Рак на бял дроб (Дребноклетъчен)

Какво представляват клиничните проучвания?

Какво представляват клиничните проучвания?

Лекарите и учените непрекъснато търсят нови, по-добри начини за лечение на ДКБК. За тази цел са създадени научни изследвания, в които се включват доброволци. Тези изследвания се наричат клинични проучвания. Всяко одобрено за използване лекарство е преминало през фазата на клиничните проучвания. Лекарите провеждат такива проучвания в различни фази, които имат различни цели.

Изследователите искат да разберат дали новото лечение е безопасно, ефективно и по-добро от лечението, което в момента се прилага стандартно в болничните заведения. Тези проучвания оценяват нови медикаменти и методи на лечение и нови мерки за превенция. Пациентите, участващи в клинично изпитване, могат да бъдат от първите, получили новото лечение, преди още да е излязло официално разрешение за употребата му. Трябва да се има предвид, че няма гаранция, че новото лечение ще е безопасно, ефикасно или по-добро от това, което лекарите прилагат в момента.

Някои клинични проучвания изучават нови начини за облекчаване на симптомите и страничните ефекти от лечението. Други се занимават със справянето с късните странични ефекти, които могат да се проявят дълго след лечението. Разговаряйте с лекаря си относно актуалните клинични проучвания в този момент.

Решение за включване в клинично проучване

Пациентите решават да се включат в клинично проучване по много причини. За някои хора проучването е най-добрият възможен вариант за лечение. Тъй като стандартните терапии не са идеални, пациентите предпочитат да се сблъскат с несигурността в едно клинично проучване с надежда за по-добър резултат. Други хора участват в проучвания, защото знаят, че това е начинът да се постигне прогрес в лечението на ДКБК. Дори и да не се възползват директно от позитивните ефекти, тяхното участие може да допринесе за много други болни от белодробен карцином.

Понякога пациентът се притеснява, че като участник в проучване, той може да не получи терапия, а хапче с плацебо ефект. Тези хапчета се комбинират със стандартно лечение в повечето изпитвания. Когато се използва плацебо, участниците винаги са уведомени.

Последни проучвания:

Лекарите  непрекъснато работят, за да научат повече за ДКБК, начините за предотвратяването му, как най-добре да се лекуват и как да осигурят най-добрите грижи за хората, диагностицирани с това заболяване. Следните области на проучвания могат да включват нови възможности за пациенти чрез клинични изпитвания. Винаги говорете с вашия лекар за най-добрите възможности за диагностика и лечение.

Персонализирана терапия. Изследователите разглеждат особеностите на туморите на белия дроб, които могат да предскажат дали конкретно лечение може да бъде ефективно. За да се събере тази информация, са необходими допълнителни анализи на туморните проби, взети при първото диагностициране на заболяването. Количеството туморна тъкан, отстранено по време на биопсията за диагностициране на рака, може да не е достатъчно за тези допълнителни изследвания. Ако случаят е такъв, пациентите могат да бъдат помолени да направят друга биопсия, която да подпомогне планирането на лечението и, ако е част от клинично изпитване, да помогне на изследователите да намерят по-добри начини за лечение на рак на белия дроб.

Таргетна терапия. Насочената терапия е лечение, насочено към специфичните за рака гени, протеини или тъканната среда, което допринася за растежа и оцеляването нa злокачествените клетки. Този вид лечение блокира растежа и разпространението на раковите клетки, като същевременно ограничава увреждането на здравите клетки. Целевата терапия ровалпитузумаб се изследва за ДКБК. Това е лекарство, комбинирано с антитяло, което се свързва с протеин, наречен DLL3, намиращ се в ДКБК клетки.

Имунотерапия. Пътят на PD-1 може да е много важен за способността на имунната система да контролира растежа на рака. Блокирането на този път с PD-1 и PD-L1 антитела спира или забавя растежа на белодробния рак за някои пациенти. Изследванията за нови имунотерапии и нови начини за използване на тези лечения продължават. Научете повече за имунотерапията и рака на белия дроб.

По-добри техники за лъчева терапия. Лекарите намират начини да подобрят ефективността на лъчевата терапия, като същевременно намаляват страничните ефекти. Например, някои проучвания разглеждат стереотактичната лъчева терапия (радиохирургия), която се използва за фокусиране на йонизиращите лъчения в туморния обем с намаляване на увредата на  здравата тъкан.

Подобрен скрининг. ДКБК се лекува по-успешно в ранните му стадии, което повиши интереса към скрининг на повече хора за рак на белия дроб, преди да причини признаци и симптоми.

Спиране на употребата на тютюн. Дори и с най-добрите методи за ранно откриване и лечение на рак на белия дроб, най-добрият начин за спасяване на живота от рак на белия дроб е чрез програми за насърчаване на хората никога да не започнат да пушат и, ако имат, да се откажат от тютюнопушенето. За повечето хора ракът на белия дроб е силно предотвратима болест. Дори за хора с рак на белия дроб спирането на тютюнопушенето им позволява да живеят по-дълго, намалява страничните ефекти и намалява шанса да получат втори рак на белия дроб. Отказът от тютюнопушенето е трудно по всяко време и още повече по време на лечението на рака. Вашият медицински екип може да ви помогне да улесните отказването от тютюнопушенето с никотинова подмяна и други техники. Изследванията продължават да се използват нови начини да се помогне на хората да спрат да пушат.

Палиативни грижи / поддържащи грижи. Клиничните изпитвания са в ход, за да се намерят по-добри начини за намаляване на симптомите и страничните ефекти от сегашните лечения за рак на белия дроб, за да се подобри комфортът и качеството на живот на пациентите.

 

Справяне с лечението

Всяко лечение на ДКБК може да предизвика нежелани реакции или промени в тялото Ви, както и в чувствата и усещанията Ви. Поради много причини различните пациенти не изпитват еднакви нежелани реакции, дори когато получават едно и също лечение за същия тип карцином. Това може да направи трудно предвиждането как ще се почувствате по време на лечение.

Докато се подготвяте за започване на лечебния план, е нормално да се страхувате от странични ефекти, свързани с терапията. Болничният екип от здравни специалисти ще работи за предотвратяване и облекчаване на нежеланите реакции. Лекарите наричат ​​тази част от лечението палиативно или симптоматично лечение това е важна част от плана, независимо от възрастта или стадия на болестта.

Справяне с физически странични ефекти. Промените във физическото състояние зависят от няколко фактора, като стадий на болестта, продължителност и доза на лечението, както и от общото здравословно състояние на пациента.

Понякога физическите нежелани реакции могат да продължат след края на лечението и се наричат дългосрочни странични ефекти. Страничните ефекти, които се появяват месеци или години след края на лечението, се наричат късни. Третирането на дългосрочните и късните странични ефекти е важна част от грижите за онкоболния.

Справяне с емоционални и социални ефекти. Може да се появят емоционални и социални нежелани ефекти след поставяне на диагноза простатен карцином. Това може да включва справяне с трудни емоции, като тревожност или гняв, или управление на нивото на стрес. Понякога пациентите имат проблеми с изразяване на чувствата си към близките, а понякога близките не знаят какво да кажат в замяна.

Пациентите и техните семейства се насърчават да споделят чувствата си със специалист. Можете също така да намерите стратегии за справяне с емоционални и социални странични ефекти в отделен раздел на този уебсайт; този раздел включва различни ресурси за намиране на поддръжка и информация, които да отговарят на Вашите нужди.

Грижа за любим човек с карцином. Членовете на семейството и приятелите често играят важна роля в грижата за човек с ДКБК. Грижещете се могат да осигурят физическа, практическа и емоционална подкрепа на пациента, дори ако живеят далеч.

Близките могат да имат редица отговорности – ежедневно или само при необходимост. По-долу са посочени някои от отговорностите, които има грижещият се за онкоболен:

осигуряване на подкрепа и насърчаване;

предоставяне на лекарства;

помощ за управлението на симптомите и нежеланите реакции;

координиране на медицинските посещения при лекар;

осигуряване на пътуване до уговорена среща;

помощ при хранене;

помагане при домашните задължения;

справяне със застрахователни и финансови въпроси.

Научете повече за оказване на грижи за онкоболен, консултирайте се с членове от болничния екип.

Преди да започнете лечението, говорете с Вашия лекар за възможните нежелани реакции и задайте въпроси като:

Кои странични ефекти са най-вероятни?

Кога е вероятно да се случат?

Какво можем да направим, за да ги предотвратим или облекчим?

Не забравяйте да уведомите Вашия лекуващ лекар за всички промени, които се случват  с Вас по време на лечението и след това. Кажете им, дори и да не мислите, че страничните ефекти са сериозни. Това обсъждане трябва да включва физически, емоционални и социални ефекти от карцинома. Също така попитайте от какви грижи може да се нуждаете у дома и за извършване на ежедневни Ви задачи по време и след лечението.

Проследяване

Грижата за хората, диагностицирани с дребноклетъчен карцином на белия дроб, не приключва, когато активното лечение приключи. Болничният екип ще продължи да проверява дали туморът не се е възвърнал (рецидивирал), да контролира каквито и да е нежелани реакции, както и да следи за общото здравословно състояние. Това се нарича последващо (диспансерно) проследяване на пациента. Вашето проследяване може да включва редовни физически прегледи, медицински изследвания или и двете. Лекарите ще следят за възстановяването Ви през следващите месеци и години.

Следене за рецидив

Една от целите на последващото (диспансерно) проследяване е да се провери дали има наличен рецидив. Карциномът се появява, защото малките участъци от ракови клетки могат да останат незабелязани в организма, но с течение на времето те могат да се увеличат на брой, докато не се появят в резултатите от теста или да причинят оплаквания. По време на проследяването лекар, запознат с Вашата медицинска история, може да Ви даде индивидуална информация за риска от рецидив. Вашият лекар ще зададе конкретни въпроси за здравето Ви. Някои хора могат да имат кръвни тестове или образни изследвания, направени като част от редовното последващо проследяване, но препоръките за изследвания зависят от няколко фактора, като вид и стадий на карцинома, който първоначално е диагностициран, и вид на проведеното лечение.

Контрол на дългосрочни и късни странични ефекти

Повечето хора очакват да получат странични ефекти при получаване на лечение, но често за преживелите карцином е изненадващо, че някои странични ефекти могат да продължат след периода на лечение – наричат ​​се дългосрочни странични ефекти. Освен това, други странични ефекти, наречени късни, могат да се развият месеци или дори години след това. Дългосрочните и късните ефекти могат да включват както физически, така и емоционални промени.

Говорете с лекуващия си лекар за риска от развитие на късни странични ефекти въз основа на стадия на карцинома, индивидуалния план за лечение и цялостното Ви здравословно състояние. Ако сте имали лечение, за което е  известно, че причинява специфични късни реакции, може също да проведете някои физически прегледи, образни или кръвни изследвания, за да ги откриете и да ги контролирате.

Ако лекар, който не е пряко ангажиран в грижите за карцинома, ще води проследяването Ви, не забравяйте да споделите с него, както и с всички бъдещи здравни работници, които ще срещнете, обобщената информация за плановете от проведеното Ви лечение. Подробностите за лечението са много ценни за медицинските специалисти, които ще се грижат за Вас през целия Ви живот.

Преживяване

Какво е преживяване (оцеляване) на карцином? Преживяването е една от най-сложните части от процеса на онкологичната болест, защото е различна за всички. Преживелите могат да изпитват смесица от силни чувства, включително радост, загриженост, облекчение, вина и страх. Някои хора казват, че оценяват живота си повече след диагнозата карцином и са придобили по-голяма увереност и одобрение за себе си. Други се притесняват много за здравето си и не знаят как да се справят с ежедневието.

Хората, преживели карцином, могат да изпитват стрес при честите си посещения в болницата след края на лечението. Често взаимоотношенията, изградени с медицинския екип, помогнал при лечението и осигурявал чувство за сигурност по време на лечението, сега се пропускат като източник на подкрепа. Това може да е особено важно, тъй като новите грижи и предизвикателства се променят в течение на времето, като например всякакви късни последици от лечението, емоционални предизвикателства, включително страх от рецидив, сексуални въпроси, безпокойство за фертилността, финансови и професионални проблеми.

Всеки, преживял карцином, има индивидуални притеснения и предизвикателства. За преодоляване на всяко едно от тях добра първа стъпка е да разпознаете страховете си и да говорите за тях. Ефективното справяне изисква:

разбиране на предизвикателството и проблема, пред които се изправяте;

достигане до решения на проблема;

искане на подкрепа от другите;

чувство на комфорт с избора на действие.

Много от хората, преминали през трудния път на карцинома, смятат, че е полезно да се присъединят към  група за подкрепа и взаимопомощ или онлайн-общност от хора като тях. Това Ви позволява да говорите с хора, които са имали подобни преживявания от първа ръка. Други варианти за намиране на помощ включват разговор с приятел или член на болничния медицински екип, индивидуално консултиране или молба за помощ в центъра, в който сте получавали лечение.

Промяна на ролята в оказването на грижи. Членовете на семейството и приятелите могат също да преминават през периоди на преход. Грижещият се за онкоболен играе много важна роля в подкрепата на пациента, като предоставя физическа, емоционална и практическа грижа ежедневно или при необходимост. Много от тези хора се фокусират върху осигуряването на тази подкрепа, особено ако продължителността на лечението трае много месеци или повече.

След като лечението е приключило, ролята на гижещия се често се променя. В крайна сметка нуждата от грижи, свързани с карцинома, ще става много по-малка или ще приключи. Хората, грижещи се за близки онкоболни, могат да научат повече за приспособяването към живота след края на тази роля.

Нова перспектива за вашето здраве. За много хора преживяването служи като силен мотиватор за промяна в начина на живот. Мъжете, които се възстановяват от простатен карцином, се насърчават да следват установените насоки за добро здраве, например да не пушат, да ограничават алкохола, да се хранят добре и да управляват стреса. Редовната физическа активност може да Ви помогне да възстановите силата и енергийното си ниво. Болничният екип от специалисти може да Ви помогне да създадете подходящ план за упражнения въз основа на Вашите нужди, физически способности и фитнес ниво.

Освен това е важно да се правят медицински прегледи и изследвания (виж Проследяване), за да се грижите адекватно за Вашето здраве. Целта на рехабилитацията е да помогне на хората да възвърнат контрола над много аспекти на живота си и да останат по възможност независими и продуктивни.

 

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.