Обади се

Възможности да имате деца след болестта

Възможности да имате деца след болестта

Някои от леченията на онкологичните заболявания могат да затруднят способността да имате деца. Това се нарича плодовитост или фертилитет. Химиотерапията, лъчелечението и хирургията, които засягат репродуктивните органи, може да повлияят на плодовитостта. Безплодието може да бъде причинено от:

  • Ниски нива на сперматозоиди или яйцеклетките;
  • Ниски нива на хормоните, които контролиращи възпроизводството;
  • Увреждане или премахване органи, което възпрепятстват зачеването или нормалното развитие на бременността.

Съществуват варианти за запазване на фертилитета по време на противотуморното лечение. Такива са:

  • Замразяване на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони преди започване на лечението;
  • Предпазване на репродуктивните органи на пациента по време на лечението.

Консултирайте се със специалист по репродуктивна медицина и обмислете вариантите за:

  • Донорски яйцеклетки ( ако яйчниците не произвеждат вече здрави яйцеклетки);
  • Донорска сперма ( ако тестисите не произвеждат вече здрави спертматозоиди)

Възможности за жени

Жените се раждат с определен брой яйцеклетки в яйчниците, наречени овариален резерв. Този резерв намалява с напредване на възрастта на жената. Някои химиотерапевтични лекарства може да намалят този резерв. Колкото по-малко яйцеклетки произвежда една жена, толкова по-трудно е забременяването при нея. Намаляване на броя на яйцеклетките може да доведе и до ранно настъпване на менупауза, което означава, че яйчниците спират да произвеждат яйцеклетки.

Ако имате или риск намаляване на овариалния резерв заради противотуморно лечение, консултирайте се със специалист по репродуктивна медицина, който да ви представи вариантите за запазване на плодовитостта и повишаването на шансовете за забременяване:

Оплождане ин витро (IVF). Това е често срещан вид асистирана репродукция. IVF използва специфични лекарства за стимулиране на яйчниците, за да произвеждат яйцеклетки. Тези яйцеклетки се взимат от яйчниците на жената и след това се оплождат със сперматозоиди в лабораторни условия. Ако процедурата е успешна, оплодената яйцеклетката ще се развие в ембрион. По-късно, ембрионът ще бъде поставен обратно в тялото на жената, за да се развие в бебе.

Донорски на яйцеклетки

Жената може да съхрани яйцеклетките си преди лечението. Това е начин за запазване на плодовитостта. Ако една жена не съхрани яйцеклетките си преди да започне лечението, тя може да използва донорнски яйцеклетки. Донорнските яйцеклетки са предоставени от друга жена. Когато яйчниците на жената не могат да произвеждат здрави яйцеклетки, донорските могат да бъдат използвани за забременяване. Те се оплождат в лабораторни условия със сперматозоиди, като те могат да се вземат от партьора на жената или от донор. Оплодените яйцеклетки, наречени ембриони, се поставят в матката на жената. Матката трябва да бъде здрава, за да може жената да забременее и да износи плода. Тя ще трябва да приема хормони преди и след поставянето на ембрионите (ембриотрансфера).

Възможности за мъже

Донорки сперматозоиди. Мъжът може да съхрани сперматозоидите си преди започване на лечението. По този начин той може да запази възможността да има деца. Ако мъжът не е направил тази процедура преди започване на лечението той може да използва донорски сперматозоиди. Донорските сперматозоиди се взимат от спермална банка и са предоставени от друг здрав мъж.  Донорите обикновено са анонимни, но спермалните банки обикновено описват физическите черти на донора и изследват сперматозоидите му за различни заболявания. Детето, което ще се роди ще носи гените на донора.

Извличане на сперматозоиди от тестисите. Мъжът може да няма сперматозоиди в семенната си течност след приключване на терапията, но той все още може да има здрави сперматозоиди в тестисите си. По време на процедурата за извличане на сперматозоиди от тестисите лекарят премахва малка част от тестикуларна тъкан. Всеки здрав сперматозоид намерен в тази тъкан може да бъде използван за оплождане. Взетите сперматозоиди могат да бъдат използвани при ин витро оплождане или да бъдат замразени за в бъдеща.

Осиновяване

Когато човек осинови дете, той се превръща в негов постоянен и законен родител.

Различните държави имат различни ограничения за потенциалните осиновители. Те могат да включват здравна история, изисквания за доходи, възраст или семейно положение. Ако се интересувате от осиновяване, говорете със социален работник в съответното ведомство.