Рак на яйчниците

Какво представляват клиничните проучвания?

Лекарите и учените постоянно търсят по-добри начини за грижи за пациентките с овариален рак. За да се осъществи научният прогрес, медицинските специалисти създават клинични изпитвания, наречени клинични проучвания и включват в тях доброволци. Всеки медикамент, който е одобрен от Американската агенция по храните и лекарствата и Европейската медицинска агенция, са преминали преди това през клинично проучване.

Клинични проучвания се използват независимо от стадия на рак на яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеума. Много от тях се фокусират върху нови лекарства и проверяват дали то е безопасно, ефективно и дали евентуално е по-добро спрямо установените лекарствени средства до момента. Тези видове клинични проучвания оценяват нови лекарства, различни терапевтични комбинации, нови методи като лъчелечение или хирургично лечение, както и други нови, неизползвани до момента методи за лечение.

Хората, които участват в клинични проучвания могат да бъдат едни от първите, които получават лекарството преди да се разпространи широко в обществото. Съществуват и определени рискове при участие в клинично проучване, сред които са възникване на нежелани реакции, провокирани от медикамента, както и липса на терапевтичен ефект. Винаги обсъждайте обстойно с лекуващия ви екип дали дадено клинично проучване е подходящо за вас и какви са плюсовете и минусите от това ваше участие.

Някои клинични проучвания изучават именно справянето с нежеланите реакции при провеждането на противотуморно лечение. Други проучват възможностите за справяне с дълготрайните странични ефекти след продължително лечение. В случай, че имате подобни симптоми, които не се повлияват от конвенционално лечение, попитайте вашия лекуващ лекар дали има подходящо клинично проучване, в което да можете да се включите.

Решението да участвам в клинично проучване

Хората решават да се включат в клинично проучване, поради различни причини. При някои от тях клиничното проучване е най-добрата възможност за лечение. Тъй като стандартните терапии не са перфектни, често пъти хората предпочитат да се включат в клинично проучване с надеждата, че резултатът ще бъде добър, въпреки неизвестностите. Други се включват, защото знаят, че по този начин допринасят за откриването на нови терапевтични методи в лечението на рак на яйчниците/фалопиевите тръби. Дори и при тях да не се наблюдава желаният ефект, с тяхното участие в бъдеще други пациенти могат да имат полза от лечението.

Застраховките и покритието на разходите  в слиничните проучвания варират спрямо локацията на провеждане и вида клинично проучване. При някои програми някои или всички  разходи се реимбурсират. При други това не е така. Важно е да говорите с вашия екип и застрахователната ви компания дали имате нужда от допълнително осигуряване, за да участвате в клиничното проучване.

Понякога хората се тревожат дали участвайки в клиничното проучване действително ще получат лечение или плацебо, т.нар. „захарно хапче“. Когато пациентът попада в плацебо-групата, обикновено то се комбинира със стандартната терапия в повечето клинични проучвания. Ако в дизайна на клиничното проучваве съществува и плацебо група, пациентите са информирани, че могат да попаднат в нея.

Безопасност за пациента и информирано съгласие

За да участва даден човек в клинично проучване, той трябва да даде своето информирано съгласие за това. По време на този процес лекарите:

  • Дават информация относно терапевтичните възможности, така че хората да бъдат наясно по какъв начин новото лекарство се различава от стандартното лечение.
  • Информират относно всички рискове по време на лечението, които могат да бъдат различни или същите спрямо рисковете при провеждане на стандартното лечение.
  • Обясняват какви са критериите за участие на всеки човек в клинично проучване, включително броя на посещенията при лекаря, изследванията, които се провеждат, както и графикът на провеждане на лечението.

Клиничните проучвания имат идруги правила, наречение „критерии за допустимост“, чрез които се създава правилна структура на изпитването и има отношение към безопасността на пациентите. Вие и екипът, който се занимава с клиничното проучване заедно ще преминете през тези критерии и ще прецените дали са съвместими.

Тъй като някои подвидове на овариалния рак са по-рядко срещани, клинични проучвания, които да се фокусират само върху конкретен подвид, е рядко срещано. Много клинични проучвания обаче, са отворени за пациентки с различни субтипове, тъй като повечето пъти въпреки различния подвид, те отговарят на едно и също провеждано лечение.

Хората, участващи в клинични проучвания могат да преустановят участието си по всяко време, поради собствени или медицински показания. Това води до преценка, че съответният медикамент или не е достатъчно ефективен или причинява сериозни странични ефекти. Клиничните проучвания са мониторирани от близо от експерти, които наблюдават за наличието на някакви порблеми при провеждането. Важно е хората, участващи в клинични проучвания винаги до говорят с лекаря си и научните изследователи на какъв таргет от пациенти ще се провежда това лечение, след като приключи изпитването и дали биха желали да напуснат клиничното изпитване преди неговия финал.

Намиране на клинично проучване

Съществуват многобройни клинични изпитвания за различните видове рак. Търсете информация само в легитимни източници относно активните проучвания в момента. Говорете винаги с вашия лекар, ако имате желание и планирате да се включите в клинично изпитване.

 

 

Преведено и редактирано от д-р Жанет Райчева

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.