Обади се

Малигнен меланом

Стадии на заболяването

Стадирането е начин да се опише къде се намира ракът, дали или къде се е разпространил и дали той засяга други части на тялото.

Лекарите използват диагностичните изследвания, за да открият стадия на рака, така че стадирането може да не бъде завършено, докато всички тестове не бъдат направени. Познаването на стадия помага на лекарите да решат кой вид лечение е най-добър и може да помогнат предвиждането на прогнозата на пациента, което представлява шансът на пациента за възстановяване. Има различни описания на стадиите за различните видове рак.

Фактори, използвани за стадиране на меланома

За да се определи стадия на меланома, лезията и някои околни здрави тъкани трябва да се отстранят хирургично и да се анализират с помощта на микроскоп. Лекарите използват дебелината на меланома, измерена в милиметри (мм), и другите характеристики, описани в раздела Поставяне на диагноза, за определяне на стадия на заболяването.

Използват се и резултатите от диагностичните изследвания, за да се даде отговор на тези въпроси относно етапа на развитие на меланома:

  • Колко голям е първичният меланом (често наричан и първичен тумор) и къде се намира той?
  • Разпространил ли се е меланомът в лимфните възли? Ако е така, къде и колко?
  • Метастазирал ли е меланомът в други части на тялото? Ако е така, къде и колко?
  • Резултатите се комбинират, за да се определи стадия на меланома за всеки човек. Има 5 стадия на меланома: стадий  0 (нула) и стадии I до IV (от 1 до 4). Стадият предоставя общ начин за описване на рака, позволявайки на различните медицински специалисти да работят заедно, за да изготвят най-добрия план за лечение и да опишат прогнозата на пациента.

Стадийно групиране на меланома

Стадий 0: Това се отнася до меланом ин ситу, което означава, че меланомните клетки се намират само във външния слой на кожата или епидермиса. Този стадий на меланома е много малко вероятно да се разпространи в други части на тялото.

Стадий I: Първичният меланом е все още само в кожата и е много тънък. Стадий I е разделен на две подгрупи, IA или IB, в зависимост от дебелината на меланома, митотичната активност и наличието на разязвяване под микроскоп.

Стадий II: Меланом в стадий II е по-дебел от меланом в стадий І, инфилтрира епидермиса и засяга по-голяма дълбочина - дермата (плътния вътрешен слой на кожата). Има малко по-голям шанс за разпространение. Стадий II е разделен на три подгрупи - A, B или C - в зависимост от дебелината на меланома и наличието на разязвяване (улцерация).

Стадий III: Този стадий описва меланом, който се е разпространил през лимфната система до близкия лимфен възел, разположен до мястото, където ракът води началото си или до участъците на кожата, намиращи се по пътя към лимфния възел, което се нарича "транзитни метастази". Лимфната система е част от имунната система и по нея се придвижва течност от телесните тъкани с помощта на мрежа от съдове. Стадий III също се разделя на подгрупи - А, В или С - в зависимост от размера и броя на лимфните възли засегнати от меланома и наличие на разязвяване под микроскоп.

Стадий IV: Този стадий описва меланом, който се е разпространил чрез кръвта към други части на тялото като отдалечени места на кожата или меките тъкани, далечни лимфни възли или други органи като бял дроб, черен дроб, мозък, кости или стомашно-чревен тракт. Стадий IV допълнително се разделя на М1а, което означава, че ракът се е разпространил само до отдалечени места на кожата и/или меките тъкани; M1b, който включва метастази в белия дроб; и M1c, който описва далeчни метастази на всяко друго място или повишен серумен лактат дехидрогеназа (LDH) в кръвните тестове.

Рецидив: Рецидивиращият меланом е тумор, който се завръща след лечение.

Ако меланомът се върне се правят редица изследвания, за да се разбере степента на рецидива. Тези изследвания може да са подобни на тези, които са направени по времето на поставянето на първоначалната диагноза.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.