Обади се

Как да се справя с рецидива?

Как да се справя с рецидива

Рецидивът се случва, когато ракът се завърне след лечение. Това може да стане седмици, месеци или дори много години след като първичният рак е бил лекуван. Лекарите не могат да знаят със сигурност, дали един рак ще рецидивира. Вероятността за завръщане на заболяването зависи от вида на първичния тумор. Лекуващият лекар може да ви даде повече информация за вашия риск от рецидив.

Защо и как ракът рецидивира

Ракът се завръща, защото малки участъци с ракови клетки могат да останат в организма след лечението. С течение на времето тези клетки могат да се размножат и да сформират туморна маса, достатъчно голяма, че да причини симптоми и да бъде открита чрез медицински изследвания. Кога и къде се образува рецидив зависи от вида на рака. Някои тумори могат да бъдат по-предвидими. Ракът може да рецидивира:

 • В същата част на тялото, където е бил първичния тумор, наречено локален рецидив;
 • В близост до мястото, където е възникнал първичния тумор, наречено регионален рецидив;
 • В друга част на тялото, наречено далечен рецидив.

Рецидивът се нарича в зависимост от мястото, на което първичният тумор е започнал развитието си, дори това да е в друга част на тялото. Например, ако рак на гърдата рецидивира в черния дроб, той все още се нарича рак на гърда, а не рак на черен дроб. Лекарите наричат това метастатичен рак на гърда. Метастатичен означава, че ракът се е разпространил в друга част на тялото.

Диагностициране на рецидив

След лечението на първичния тумор пациентът получава план за диспансерно проследяване. Той включва график с посещения на лекарския кабинет, физикални прегледи и вероятно други изследвания. Тези посещения на диспансерния кабинет и извършването на изследванията са важни, за да може лекарите да са сигурни, че пациентът е здрав и да го наблюдават за рецидив. В зависимост от вида на рака може да се назначат кръвни изследвания или образни изследвания. В някои случаи проследяването ще представляват физикални прегледи и разговори с лекаря. Той може да ви каже да следите за определени симптоми на рецидива.

Ако лекарят се съмнява за поява на рецидив, ще ви бъдат назначени допълнителни диагностични изследвания, като лабораторни, образни изследвания или биопсия.

Как се избира лечение за рецидив

Ако изследванията потвърдят съмненията за рецидив, лекарят ще трябва да изготви план за лечение, който ще зависи от различни фактори като:

 • Вида на тумора, къде в тялото се е появил отново и какви са размерите му;
 • Общото здравословно състояние на пациента;
 • Вида терапия, който е бил приложен за първичния тумор и колко ефективно е било то;
 • Нежеланите реакции, които пациентът е получил от първоначалното лечение;
 • Какъв период от време е изминал от завършването на терапията.

По време на лечението облекчаването на симптомите и страничните ефекти остава важна част от цялостната грижа за пациента. Това се нарича още симптоматично или палиативно лечение. Разговаряйте с лекаря си за възможните странични ефекти, които ще се появят.

Справяне с рецидива

Може да се сблъскате с много от чувствата и емоциите, които сте преживели, когато сте чули за пръв път диагнозата рак. Шок, безнадежност, тревожност, страх, гняв, мъка и чувството за загуба на контрол на ситуацията са често срещани емоции в такъв момент. Всички тези чувства са нормален отговор на този труден етап от живота. Някои хора смятат тази диагноза за по-притеснителна и разтройваща в сравнение с първата.

Голяма част от пациентите с рецидив също изпитват големи съмнения в избора на първоначалното лечение или в избора на начин на живот след края на лечението. Помнете, че лекуващият лекар е избрал най-подходящото за вас лечение в дадения момент. Нито вие, нито лекарят можете да предвиждате бъдещето.

Напълно разбираемо е да се притеснявате за това, че няма да ви достигнат силите да преминете през още един рунд на изследвания и лечение. Много пациенти обаче смятат, че предишният им опит ги е подготвил много добре и те могат спокойно да посрещнат предизвикателствата. Така например, хората с рецидив имат различни предимства като:

 • Познание за рака, което ще помогне в намаляването на страха и тревожността, свързани с непознатото;
 • Изградени взаимоотношения с лекарите, медицинските сестри и другите членове на болничния екип;
 • Знаят как функционира здравната система и какво да очакват;
 • Познание за противотуморното лечение, страничните ефекти от него и как да ги повлияват;
 • Къде да потърсят подкрепа, например семейство, приятели, група за взаимопомощ или професионални психолози;
 • Знаят как да практикуват практики за намаляване на стреса, като различни упражнения, медитация или прекарване на свободното време с приятели.

Нормално е да се сблъскате с емоционално разтърсване след чуването на диагнозата рецидив. Препоръчително е да се обърнете към специалист (психолог или психиатър), който да обърне внимание на проблемите ви. Той може да ви помогне с:

 • Различни начини за справяне с трудни чувства;
 • Повлияване на симптомите на рака и нежеланите странични ефекти от лечението;
 • Да осъзнаете какво наистина сте преживели до тук в следствие на рака.