Обади се

Рак на маточната шийка

Какви въпроси да зададем на лекуващия лекар?

предложени въпроси са отправна точка, за да ви помогнат да научите повече за терапията на рака на маточната шийка. Може да зададете допълнителни въпроси, които са важни за Вас. Ако желаете може да разпечатате този списък, за да Ви помогне за следващия Ви преглед при лекаря.

Въпроси за превенция

 • Трябва ли да получа ваксина срещу HPV?
 • Трябва ли да се изследвам за HPV инфекция? Какво означава това?
 • Колко често трябва да провеждам тест за Пап?

Въпроси, които трябва да зададете след диагноза "рак на маточната шийка" или предракови заболявания

 • Каква е моята диагноза и какво означава това?
 • Какъв е стадият на рака? Какво означава това?
 • Можете ли да ми обясните доклада за патологията (резултатите от лабораторните тестове)?

Въпроси, които трябва да зададете за избора на лечение и справяне с нежелани реакции

 • Какви са възможностите ми за лечение?
 • Какви клинични изпитвания са налични за мен? Къде се намират и как да разбера повече за тях?
 • Какъв план за лечение препоръчвате? Защо?
 • Каква е целта на всяко лечение? Да ли елиминира рака, да ми помогне да се чувствам по-добре, или и двете?
 • Кой ще бъде част от моя екип за здравеопазване и какво прави всеки член?
 • Кой ще ръководи цялостното ми лечение?
 • Какви са възможните странични ефекти от това лечение, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план?
 • Колко често трябва да разширя вагината след лъчетерапия? За колко дълго?
 • Ще се отрази ли това лечение върху способността ми да забременявам в бъдеще? Трябва ли да говоря с експерт по оплождане преди започване на лечението?
 • Как това лечение ще повлияе на ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да упражнявам и да изпълнявам обичайните си дейности?
 • Ако се тревожа за управлението на разходите за лечение на рак, кой може да ми помогне?
 • Трябва ли да спра да правя секс по време на лечението?
 • Ще бъде ли засегнат сексуалният ми живот след лечението?
 • Какво мога да направя, за да запазя здравето си възможно и по време на лечението?
 • На кого трябва да се обръщам с въпроси или проблеми?

Въпроси за планиране на последващи грижи

 • Какъв е шансът ракът да се върне? Трябва ли да гледам за специфични признаци или симптоми?
 • Какви дългосрочни нежелани реакции или късни ефекти са възможни въз основа на полученото от мен лечение на рак?
 • Какви последващи тестове ще ми трябва и колко често ще ми трябват?
 • Как да получа резюме на лечението и план за грижи за оцеляване, които да се съхраняват в личните ми досиета?
 • Кой ще координира моята последваща грижа?
 • Какви услуги за подкрепа на преживяемостта ми се предоставят? За семейството ми?

 

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова, д.м.

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.