Рак на бял дроб (Недребноклетъчен)

Въпреки, че тютюнопушенето е основна причина за появата на белодробен карцином, непушачите също могат да се разболеят. Без значение на размер, локализация, дали и до каква степен се е разпространил туморът, ако пациентът е в добро общо състояние, винаги има варианти за лечение.

Много често пациентите-пушачи с тази болест се страхуват, че няма да получат необходимата подкрепа от близките им хора. Те смятат, че хората ги обвиняват за това, че начинът им на живот, т.е. цигарите, е причина за тяхното състояние. Истината е, че повечето пушачи не развиват белодробен карцином и не всички диагностицирани с този вид тумор пушат. Карциномът на белия дроб може да засегне всеки. Всъщност повечето пациенти или са спрели цигарите години преди диагнозата или никога не са пушили.

Белодробният карцином се разделя на две големи подгрупи – недребноклетъчен (НКБД)  и дребноклетъчен. Данните за заболеваемостта в България от 2010 г. са общи за двете подгрупи (относителен дял на дребноклетъчен вариант – 14.5%): годишна заболеваемост – 86.1 на 100 000 мъже и 16.2 на 100 000 жени, а смъртността е съответно 74.8 на 100 000 и 14.6 на 100 000.

 

КАК ФУНКЦИОНИРАТ БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Белите дробове са основните органи в респираторната система. Благодарение на тях кислородът (O2) – газ, от който клетките се нуждаят, за да живеят – преминава от въздуха, който дишаме, в кръвта. След това кръвта транспортира кислорода до всички клетки в тялото. Белите дробове премахват въглеродния диоксид (CO2) – газ, отделен от клетките – от кръвта и го изнасят извън тялото чрез издишване. Обмяната на тези газове се нарича дишане.

Когато вдишваме, въздухът влиза през устата или носа, преминава през гърлото и слиза към трахеята. Чрез нея въздухът навлиза в бронхите и съответно – в белите дробове. Бронхите се намират във всички части (лобове) на белите дробове. Десният бял дроб има три лоба, а левият – два, за да има място за сърцето. Навлизайки в лобовете, бронхите се разделят на по-малки структури, наречени брохиоли. В края на брохиолите се намират други малки структури – алвеоли, които са обградени от множество кръвоносни съдове. Именно в алвеолите се извършва обмяната на газовете (навлизане на кислород в кръвта и излизане на въглероден диоксид от кръвта) . 

Лимфната система на тялото играе много важна роля. Тя обхваща целия организъм и разбира се – белите дробове. Течността (лимфата), която тече по лимфните пътища, захранва клетките и им предоставя вода, както и важни кръвни клетки, борещи се с бактерии. Пътят на лимфата минава през малки овални структури, наречени лимфни възли. Те отстраняват бактериите, попаднали в лимфната система, и помагат в борбата срещу инфекциите.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

 

 

С подкрепата на AstraZeneca