Химиотерапия

Химиотерапия

Какво е химиотерапия?

Химиотерапията е метод на лечение, използващ медикаменти (химиотерапевтици), които унищожават раковите клетки чрез прекъсване на процеса на развитието и деленето им. Тя въздейства на раковите клетки в много по-голяма степен и много по-бързо отколкото на здравите.

Химиотерапевтиците са много мощни лекарства, които увреждат бързоделящи се клетки, каквито са не само раковите, но и някои здрави клетки в организма. Това е причина за появата на страничните ефекти от химиотерапията.

Видове химиотерапия

Химиотерапията може да бъде разделена на различни групи, в зависимост от използваните препарати, от целта на лечението, от начина на въвеждане на лекарството в организма:

 • Монохимиотерапия – лечение с един химиотерапевтик; полихимиотерапия – лечение в комбинация с повече от един химиотерапевтик;
 • Адювантна химиотерапия – извършва се след операция или лъчелечение; неоадювантна химиотерапия – извършва се преди операция или лъчелечение;
 • Лечебна химиотерапия – с цел постигане на пълна ремисия (пълно излекуване на рака); Палиативна химиотерапия – с цел облекчаване на симптомите и подобряване на качеството на живот на пациента;
 • Поддържаща химиотерапия – основната й цел е да се продължи получената частична или пълна ремисия;
 • Локална (местна) или интракавитарна (вътрекухинна) химиотерапия – например инжектиране на химиотерапевтици директно в пикочния мехур.

В лечението на онкологичните заболявания се използват и други видове лекарства. Съществуват по-нови и модерни медикаменти, с които се извършва така наречената целева (таргетна) терапия. Таргетните лекарства унищожават тумора чрез блокиране на гени или протеини, открити в клетките му. Този вид лечение щади здравите клетки за разлика от химиотерапията, която освен, че поразява раковите клетки, засяга и здравите. Всеки вид противотуморна терапия има своята роля в плана на лечение, който е назначен индивидуално за всеки пациент.

Съществуват и други терапии, които се включват в лечението на рака, като прием на хормонални лекарства (хормонална терапия) и такива, които подпомагат имунитета в борбата с тумора (имунотерапия).

Цели на химиотерапията

Целите на химиотерапията зависят от вида на тумора и от неговото разпространение. Понякога основната цел е унищожаването на туморната формация изцяло и предотвратяване на рецидив (повторна поява на тумора). Ако това е непостижимо, целта е химиотерапията да забави развитието на болестта.

Забавянето на растежа на тумора може да облекчи и симптомите причинени от него. Това е палиативна химиотерапия.

План за лечение с химиотерапия

Съществуват много лекарства за лечение на рак. Лекарствата на всеки пациент се изписват от лекар медицински онколог. Видът на химиотерапевтиците, дозата и схемата на лечение зависят от ралични фактори, като:

 • Вида на тумора;
 • Размера на тумора, местоположението му в тялото и неговото разпространение (ако има такова). Лекарите наричат това стадиране;
 • Възрастта и общото здравословно състояние на пациента;
 • Как пациентът ще понесе някои от страничните ефекти на лечението;
 • Придружаващи заболявания;
 • Предишни лечения на рак (ако е имало такива).

Къде се извършва лечението с химиотерапия?

Обикновено това лечение се извършва в болнични условия. Съществува и лечение с химиотерапия, което се приема в домашни условия.

Колко време продължава химиотерапията?

Химиотерапевтичните курсове се назначават за определен период от време (6 месеца или година) или продължават докато са ефективни. Страничните ефекти от лечението често са прекалено тежки, за да се извършват ежедневно. Курсовете на лечение се правят с почивки помежду им, които могат да продължат от няколко дни до няколко седмици, за да може организмът да се възстанови преди следващия курс. В тези интервали между курсовете здравите клетки се възстановяват напълно. Така пациентът може да има вливане на първия ден и след това три седмици време за възстановяване преди да проведе следващото лечение. Всеки триседмичен период е един курс на лечение. Няколко курса съставляват един цикъл на химиотерапия. Цикълът обикновено трае три месеца или повече.

Съществуват различни интервали от време между курсовете на лечение. Консултирайте се с лекуващия лекар, за да разберете кой е най-добрият вариант за Вас.

Как се прилага химиотерапията?

Интравенозна химиотерапия. Голяма част от химиотерапевтиците се инжектират венозно. Продължителнстта на курса на лечение може да отнеме от няколко минути до няколко часа.

Някои лекарства се приемат в продължение на няколко дни или седмици. Те обикновено се доставят в организма чрез малка помпа, която пациентът носи със себе си. Това се нарича продължителна инфузионна химиотерапия.

Перорална химиотерапия. Някои лекарства могат да бъдат приемани през устата, под формата на хапче, капсула или течност. Това означава, че това лекарство може да се приема и вкъщи. Много от таргетните лекарства се доставят в организам по този начин, като някои се приемат ежедневно, а други по схема, например четири седмици прием, последвано от двуседмична почивка.

Инжекционна химиотерапия. Химиотерапията може да се приеме чрез инжектиране мускулно или подкожно в ръката, крака или корема

Химиотерапия в артерия. Артерията е кръвоносен съд, който транспортира кръв от сърцето до други части на тялото. Понякога химиотерапията се инжектира в артерия, която води директно към областта на тумора. Това се нарича интраартериална химиотерапия.

Химиотерапия в перитонеума или корема. Химиотерапевтиците трябва да бъдат поставени директно в корема. Този вид терапия се прави при рак, който засяга и перитонеума. Перитонеумът е вътрешната повърхност на корема, покрива червата, черния дроб и стомаха. Един от видовете рак, който често се разпространява (метастазира) в тази област е ракът на яйчниците.

Други лекарствени средства за лечение на рак

Традиционните лекарства, използвани за провеждане на химиотерапия са важна част от лечението на много видове рак. Те засягат както раковите клетки, така и здравите клетки. Действието на по-новите (таргетни) лекраства е насочено предимно към поразяването на туморните клетки. Въпреки това се получават различни странични ефекти. Лекарите използват понякога таргетните лекарства като единствено средство за лечение на рак. Понякога лечебният план е съставен само от таргетни лекарства, но те често се прилагат и в комбинация с традиционна химиотерапия.