Рак на панкреас

Панкреасът е храносмилателна жлеза с крушовидна форма, разположена върху задната коремна стена между стомаха и гръбначния стълб. Тя се състои от три раздела – глава, опашка и тяло – и има два основни вида тъкани, които я изграждат и определят функциите й – екзокринна и ендокринна.

Екзокринната част (част с външна секреция) е съставена от каналчета и малки лобчета, наречени ацини, които се намират в края на каналчетата. Тази част от панкреаса произвежда специални протеини, наречени ензими, които се освобождават в тънките черва, за да подпомогнат процеса на смилане и разграждане на храната, най-вече мазнините.

Ендокринната част (част с вътрешна секреция) се състои от клетки, обединени в групи, наречени Лангерхансови острови. Тези клетки изработват специфични хормони, един от които е инсулинът. Той помага да се контролира количеството глюкоза (захар) в кръвта. Тази част на панкреаса произвежда и други хормони, като глюкагон, соматостатин, панкреатичен полипептид и т.н. Всеки от тях играе важна роля в регулацията на метаболизма в организма.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.