Обади се

Рак на маточната шийка

Въведение

Ракът на маточната шийка започва от шийката на матката на жената, която е долната, най-тясна част на матката. В матката се развива нарастващия плод по време на бременност. Шийката на матката свързва матката с вагината и с нея формира родовия канал.

Ракът на маточната шийка започва, когато здравите клетки на повърхността на шийката на матката се променят и започват да разта и да се делят извън контрол, образувайки маса, наречена тумор. Туморът може да бъде злокачествен (рак или карцином) или доброкачествен. Раковият тумор е злокачествен, което означава, че може да се разпространява в други части на тялото.

На първо място, промените в клетката са необичайни, а не ракови. Изследователите обаче смятат, че някои от тези необичайни промени са първата стъпка в поредица от бавни промени, които могат да доведат до рак. Някои от анормалните клетки изчезват без лечение, но други могат да станат ракови. Тази фаза на заболяването се нарича дисплазия, която е анормален растеж на клетките. Анормалните клетки, понякога наричани предракови, трябва да бъдат отстранени, за да се предотврати развитието на рака. Често предраковата лезия може да бъде премахната или унищожена без да се уврежда здравата тъкан, но в някои случаи е необходима хистеректомия за предотвратяване на рака на маточната шийка. Хистеректомията е отстраняването на матката и шийката на матката.

Лечението на предраковата лезия зависи от следните фактори:

  • Размерът на лезията и вида на промените, настъпили в клетките
  • Желанието на жената да има деца в бъдеще
  • Възрастта
  • Общото състояние и придружаващите заболявания
  • Желанието на пациента и препоръките на лекуващия лекар

Ако предраковите клетки се трансформират в ракови клетки и се разпространят в по-дълбоките слоеве на маточната шийка или в други тъкани и органи, тогава болестта се нарича рак на маточната шийка ( РМШ ).

            За рака на маточната шийка

Има два основни вида рак на маточната шийка, според вида на клетките от които произхождат. Други видове рак на маточната шийка са редки.

            Плоскоклетъчният карцином съставлява около 80% до 90% от всички случаи на рак на маточната шийка. Тези ракови заболявания възникват в клетките на външната повърхност, покриваща шийката на матката.

             Аденокарциномът съставлява от 10% до 20% от всички случаи на рак на маточната шийка. Тези ракови заболявания възникват в жлезистите клетки, които са свързани с по-ниския родов канал.

Сквамозните и жлезистите клетки се срещат при отварянето на шийката в областта на порциото,което е мястото, на което възникват повечето ракови заболявания на шийката на матката.

 

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова, д.м.

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.