Рак на черен дроб

Какви въпроси да зададем на лекуващия лекар?

Честите разговори с лекаря е важно, за да вземате информирани решения за Вашето здраве. Предлаганите по-долу въпроси са отправна точка, за да Ви помогнат да научите повече за Вашето лечение. Задавайте и допълнителни въпроси, които са важни за Вас.  

Въпроси, които да зададете след поставяне на диагнозата

 • Какъв тип рак на черния дроб имам? 
 • Колко голям е туморът? 
 • Какъв е стадият на моя рак? Какво означава това? 
 • Може ли туморът да бъде отстранен хирургически? Какво означава това? 
 • Можете ли да ми обясните резултатите от лабораторните изследвания? 

Въпроси, свързани с рисковите фактори

 • Имам цироза на черния дроб? Какво означава това? 
 • Аз съм носител на вируса на хепатит В или С? Какво означава това? 

Въпроси, които да зададете за избора на лечение и за контрола на нежеланите реакции

 • Какви са моите възможности за лечение? 
 • Какви клинични изпитвания са подходящи за мен? Къде се намират и как да разбера повече за тях? 
 • Какъв план за лечение препоръчвате? Защо? 
 • Каква е целта на всяко лечение? Да се премахне ракът, да ми помогне да се чувствам по-добре, или и двете? 
 • Какви са шансовете за успех с планираното лечение? 
 • Какви са възможните странични ефекти от това лечение, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план? 
 • Трябва ли веднага да започна лечението? 
 • Кой ще бъде част от медицинския ми екип и какво прави всеки член? 
 • Кой ще води моето лечение? 
 • Как това лечение ще засегне ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да спортувам и да изпълнявам обичайните си дейности? 
 • Може ли това лечение да засегне моя сексуален живот? Ако е така, как и за колко време? 
 • Може ли това лечение да повлияе на способността ми да забременея или да имам деца? Ако е така, трябва ли да говоря със специалист по плодовитостта преди началото на лечението на рака? 
 • Към кого да се обърна ако имам въпроси или проблеми?
 • Има ли още нещо, което трябва да питам? 

Въпроси, които да зададете преди операция

 • Каква част от черния ми дроб ще бъде премахнат? 
 • Ще ми трябва ли чернодробна трансплантация? Колко време трябва да чакам? 
 • Колко време ще продължи операцията? 
 • Ще трябва ли да остана в болницата за тази операция? Ако е така, за колко време? 
 • Можете ли да опишете какво ще бъде възстановяването ми от операцията? 
 • Какви са възможните нежелани реакции на моята операция в краткосрочен и дългосрочен план? 

Въпроси за химиотерапия, таргетна и имунотерапия

 • Какъв вид лечение се препоръчва за мен? 
 • Каква е целта на това лечение? 
 • Как ще се прилага лечението (чрез венозен път, катетър или хапче)? 
 • Какво включва подготовката за това лечение? 
 • Колко време ще отнеме това лечение? 
 • Какви нежелани реакции мога да очаквам по време на лечението? 
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от това лечение? 
 • Какво може да се направи, за да се предотвратят или управляват тези нежелани реакции? 

Въпроси по отношение на лъчелечението

 • Какъв вид лечение се препоръчва за мен? 
 • Каква е целта на това лечение? 
 • Колко време ще отнеме това лечение? 
 • Какви нежелани реакции мога да очаквам по време на лечението? 
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от това лечение? 
 • Какво може да се направи, за да се предотвратят или управляват тези нежелани реакции? 

Въпроси, които да зададете при планиране на последващите грижи

 • Какъв е шансът ракът да се върне? Трябва ли да следя за конкретни признаци или симптоми? 
 • Какви дългосрочни странични ефекти или късни ефекти са възможни, въз основа на лечението за рак, което получих? 
 • Какви последващи изследвания ще правя и колко често имам нужда от тях? 
 • Кой ще води моето проследяване?

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.