Рак на черен дроб

Как да преминем през лечението? Странични ефекти и късни странични ефекти

Всяко лечение на рак може да предизвика странични ефекти или промени в тялото Ви. Поради много причини хората не получават еднакви нежелани реакции, дори когато провеждат едно и също лечение. Ето защо е трудно да се предвиди как ще се чувствате по време на лечението. 

Докато се подготвяте да започнете лечението, е нормално да се страхувате от странични ефекти. Вашият екип от здравни специалисти ще работи за предотвратяване и облекчаване на страничните ефекти. Лекарите наричат тази част от лечението на рака "палиативни грижи". Това е важна част от вашия план за лечение, независимо от възрастта или стадия на болестта. 

Справяне с физически странични ефекти

Честите физически нежелани реакции от всяка опция за лечение за ХЦК са описани в раздела Какви са вариантите за лечение лечение. Промените във физическото Ви здраве зависят от няколко фактора, като стадия на рака, продължителността и дозата на лечението, общото здравословно състояние на пациента. 

Понякога физическите нежелани реакции могат да продължат и след края на лечението. Лекарите ги наричат късни дългосрочни странични ефекти. Има и такива, които се появяват месеци или години след края на лечението. Те се наричат късни странични ефекти. Третирането на дългосрочните и късните странични ефекти е важна част от грижите за пациента.  

Справяне с емоционалните и социалните ефекти

Може да имате емоционални, социални ефекти и/или физически ефекти след поставянето на диагнозата. Това означава справяне с трудни емоции, като тъга, тревожност или гняв, или трудности при управление на стреса. Понякога пациентите имат проблеми, при изразяване на чувствата си към близките, а те от своя страна не знаят какво да кажат в отговор. 

Грижа за любим човек с рак

Членовете на семейството и приятелите често играят важна роля в грижата за пациент с ХЦК. Хората, които се грижат за болния, могат да му осигурят физическа, практическа и емоционална подкрепа. Това може да се прави и от близки хора, които живеят далече. 

Близките могат да имат редица отговорности при справянето с ежедневните задачи: 

 • Осигуряване на подкрепа и окуражаване;
 • Даване на лекарства;
 • Помощ за справянето със симптомите и нежеланите реакции;
 • Уговаряне на срещите с лекаря;
 • Придружаване при пътуването до болницата;
 • Помощ при хранене;
 • Подпомагане при домашни задължения;
 • Финансово подпомагане.

Обсъждане на възможните нежелани реакции с медицинския екип

Преди да започнете лечението, говорете с Вашия лекар за възможни нежелани реакции. Попитайте: 

 • Кои странични ефекти са най-вероятни? 
 • Кога има вероятност те да се проявят? 
 • Какво можем да направим, за да ги предотвратим или облекчим? 

Не забравяйте да уведомите Вашия медицински екип за всички странични ефекти, които се случват по време на лечението и след това. Кажете им дори и да не мислите, че страничните ефекти са сериозни. В този разговор трябва да се включат физическите, емоционалните и социални ефекти на рака.

Също попитайте дали ще се нуждаете от помощ у дома при справянето с ежедневните задачи по време и след лечението.  

Проследяване

Грижата за пациентите с диагноза рак не свършва, когато активното лечение приключи. Вашият медицински екип ще продължи да Ви проследява, за да се увери, че ракът не се е завърнал, да управлява каквито и да е нежелани реакции и да следи общото Ви здравословно състояние. 

Вашето проследяване може да включва редовни физикални прегледи, медицински изследвания или и двете. Лекарите искат да следят възстановяването ви през месеците и годините, след лечението.  

Превенция срещу рецидив

Една от целите на последващата грижа е да се провери дали има рецидив. Ракът се проследява, защото част от туморните клетки могат да останат незабелязани в тялото. С течение на времето тези клетки могат да се увеличат на брой, формирайки туморна маса и започват да се диагностицират при изследванията или причинят симптоми. 

По време на проследяването, лекар, запознат с вашата медицинска история, може да ви даде персонализирана информация за риска от рецидив. Вашият лекар ще Ви зададе конкретни въпроси за Вашето здраве. Някои хора могат да имат назначени кръвни изследвания или такива за образна диагностика, като част от редовните грижи за проследяване. Изследванията зависят от фактори като вида и стадия на първоначално диагностицирания рак и вида на проведеното лечение. 

Проучванията за намиране на начини за предотвратяване на вторични ракови заболявания и повтарящи се ХЦК продължават, но в момента няма стандартен метод за превенция. 

Управление на дългосрочните и късни странични ефекти

Повечето хора очакват да получат странични ефекти при провеждането на лечение. Често обаче е изненадващо, че някои странични ефекти могат да продължат и след като лечението е приключило. Това са дългосрочните нежелани реакции. Други нежелани реакции, наречени късни, могат да се развият месеци или дори години след лечението. Дългосрочните и късните ефекти могат да включват както физически, така и емоционални промени. 

Говорете с Вашия лекар за риска от развитие на такива нежелани реакции въз основа на вида на рака, индивидуалния план за лечение и цялостното Ви общо състояние. Ако сте имали лечение, за което е известно, че причинява специфични късни ефекти, може да имате определени физически прегледи, сканиране или кръвни изследвания.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.