ЖИВОТ СЛЕД БОЛЕСТТА

    

Проследяване след лечението

Грижата за хората с рак не свършва, когато противотуморната терапия приключи. След края на лечението ще продължавате да виждате болничния екип, който се грижи за вас.
Прочети

Справяне със страха от рецидив

След като лечението приключи, едно от най-честите притеснения на хората е завръщането на заболяването. Страхът от рецидив е много реален и напълно нормален. Въпреки, че не може да контролирате дали ракът ще се завърне, можете да управлявате доколко страхъ
Прочети

Как да се справя с рецидива?

Рецидивът се случва, когато ракът се завърне след лечение. Това може да стане седмици, месеци или дори много години след като първичният рак е бил лекуван.
Прочети

Възможности да имате деца след болестта

Някои от леченията на онкологичните заболявания могат да затруднят способността да имате даца. Това се нарича плодовитост или фертилитет. Химиотерапията, лъчелечението и хирургията, които засягат репродуктивните органи, може да повлияят на плодовитостта.
Прочети