Рак на яйчниците

Стадии на заболяването

Стадии на заболяването

На тази страница ще научите как лекарите описват растежа или разпространението на рака чрез различните етапи.

Етапът е начин да се опише къде се намира ракът, дали или къде се е разпространил и дали засяга други части на тялото. Лекарите използват диагностични тестове, за да установят стадия на рак, затова етапа не може напълно да се определи, докато всички тестове не приключат. Познаването на етапа помага на лекаря да реши какъв вид лечение е най-добро за пациента. Има различни описания на етапите за различните видове рак. За рак на яйчниците / фалопиевата тръба се използва системата от етапи, разработена от Международната федерация по акушерство и гинекология (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique или FIGO).

FIGO етапи за рак на яйчника, фалопиевата тръба и перитонеалния рак

Етапът предоставя общ начин за описание на рака, като дава възможност на лекарите да работят заедно, за да планират най-добрите лечения. Лекарите означават стадия на рак, използвайки системата FIGO.

Стадий  I: Ракът е само в яйчниците или маточните тръби.

 • Стадий IA: Ракът е само в единия яйчник или във фалопиевата тръба. Не се открива рак на повърхността на яйчника или фалопиевата тръба или в корема.

 • Стадий IB: Ракът е както в яйчниците, така и във фалопиевите тръби. Не се открива рак на повърхността на яйчника или фалопиевата тръба или в перитонеалната течност .

 • Стадий IC: Ракът е в единия или в двата яйчника или във фалопиевите тръби, с някое от следните: 
 • Стадий IC1: Туморът се разкъсва, докато се отстранява хирургично, наречен интраоперативен хирургичен разлив.
 • Стадий IC2: Туморната стена се разрушава преди операцията или има рак на повърхността на яйчника или фалопиевата тръба
 • Стадий IC3: Раковите клетки се намират в натрупаната течност в коремната кухина, наречена асцит, или в течните проби от перитонеалната кухина, взети по време на операцията.

Стадий II: Ракът включва един или и двата яйчника или фалопиевите тръби и се е разпространил под таза, или е перитонеален рак.

 • Стадий IIA: Ракът се е разпространил в матката и / или във фалопиевите тръби и / или яйчниците.
 • Стадий IIB: Ракът се е разпространил в други тъкани обхващи таза.

Стадий III: Ракът включва един или двата яйчника или фалопиевите тръби или е перитонеален рак. Той се е разпространил в перитонеума извън таза и / или в лимфните възли в ретроперитонеума (лимфни възли по основните кръвоносни съдове, като аортата) зад корема.

 • Стадий IIIA1: Ракът се е разпространил в ретроперитонеалните лимфни възли, които се намират в задната част на корема, но не и в перитонеалните повърхности.
 • Стадий IIIA1 (i): Метастазите са 10 милиметра (mm) или по-малки.
 • Стадий IIIA1 (ii): Метастазите са по-големи от 10 mm.
 • Стадий IIIA2: Ракът се е разпространил микроскопично от таза към корема. Ракът може да се е/да не се е разпространил в лимфните възли в задната част на корема.
 • Стадий IIIB: Ракът видимо се е разпространил покрай таза към корема и е 2 сантиметра (см) или по-малък, със или без разпространение в ретроперитонеалните лимфни възли. Сантиметърът е приблизително равен на ширината на стандартна писалка или молив.
 • Стадий IIIC: Ракът видимо се е разпространил покрай таза към корема и е по-голям от 2 см, със или без разпространение в ретроперитонеалните лимфни възли.

Стадий IV: Ракът се е разпространил в органи извън коремната област.

 • Стадий IVA: Ракът се е разпространил в течности около белите дробове.
 • Стадий IVB: Ракът се е разпространил в черния дроб или далака или в органите извън коремната кухина, включително лимфните възли в слабините извън коремната кухина.

 

Степен на диференциация (Грейдинг)

 

Лекарите също описват тези видове рак според качествата им. Оценката описва колко ракови клетки изглеждат като здрави клетки, когато се гледат под микроскоп.

 

Лекарят сравнява раковата тъкан със здравата тъкан. Това помага на лекаря да предвиди колко бързо може да се разпространи ракът и може да помогне на здравния екип да вземе решения относно плана за лечение. Здравата тъкан обикновено съдържа много различни видове клетки, групирани заедно. Ако ракът прилича на здрава тъкан и има различни клетъчни групи, той се нарича „диференциран“ или „тумор от нисък клас“. Ако раковата тъкан се различава много от здравата тъкан, тя се нарича „лошо диференцирана“ или „висококачествен тумор“. Казано накратко, колкото по-ниска е степента на тумора, толкова по-добра е прогнозата.

 

Някои тумори се наричат гранични тумори, които са тумори с нисък злокачествен потенциал (LMP). Те са много различни от туморите с висок злокачествен потенциал ракови заболявания и представляват около 10% до 15% епителните карциноми на яйчниците или фалопиевите тръби Повечето епителни тумори на яйчниците / фалопиевите тръби са серозен тип и те се класифицират като нискостепенен серозен карцином (LGSC) или високостепенен серозен карцином (HGSC). Тези тумори имат различни генетични изменения и биология.

 

Други видове рак на яйчниците / фалопиевата тръба, като ендометриоиден рак, могат да бъдат разгледани в следните степени:

 

 • Степен (Грейд) 1: Тъканта е добре диференцирана. Това означава, че клетките изглеждат и са организирани в рамките на тумора като нормални клетки. Тези тумори са склонни да растат бавно.
 • Степен (Грейд) 2: Тъканта е умерено диференцирана. Тя споделя характеристики между добри и лошо диференцирани. Степен 2 не се използва често.
 • Степен (Грейд) 3: Тъканта е слабо диференцирана или недиференцирана. Всички или повечето клетки изглеждат много необичайни и нямат нормална тъканна структура. Тези тумори са склонни да растат бързо и могат да се разпространяват бързо.

 

Адаптирано и преведено от Кристиан Димов, Едиторски екип на CancerCare.bg

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.