Обади се

Рак на маточната шийка

Стадии на заболяването

Стадирането на тумора е начин да се опише къде се намира ракът и къде се е разпространил, засягайки други части на тялото.

Лекарите използват диагностични тестове, за да открият стадия на рака. Познаването на етапа помага на лекаря да реши какъв вид лечение е най-добро и може да помогне да се определи прогнозата на пациента. За рака на шийката на матката се използва стадиращата система, разработена от Международната федерация по акушерство и гинекология (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique или FIGO).

Стадиране на рак на шийката на матката по FIGO

Стадий I: Ракът се е разпространил от лигавицата на шийката на матката в подлежащите тъкани, но все още се намира в матката. Той не се е разпространил в лимфните възли или други части на тялото.

Стадиране IA: Ракът се диагностицира само чрез микроскопия. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IA1: Има ракова зона с размер 3 мм и дълбочина до 7 мм . Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IA2: Раковата зона е с размер от 3 до 5 мм и  дълбочина до 7 мм. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IB: На този етап лекарят може да види лезията, а ракът се открива само в шийката на матката. Или има лезия, която може да се види с помощта на микроскоп, и тя е по-голяма от тумор в стадий IA2 . Ракът може да бъде намерен чрез физикален преглед, лапароскопски или чрез образени методи . Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IB1: Туморът е 4 сантиметра  или по-малък. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IB2: Туморът е по-голям от 4 cm. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий II: Ракът се е разпространил отвъд шийката на матката до близките области, като вагината или тъканите близо до шийката на матката, но все още е ограничен в тазовата област. Той не се е разпространил в лимфните възли или други части на тялото.

Стадий IIA: Туморът не се е разпространил в тъканта до шийката на матката, наричана още параметрична област. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IIA1: Туморът е 4 cm или по-малък. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IIA2: Туморът е по-голям от 4 cm. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IIB: Туморът се е разпространил в параметричната област. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий III: Туморът се е разпрострял до тазова стена и / или включва долната третина на вагината и / или причинява дилатация на уретера, наречено хидронефроза. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IIIA: Туморът включва долната третина на вагината, но не е сраснал с тазовата стена. Не са засегнати лимфни възли и няма далечно разпространение.

Стадий IIIB: Туморът е нараснал в тазовата стена и / или засяга бъбреците, но не се е разпространил в лимфните възли или отдалечени места. Или, ракът се е разпространил в лимфните възли в таза, но не и в отдалечени места, а туморът може да бъде всякакъв размер.

СтадийIVA: Ракът се е разпространил в пикочния мехур или ректума и може или не може да се е разпространил в лимфните възли, но не се е разпространил в други части на тялото.

СтадийIVB: Ракът се е разпространил в други части на тялото.

Рецидивиращ рак е рак, който се е върнал след лечението. Ако ракът се върне, ще има още един кръг от тестове, за да се определи степента на рецидива. Тези тестове и сканирания често са подобни на тези, извършени по време на първоначалната диагноза.

 

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова, д.м.

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.