Обади се

Малигнен меланом

Какви въпроси да зададем на лекуващия лекар?

Честото общуване с лекаря е важно за да може да вземете информирани решения относно грижите за Вашето здраве. Тези предложени въпроси са отправна точка, чрез която да научите повече за грижите и лечението на рака. Тези въпроси Ви насърчават да зададете допълнителни въпроси, които са важни за Вас. Може да искате да отпечатате този списък и да го носите на следващата Ви визита в болницата.

Въпроси, които трябва да зададете след получаване на диагноза

 • Какъв вид меланом имам?
 • Можете ли да ми обясните патологичния резултат?
 • Какъв стадий е меланомът? Какво означава това?
 • Каква е дълбочината/дебелината на меланома в милиметри?
 • Меланомът с язви ли е?
 • Има ли меланомът митотична активност?
 • Възможно ли е меланомът да се е разпространил? Защо или защо не?

Въпроси, които да зададете за избора на лечение и контролиране на нежеланите реакции

 • Какви са моите възможности за лечение?
 • Какви клинични проучвания са подходящи за мен? Къде се провеждат и как да разбера повече за тях?
 • Какъв план за лечение препоръчвате? Защо?
 • Каква е целта на всяко лечение? Да се елиминира тумора, да ми помогне да се чувствам по-добре или и двете?
 • Какви са възможните странични ефекти от всяка възможност за лечение, както в краткосрочен така и в дългосрочен план? Има ли нещо, което можем да направим, за да ги предотвратим?
 • Кой ще ръководи цялостното ми лечение?
 • Как ще се отрази всяко лечение на ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да правя упражнения и да изпълнявам обичайните си дейности?
 • Може ли това лечение да засегне сексуалния ми живот? Ако е така, как и за колко време?
 • Може ли това лечение да повлияе на способността ми да забременея или да имам деца? Ако е така, трябва ли да говоря със специалист по фертелитет преди началото на лечението на рака?
 • Какви услуги за подпомагане са на мое разположение? За моето семейство?
 • На кого трябва да се обадя за въпроси или проблеми?
 • Има ли още нещо, което трябва да питам?

Въпроси, които да зададете относно хирургичното лечение

 • Какъв вид операция препоръчвате?
 • Трябва ли да имам биопсия на сентинелен лимфен възел, за да разбера дали болестта има разпространение в лимфните възли?
 • Операцията ще може ли да премахне целият тумор? Ще ми трябва ли допълнителна операция?
 • Колко време ще продължи операцията?
 • Колко време ще бъда в болницата?
 • След хирургичното отстраняване на меланома, ще се нуждая ли от кожни присадки?
 • Можете ли да опишете какво ще бъде възстановяването ми от операцията?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от тази операция?
 • Ще трябва ли да получа допълнително лечение след операцията?

Въпроси, които трябва да зададете за адювантно или системно лечение (химиотрапия, таргетна терапия, имунотерапия)

 • Какъв вид лечение се препоръчва?
 • Има ли моя меланом BRAF мутация или друга известна мутация? Възможност ли е таргетна терапия или имунотерапията?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се предотвратят или управляват тези нежелани реакции?

Въпроси, които да зададете при меланом в стадий III

 • Колко лимфни възли са засегнати от меланома?
 • Ще бъдат ли премахнати останалите лимфни възли? Ако отговорът е "да", какви са потенциалните усложнения при хирургията на лимфните възли?
 • Излязъл ли е меланомът извън рамките на лимфния възел? Това се нарича екстранодално разширение на меланома. Какво означава това за моето лечение?
 • Има ли лъчетерапия или друго лечение, което се препоръчва след операция?
 • Какви са целите на всяко лечение? Каква е прогнозата ми?
 • Къде е разпространен меланомът? Трябва ли мозъчно сканиране или ПET сканиране да се определи къде се е разпространил?
 • Хирургичното отстраняване на метастазите опция ли е, особено ако има един или два тумора? Ако е така, какви са ползите и рисковете?
 • Какви са целите на всяко лечение? Каква е прогнозата ми?
 • Как ще се предотвратят нежеланите реакции, за да намалят дискомфорта ми и да повишат качеството ми на живот?

Въпроси, които да зададете за меланом в стадий IV

 • Къде се е разпространил меланомът? Необходимо ли е мозъчно сканиране или ПET сканиране за да се определи къде се е разпространил?
 • Възможно ли е хирургичното отстраняване на метастазите, особено ако има един или два тумора? Ако е така, какви са ползите и рисковете?
 • Какви са целите на всяко лечение? Каква е прогнозата ми?
 • Как ще се предотвратят нежеланите реакции и симптомите, за да намалят дискомфорта ми и да повишат качеството ми на живот?

Въпроси, които да зададете за планиране на проследяването (диспансерното наблюдение)

 • Какъв е шанса ракът да се завърне? Трябва ли да следя за конкретни признаци или симптоми? Какви стъпки мога да предприема, за да се намали риска от развитие на нов меланом или друг вид рак на кожата?
 • Какви дългосрочни или късни странични ефекти са възможни въз основа на лечението на рака, което получих?
 • Какви последващи изследвания ще ми трябват и колко често ще имам нужда от тях?
 • Кой ще води моята последваща грижа?
 • Има ли по-голям риск членовете на семейството ми да развият меланом?

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.