Рак на черен дроб

За чернодробния рак

Ракът на черния дроб започва, когато здравите клетки се променят и започнат безконтролно делене, образувайки маса, наречена тумор. Един тумор може да бъде злокачествен или доброкачествен. Туморът е злокачествен когато може да расте и да се разпространява в други части на тялото. Доброкачественият тумор може да расте, но не и да се разпространява. 

Тук ще представим информация за рак, който започва в черния дроб, наречен първичен рак на черния дроб. 

По-често срещано е ракът, който започва в друга част на тялото, да се разпространи в черния дроб. Това не е рак на черния дроб, а "метастатичен рак" , с произход от друг орган. Научете повече за метастатичната болест

Видове чернодробен рак

Съществуват редица видове първичен рак на черния дроб, които се появяват при възрастни. Те се наричат според типа клетки, от които се развива ракът. 

Хепатоцелуларен карцином

Хепатоцелуларният карцином може да расте по различен начин. Някои се разпространяват като корени на растение през черния дроб. Други започват като единичен тумор, който се разпространява в други части на черния дроб, когато болестта се развие. Трети се развиват като нодули на няколко различни места в черния дроб.  

Приблизително 80% от първични ракови заболявания на черния дроб са хепатоцелуларни карциноми. 

Холангиокарцином, наричан още рак на жлъчните пътища

Холангиокарциномът се развива от клетките на жлъчните пътища на черния дроб. Жлъчните каналчета са тръбички, които се простират от черния дроб до тънките черва.  

Около 10% до 20% от първични ракови заболявания на черния дроб са холангиокарциноми. 

Ангиосарком

Ангиосаркомът започва в кръвоносните съдове на черния дроб и расте много бързо. 

Около 1% от първичните ракови заболявания на черния дроб са ангиосаркоми.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.