Рак на черен дроб

Какви са вариантите за лечение?

Този раздел ви информира за лечението, което е стандарт при халатоцелуларен карцином. "Стандарт " обединява най-добрите медицински практики. При вземането на решение относно лечението си, пациентите се насърчават да обмислят и включването им в клинични изпитвания като опция. Клиничното изпитване изследва нов подходи за лечението. Лекарите проследяват безопасността и ефикасността на новото лечение, сравнявайки го със стандартното лечение. Клиничните изпитвания могат да тестват ново лекарство или нова комбинация от стандартни лекарства или нови дози на стандартни лекарства или други лечения.  

В областта на онкологичните заболявания, различни видове лекари често работят заедно, за да създадат цялостен план за лечение на пациента, който съчетава различни методи. Това се нарича мултидисциплинарен екип.  

Препоръките за лечение зависят от няколко фактора: 

  • Какъв процент от черния дроб е засегнат от рака;
  • Дали ракът се е разпространил;
  • Предпочитанията на пациента и общото му състояние;
  • Функцията на остатъчния чернодробен паренхим.

Когато туморът се открие в ранен стадий и черният дроб на пациента работи добре, лечението е насочено към елиминиране на рака. Планът за лечение включва и третиране на симптомите и нежеланите реакции. Когато ракът на черния дроб се открие на по-късен етап или черният дроб на пациента не работи добре, пациентът и лекарят трябва обсъдят целите на всяка препоръка. На този етап целта на лечението може да се съсредоточи върху забавянето на растежа на рака и облекчаването на симптомите с цел подобряване на качеството на живот. 

Различните варианти за лечение, насочени към болестта, могат да бъдат групирани според това дали могат да излекуват рака или да подобрят преживяемостта на пациента. Отделете време, за да научите за Вашите възможности за лечение и не забравяйте да зададете въпроси за нещата, които са останали неясни. Говорете с Вашия лекар относно целите на лечението и каква е прогнозата и очакваните резултати. 

Лечение, насочено към елиминиране и потенциално лечение на хепатоцелуларния карцином (ХЦК)

Тези методи се препоръчват, при тумори открити в ранен етап на развитие. Тези подходи може да не се използват при пациенти с напреднал стадий на заболяването. Те включват хирургични методи, радиочестотна аблация, перкутанно инжектиране на етанол и лъчелечение. 

Оперативна намеса

Туморна ексцизия е премахването на тумора, заедно с част от заобикалящите го здрави тъкани, по време на операция. Това е най-успешното лечение за това заболяване, особено при пациенти с добра чернодробна функция и тумори, които могат безопасно да бъдат отстранени от черния дроб. Операцията не е вариант, ако туморът заема голяма част от черния дроб, чернодробната функция е нарушена, при разпространение на тумора извън черния дроб или при други тежки съпътстващи заболявания. Хирург онколог е лекар, специализирал в лечение на рак чрез оперативна намеса. Хепатобилиарните хирурзи имат специализирано обучение по хирургия на черния дроб и панкреаса. Те участват в операциите по чернодробна трансплантация. Преди операцията говорете с вашия екип за възможните следоперативни усложнения. 

За лечение на хепатоцелуларен карцином се използват два вида хирургия: 

Хепатектомия

Когато се отстрани част от черния дроб, операцията се нарича хепатектомия. Хепатоктомия може да се направи само ако ракът е в един сегмент от черния дроб и черният дроб функционира добре. Останалата част от черния дроб поема функциите на целия черен дроб. Черният дроб може да достигне нормалния си размер в рамките на няколко седмици. Хепатектомията може да не е възможна, ако пациентът е развил цироза, дори ако туморът е малък. 

Страничните ефекти на хепатектомията могат да включват болка, обща слабост, умора и временна чернодробна недостатъчност. Медицинският Ви екипът ще следи за признаци на кървене, инфекция, чернодробна недостатъчност или други проблеми, които се нуждаят от незабавна намеса. 

Чернодробна трансплантация

Понякога се прави чернодробна трансплантация. Тази процедура е възможна само когато ракът не се е разпространил извън черния дроб и е намерен подходящ донор и са изпълнени много специфични критерии по отношение на размера и броя на туморните огнища. Тези критерии обикновено са единичен тумор, който е 5 см или по-малък или 3 или по-малко тумори, всички от които са по-малки от 3 см. Важно е да се разбере, че броят на наличните чернодробни донори е много ограничен, така че трансплантацията не винаги е опция. 

След трансплантацията, пациентът ще бъде наблюдаван внимателно за признаци за отхвърляне на новия черен дроб или завръщане на туморния процес. Пациентът трябва да взема лекарства, за да се предотврати отхвърлянето. Тези лекарства могат да причинят нежелани реакции, като подпухналост на лицето, високо кръвно налягане или повишено окосмяване на тялото. Чернодробната трансплантация има значителен риск от сериозни усложнения, включително смърт от инфекция или отхвърляне на донорния черен дроб. 

Чернодробната трансплантация е особено ефективно лечение за хора с малък тумор, защото трансплантацията премахва тумора и увредения черен дроб. Трябва да се има предвид, че донорите са малко, а хората, които чакат за чернодробна трансплантация, може да чакат с години. През това време заболяването може да се влоши.  

Радиочестотна аблация (РЧА)

РЧА и микровълновата терапия използват топлина за унищожаване на раковите клетки. Тези методи могат да бъдат прилагани през кожата, чрез лапароскопия или по време на операция, докато пациентът е под упойка. Това лечение се нарича още термична аблация. 

Перкутанно инжектиране на етанол

Перкутанното инжектиране на етанол е, когато алкохолът се инжектира директно в тумора на черния дроб, за да го унищожи. Страничните ефекти включват треска и болка след процедурата. Обикновено процедурата е проста, безопасна и особено ефективна за тумори по-малки от 3 см. Въпреки това, ако етанолът напусне черния дроб, човек може да има кратка, но силна болка. Тази опция се използва рядко и до голяма степен е заменена от радиочестотната аблация. 

Лъчетерапия

Лъчетерапията използва високоенергийни рентгенови лъчи или други йонизиращи частици за унищожаване на раковите клетки. Лекар, специализиал в радиационната терапия за лечение на рак, се нарича лъчетерапевт. 

Стереотактична лъчева терапия (SBRT)

SBRT е термин, който описва метод за доставяне на високи дози радиация в тумора, като същевременно се ограничава количеството радиация в здравите тъкани. Това е важно, защото здравата чернодробна тъкан може да бъде увредена от високи дози радиация. SBRT ефективно третира тумори, които са до 5 см или по-малки. Въпреки това, тази терапия все още се счита за експериментална, в сравнение с радиочестотната аблация, тъй като няма много налична информация за нейната дългосрочна ефективност.

Нежеланите реакции могат да включват увреждане на стомаха и белите дробове. Тези нежелани реакции обаче често могат да бъдат предотвратени. Говорете с вашия медицински екип за възможните нежелани реакции.  

Лечение, насочено към пациенти, с цел удължаване на преживяемостта и качеството на живота

Ако лекарят смята, че ракът не може да бъде излекуван, използвайки изброените по-горе методи, той може да препоръча една от следните опции с цел свиване на тумора и / или забавяне на туморния растеж. Въпреки че тези лечения най-вероятно няма да премахнат рака, те са показали, че подобряват преживяемостта на пациента. 

Хемоемболизация и радиоемболизация

Хемоемболизицията е вид химиотерапия. Химиотерапията е прилагането на лекарства за унищожаване на раковите клетки, обикновено чрез блокиране на растежа и деленето на раковите клетки. По време на тази процедура лекарствата се инжектират в чернодробната артерия и потокът от кръв през артерията се блокира за кратко време, така че лекарството да остане в тумора по-дълго. Блокирането на кръвоснабдяването на тумора също унищожава раковите клетки. 

Освен че е използван като основно лечение за ХЦК, хемоемболизирането може да се използва за забавяне на растежа на тумора за хора, които са в списъка на чакащите за чернодробна трансплантация. 

Радиоемболизацията е подобна на хемоемболизацията, с изключение на това, че по време на радиоемболизацията лекарят поставя радиоактивни източници (подобни на капсули) в артерията, която кръвоснабдява тумора.  

Таргетна терапия (актуализирана 08/2018)

Таргетната терапия използва лекарства, насочени към специфичните гени, белтъци или тъканната среда, отговарящи за растежа и развитието на рака. Този вид лечение блокира растежа и разпространението на раковите клетки, като същевременно ограничава увреждането на здравите клетки. 

Последните проучвания показват, че не всички тумори имат едни и същи гени. За да се намери най-ефективното лечение, Вашият лекар може да проведе тестове за идентифициране на гени, протеини и други фактори на тумора. Това помага на лекарите по-добре да изберат  най-ефективното лечение за всеки пациент. В момента се провеждат много проучвания, в търсене на специфични таргетни молекулни ( молекули, на които да действа терапията) и нови лечебни методи. Научете повече за таргетната терапия

За хепатоцелуларния карцином /ХЦК/, блокиращите ангиогенезата лекарства са най-често използваната таргетна терапия. Тази терапия е насочена към спиране на ангиогенезата, процес на създаване на нови кръвоносни съдове. Тъй като туморът се нуждае от хранителни вещества, доставяни от кръвоносните съдове, за да се развива и разпространява, целта на антиангиогенезната терапия е туморът да „гладува“. Предполага се, че лекарството сорафениб (Nexavar) работи по този начин. Сорафениб се използва за лечение на напреднал ХЦК, който не може да бъде напълно отстранен оперативно. Той се приема като хапче, което се поглъща (перорално). Страничните ефекти на сорафениб включват диария и някои кожни реакции. 

През април 2017 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри използването на друга таргетна терапия, регорафениб (Stivarga), за лечение на хора с ХЦК, които преди това са били лекувани със сорафениб. Редорафениб също блокира ангиогенезата. Той се използва и за лечение на колоректален карцином  (рак на дебело черво) и стомашно-чревни стромални тумори. 

През август 2018 г. FDA одобри друга таргетна терапия, наречена ленватиниб (Lenvima). Това лекарство е одобрено като първа линия (първи избор на системно лечение) за ХЦК, който не може да бъде отстранен оперативно. Най-честите нежелани реакции на това лекарство включват високо кръвно налягане, умора, диария, загуба на апетит, болки в ставите и мускулите, загуба на тегло, коремна болка, обрив, зачервяване, сърбеж или лющене на кожата по ръцете и краката, промяна в нивата на хормоните на щитовидната жлеза и гадене. 

Говорете с Вашия лекар за възможните нежелани реакции на всяко конкретно лекарство и как те могат да бъдат контролирани. 

Други възможности за лечение

 

Имунотерапия (актуализирана 09/2017)

Имунотерапията, наречена също биологична терапия, е предназначена да стимулира естествената защита на организма за борба с рака. Тя използва молекули, синтезирани от тялото или в лаборатория, за да подобри, насочи или възстанови функцията на имунната система. През септември 2017 г. FDA одобри имунотерапия, наречена ниволумаб (Opdivo) за лечение на ХЦК. Ниволумаб може да се използва за лечение на хора, които вече са лекувани със сорафениб. Други лекарства за имунотерапия все още се изследват в клинични проучвания. 

Страничните ефекти на имунотерапията могат да варират от много малко странични ефекти при много пациенти, до опасни автоимунни състояния при част от пациентите. При автоимунни заболявания, имунната система атакува нормални части на тялото, като дебелото черво или белите дробове. Говорете с Вашия медицински екип за възможните нежелани реакции при имунотерапията.  

Други клинични изпитвания

В допълнение към описаните по-горе възможности за лечение, лекарят може да предложи участие в клинично изпитване, което оценява нов подход за лечение на ХЦК. Това е особено важно за пациентите, тъй като вариантите за лечение на напреднало заболяване са много ограничени и има редица текущи изследвания, които търсят нови възможности за лечение.  

Овладяване на симптомите и нежеланите реакции

Ракът и неговото лечение често причиняват странични ефекти. В допълнение към леченията, предназначени за забавяне, спиране или елиминиране на рака, важна част от грижите за рака е облекчаването на  симптомите и нежеланите реакции на пациента. Този подход се нарича палиативна грижа и цели поддържането на пациента в комфорт с неговите физически, емоционални и социални нужди. 

Палиативна грижа е всяко лечение, което се фокусира върху намаляване на симптомите, подобряване на качеството на живот и подпомагане на пациентите и техните семейства. Всяко лице, независимо от възрастта, вида и стадия на рака, може да получи палиативни грижи. Симптоматичното и палиативно лечение трябва се стартира възможно най-рано в процеса на лечение на рак. Всъщност пациентите, които получават и двете едновременно, често имат по-малко тежки симптоми, по-добро качество на живот и съобщават, че са по-доволни от лечението. 

Палиативните грижи варират широко и често включват медикаменти, хранителни добавки, техники за релаксация, емоционална подкрепа и други терапии. Можете също така да получите палиативно лечение, подобно на това, предназначено за елиминиране на рака, като химиотерапия, хирургия или лъчетерапия. Говорете с Вашия лекар за целите на всеки метод в лечебния план. 

Преди да започнете лечението, говорете с медицинския екип за възможните странични ефекти на Вашия план за лечение и възможностите за палиативно лечение. По време и след лечението, не забравяйте да уведомите Вашия лекар или друг член на екипа, ако имате проблем, за да бъде той възможно най-бързо отстранен.  

Метастатичен ХЦК

Ако ХЦК се е разпространил и на друго място в тялото, то той се нарича метастатичен рак. Научете повече за получаването на второ мнение преди да започнете лечението, затова да се чувствате комфортно с избрания от Вас план за лечение. Тази консултация може да включва възможност за клинични изпитвания, проучващи нови методи. 

Планът Ви за лечение може да включва комбинация от химиотерапия, таргетна терапия, лъчетерапия и / или други опции. На този етап целта на лечението обикновено е да забави прогресията на рака. Палиативните грижи също ще са от значение за облекчаване на симптомите и нежеланите реакции. 

За повечето пациенти, диагнозата метастатичен рак е много стресираща и понякога трудно се приема. Пациентите и техните семейства се насърчават да говорят за начина, по който се чувстват с лекари, медицински сестри, психолози или други членове на медицинския екип. Може да е полезно да говорите с други пациенти в група за взаимопомощ. 

Ремисия и шанс за рецидив

Ремисия е, когато ракът не може да бъде открит в тялото и няма симптоми. Това може да се нарече "без доказателства за заболяване". 

Възстановяването (ремисията) може да бъде временно или постоянно. Тази несигурност кара много хора да се притесняват, че ракът ще се върне. Много от ремисиите са постоянни, но  е важно да поговорите с Вашия лекар за възможността от завръщане на рака (рецидив). Разбирането на риска от рецидив и възможностите за лечение може да ви помогне да се почувствате по-подготвени, ако ракът се върне. Научете повече за справянето със страха от рецидив

Ако заболяването се появи отново след първоначалното лечение, то се нарича рецидивиращ рак, като той може да е разположен на същото място (наречено локален рецидив), наблизо (регионално рецидив) или на друго място (далечен рецидив). 

Когато това се случи, следва нов цикъл от изследвания на рецидива, които ще определят възможностите за лечение. Често плановете за лечение ще включват описаните по-горе лечения, като хирургия и лъчетерапия, но те могат да се използват в различна комбинация или да се прилагат по различен начин. Вашият лекар може да предложи клинични изпитвания, които изучават нови начини за лечение на този вид рецидивиращ рак. Независимо от лечебния план, който изберете, палиативните грижи ще бъдат важни за облекчаване на симптомите и нежеланите реакции. 

Хората с рецидивиращ рак често изпитват емоции като недоверие или страх. Пациентите трябва да разговарят с медицинския екип (психолози) или близките си за тези чувства.  

Ако лечението не даде желания резултат

Възстановяването от рак не винаги е възможно. Ако ракът не може да бъде излекуван или контролиран, болестта може да се нарече напреднала/авансирала/ или терминална. 

Тази диагноза е стресираща и за много хора е трудно да се обсъжда. Важно е обаче да имате открит и честен разговор с Вашия лекар и медицински екип, за да изразите чувствата, предпочитанията и тревогите си. Екипът е там, за да помогне, а много от членовете му имат специални умения, опит и знания за подкрепа на пациентите и техните семейства. Осигуряването на физически удобство и преживяемост без болка е изключително важно. 

Пациентите, които имат напреднал рак и се очаква да живеят по-малко от 6 месеца, могат да помислят за хосписни грижи. Хосписната грижа е предназначена да осигури възможно най-доброто качество на живот за хората, които са близо до края на живота си. Вие и вашето семейство е хубаво да разговаряте с медицинския екип за възможностите за хосписни грижи, които могат да бъдат в домашни условия, в хоспис или болница.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.