Рак на черен дроб

Стадии на заболяването

Стадирането е начин да се опише къде се намира ракът, дали или къде се е разпространил и дали той засяга други органи на тялото. Стадирането е важно, за да се определи прогнозата на заболяването, шансът за възстановяване и видовете лечение, които са най-подходящи. Като цяло, само ранният стадий на рак на черния дроб може да бъде излекуван. 

Както бе обяснено във въведението, има два вида рак на черния дроб: първичен и вторичен. Първичният рак на черния дроб започва развитието си в самия черен дроб. Вторичният рак на черния дроб е тумор, който се е разпространил от друга част на тялото в черния дроб. Този раздел описва етапите на първичен рак на черния дроб.  

BCLC система за стадиране

За хепатоцелуларен карцином(ХЦК) на черния дроб лекарите често използват системата за стадиране на Белодробния клиничен център в Барселона (BCLC). Системата BCLC категоризира ХЦК въз основа на характеристиките на тумора, чернодробната функция, общото състоянието и свързаните с рака симптоми. 

Класификация по BCLC: 

Много ранен стадий: Туморът е по-малък от 2 см. Няма повишено налягане в порталната вена. Нивата на билирубина са нормални. Обикновено се препоръчва хирургично лечение. 

Ранен стадий: Туморът е по-малък от 5 см. Функцията на черния дроб варира. Може да няма повишено налягане в порталната вена или да има повишаване на налягането в порталната вена и нивото на билирубина, или билирубинът да е в норма, а налягането на порталната вена да е повишено. Хората с ранен стадий на заболяването могат да кандидатстват за трансплантация на черен дроб, да се подложат на хирургично лечение или на радиочестотна аблация (РЧА). 

Междинен стадий: Туморът може да е с големи размери или да са налични множество малки тумори. Лекарите обикновено препоръчват локално лечение, като трансартериална хемоемболизация. 

Напреднал стадий: Туморът инфилтрира порталната вена или се разпространява в други части на тялото (метастазира), като белите дробове и костите. Лекарите обикновено препоръчват прицелна терапия.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.