Обади се

Рак на пикочен мехур

Пикочният мехур е разширяем, кух орган, намиращ се в областта на таза, който съхранява урината, преди тя да напусне тялото по време на уриниране. Тази функция прави пикочния мехур важна част от пикочния тракт. Пикочно-отделителната система се състои също от бъбреци, уретери и уретра.

Пикочният мехур, както и другите части на пикочно-отделителната система, е обвит отвътрешната страна със слой от клетки наречен уротелиум (епителен слой). Този слой от клетки е отделен от мускулите на стената на пикочния мехур чрез влакнеста лента, наречена ламина проприа (lamina propria).

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.