Рак на гърда

Какво представляват гърдите

Гърдите са изградени от различни тъкани. В тези тъкани се разполага мрежа от делчета (лобули). Те са жлезистата част на гърдата, където се секретира млякото. Всички лобули си имат каналчета, които отвеждат млякото от жлезата до мамилата. Мамилата е изпъкналостта на зърното на гърдата, където се отварят порите на млечните жлези. Ареола се нарича по-тъмната зона около зърното. В гърдите се намират и много кръвоносни и лимфни съдове, тъй като кръвта носи хранителни вещества на клетките, а лимфната система дренира ненужните продукти. Лимфните съдове се свързват с лимфните възли – малки овални структури, които помагат в борбата с инфекциите. 

За рака на гърдата

Ракът започва развитието си, когато здрави клетки на гърдата се променят и започнат да растат безконтролно, формирайки новообразувание, наречено тумор. Туморът може да бъде злокачествен или доброкачествен. Злокачественият тумор или ракът може да расте и да се разпространява в други части на тялото. Нарича се още малигнен тумор. Доброкачественият тумор, наричан още бенигнен, може да расте, но не се разпространява. 

Ракът на гърдата се разпространява, когато започне да расте в други части на тялото или когато ракови клетки от него се насочат към други структури в организма, пренесени чрез кръвната или лимфната система. Това се нарича метастазиране. 

Тук ще разгледаме всички стадии на рака на гърдата, с изключение на метастатичния рак на гърда, или IV стадий на заболяването. Стадият на заболяването показва къде е позициониран карциномът, какви са размерите му и дали и къде се е разпространил. 

Въпреки че ракът на гърдата метастазира най-често в близките лимфни възли, често се разпространява и в костите, белите дробове, черния дроб и мозъка. Това се нарича метастатична болест или IV стадий рак на гърда. Повече информация, относно IV стадий на рака на гърдата ще намерите тук.

Ако карциномът на гърдата се появи отново (рецидивира) след края на проведено лечение, той може да се развие локално, т.е. в гърдата и/или в околните лимфни възли. Той може да появи и на други места в тялото, което се нарича далечен рецидив. 

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.