст или са над 74 г.и са преустановили вредния навик за над 15 години. Не се препоръчва, ако са със сериозна придружаваща симптоматика, която може да повлияе на онкологичното лечение и да скъси общата преживяемост.

Американските агенции за превенция препоръчват скрининг за бял дроб да се прилага при хора на възраст между 55-80 години, пушили поне 30 пакетогодини в живота си или са ги отказали през последните 15 години. Приложеният скрининг трябва да се извърши с ниско-дозов компютърен томограф и да се прави веднъж в годината.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.