Рак на маточната шийка

Какво представляват клиничните проучвания?

Лекарите и учените непрекъснато търсят нови, по-добри начини за лечение на рак на шийката на матката. За тази цел са създадени научни изследвания, в които се включват доброволци. Тези изследвания се наричат клинични проучвания. Всяко одобрено за използване лекарство е преминало през фазата на клиничните проучвания. Лекарите провеждат такива проучвания в различни фази, които имат различни цели.

Изследователите искат да разберат дали новото лечение е безопасно, ефективно и по-добро от лечението, което в момента се прилага стандартно в болничните заведения. Тези проучвания оценяват нови медикаменти и методи на лечение и нови мерки за превенция. Пациентите, участващи в клинично изпитване, могат да бъдат от първите, получили новото лечение, преди още да е излязло официално разрешение за употребата му. Трябва да се има предвид, че няма гаранция, че новото лечение ще е безопасно, ефикасно или по-добро от това, което лекарите прилагат в момента.

Някои клинични проучвания изучават нови начини за облекчаване на симптомите и страничните ефекти от лечението. Други се занимават със справянето с късните странични ефекти, които могат да се проявят дълго след лечението. Разговаряйте с лекаря си относно актуалните клинични проучвания в този момент.

Включване в клинично проучване

Пациентите решават да се включат в клинично проучване по много причини. За някои хора проучването е най-добрият възможен вариант за лечение. Тъй като стандартните терапии не са идеални, пациентите предпочитат да се сблъскат с несигурността в едно клинично проучване с надежда за по-добър резултат. Други хора доброволстват в проучвания, защото знаят, че това е начинът да се постигне прогрес в лечението на рака на маточната шийка. Дори и да не се възползват директно от позитивните ефекти, тяхното участие може да допринесе за много други болни от този карцином.

Понякога пациентките се притесняват, че като участници в проучване, може да не получат терапия, а хапче с плацебо ефект. Тези хапчета се комбинират със стандартно лечение в повечето изпитвания. Когато се използва плацебо, участниците винаги са уведомени.

Безопасност на пациента и информирано съгласие

За да се присъединят към клинично изпитване, хората трябва да участват в процес, известен като информирано съгласие. При информирано съгласие лекарят трябва да:

  • Опише всички възможности на пациента, за да разбере как новото лечение се различава от стандартното лечение.
  • Изброй всички рискове от новото лечение, които могат да бъдат или да не се различават от рисковете от стандартното лечение.
  • Обясни какво ще се изисква от всеки пациент, за да участват в клиничното изпитване, включително броя на посещенията на лекар, тестовете и графика на лечението.

Клиничните проучвания също имат определени правила, наречени „критерии за допустимост“, които спомагат за структурирането на изследванията и за запазването на пациентите. Вие и изследователският екип внимателно ще прегледате тези критерии заедно.

Пациентите, които участват в клинично изпитване, могат да спрат да участват по всяко време поради лични или медицински причини. Това може да включва, че новото лечение не работи или има сериозни странични ефекти. Клиничните проучвания също се наблюдават отблизо от експерти, които следят за всякакви проблеми с всяко изследване. Важно е пациентите, участващи в клинично изпитване, да говорят със своя лекар и изследователи за това кой ще предоставя тяхното лечение и грижи по време на клиничното изпитване след края на клиничното изпитване и / или ако пациентът реши да напусне клиничното изпитване.

Лекарите по цял свят работят за усъвършенстване на методите за превенция, лечение и как може да се предоставят възможно най-добрите грижи за жени, диагностицирани с това заболяване.  Тези теми често пъти са обект на клинични изпитвания.  Винаги обсъждайте с лекуващия ви лекар коя възможност е най-подходяща за вас.

  • Подобрени методи за диагностика и скрининг – тъй като ракът на маточната шийка може да бъде напълно лечим в случаите, когато еткрит в ранне стадий, учените разработват по-добри методи за детекция на преканцерози (предракови състояния) и рак. Например, флуоресцентната спектроскопия се използва за установяване на промени в преканцерозни клетки на маточната шийка

  • ЧПВ – превенция – ваксината срещу Човешки папилома вирус спомага за предотвратяване на инфекция с ЧПВ, който е основен причинител за появата на рак на маточната шийка. Gardasil е одобрена от Американската агенция по храните и лекарствата (Food and Drug Agency - FDA) и за ваксиниране на момчета и мъже на възраст между 9 и 26 години за превенция на генитални папиломи (брадавици). Учените изучават ползите от ваксините при момчета за редукция на разпространението на ЧПВ.

  • Имунотерапия – наречена още биологична терапия е създадена, за да активира естестевените защитни сили на имунната система на човека, за да се преборят с рака. При жени, които вече са диагностицирани с рак на маточната шийка се разработва терапевтична ваксина.  Тази ваксина помага да се „тренира“ имунната система да разпознава клетките на рака на матката и да ги унищожава.

  • Операции за запазване на фертилитет – продължават проучванията за подобряване на оперативните техники с цел запазване на репродуктивните органи. Все още се проучва кои точно пациентки с рак на маточната шийка могат успешно да бъдат излекувани без да изгубват фертилните си възможности.

  • Комбинирана терапия – съществуват клинични проучвания, които използват комбинирани методи с имунотерапия, радиотерапия и химиотерапия.

  • Палиативни грижи и симптоматично лечение – клиничните изпитвания се занимават също и с подобряване на контрола върху симптомите, които се появяват с развитието на болестта и страничните ефекти от лечението, за да се подобри комфорта и качеството на живот на пациентите.

 

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова и д-р Жанет Райчева.

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.