Обади се

Рак на стомаха

Стадии на заболяването

Стадирането е начин, по който се описва заболяването - къде се намира ракът, дали или къде се е разпространил, засегнал ли е други части на тялото.
Установяването на стадия на заболяването помага на лекаря в определяне на прогнозата на пациента и избора на най-подходящо лечение. Имайте предвид, че за различните видове карцином системата за стадиране може да бъде различна.

TNM-класификация

Един от инструментите, които лекарите използват за описание на стадия е TNM-системата. Използват се получените резултати от направените диагностични изследвания, за да отговорят на следните въпроси:

 • Тумор (Т): Какъв е размерът на първичния тумор? Къде се намира?
 • Лимфен възел (N): Дали туморът се е разпространил в лимфните възли? Ако е така, къде и колко са засегнатите?
 • Метастази (М): Метастазирал ли е ракът в други части на тялото? Ако е така, къде и колко метастази?

Резултатите се комбинират, за да се определи стадия на рака. Съгласно тази класификация има 5 стадия: стадий 0 (нула) и стадий I до IV (от 1 до 4). Стадирането подпомага формирането на общ начин за описание на рака, така че лекарите да могат да работят съвместно и да планират най-доброто лечение.

Тумор (Т)

Буквата T плюс цифра (0 до 4) се използва за описание на размера и местоположението на тумора. Някои етапи също са разделени на по-малки групи, които помагат да се опише туморът още по-подробно.
TX: Първичният тумор не може да бъде оценен.
Т0: Няма доказателства за наличие на първичен тумор
Тis: Това е състояние, наречено карцинома ин ситу (in situ). Ракът се намира само в клетките на повърхността на вътрешния слой на стомаха, наречен епители е се е разпространил в други слоеве на стомаха.
Т1: Туморът се е разпространил във вътрешните слоеве на стената на стомаха (ламина проприя, мусколарис мукозе, субмукоза)
T1a: Туморът е нараснал в ламина проприя и/или в мускуларис мукозе.
T1b: Туморът е прораснал в субмукозата.
Т2: Туморът засяга мускуларис проприа - мускулния слой на стомаха.
Т3: Туморът преминава през всички слоеве на мускулната и засяга съединителната тъкан, но не и обвивката на стомаха, наречена перитонеум, както и серозата, която представлява външният слой на стомаха.
Т4: Туморът е преминал през всички слоеве на мускулната тъкан, стигнал е до съединитeлната тъкан, засяга перитонеалната обвивка или серозата, или органите в съседство
T4a: Туморът е прораснал в серозата.
T4b: Туморът е прораства в съседни органи.

Лимфни възли (N)

"N" в TNM-системата обозначава лимфните възли. Лимфните възли в корема се наричат регионални лимфни възли. Лимфните възли в други части на тялото се наричат далечни лимфни възли. Общата прогноза за пациентите с рак на стомаха се основава на броя на регионалните лимфни възли, показващи признаци на метастазирал рак.
NX: Регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени.
N0 :Ракът не се е разпространил в регионалните лимфни възли.
N1: Ракът се е разпространил в 1 до 2 регионални лимфни възела.
N2: Ракът се е разпространил в 3 до 6 регионални лимфни възела.
N3: Ракът се е разпространил в 7 или повече регионални лимфни възли.
N3a: Ракът се е разпространил в 7 до 15 регионални лимфни възли.
N3b: Ракът се е разпространил в 16 или повече регионални лимфни възли.

Метастази (М)

"М" в системата TNM показва дали ракът се е разпространил в други части на тялото, наречено далечни метастази.
MX: Далечните метастази не могат да бъдат оценени.
M0 Ракът не се е разпространил в други части на тялото.
М1: Ракът се е разпространил в друга част или части от тялото.

Стадиране на рака

Лекарите определят етапа на рака чрез комбиниране на класификациите T, N и M.

Стадий 0: Това също се нарича карцинома ин ситу (in situ). Ракът се среща само на повърхността на епитела. Ракът не е прораснал в други слоеве на стомаха. Този етап се счита за ранен рак (Tis, N0, M0).

Стадий IA: Ракът е прораснал във вътрешния слой на стената на стомаха, но не се е разпространил в лимфните възли или други органи (T1, N0, M0).

Стадий IB: Ракът на стомаха се нарича етап IB в някое от тези две условия:

 • Ракът е прораснал във вътрешните слоеве на стената на стомаха и се е разпространил в 1 до 2 лимфни възела (T1, N1, M0).
 • Ракът е прораснал във външните мускулни слоеве на стената на стомаха. Той не се е разпространил в лимфните възли или други органи (T2, N0, M0).

Стадий IIА: Ракът на стомаха е стадий IIА за всяко едно от изброените състояния:

 • Ракът е прораснал във вътрешния слой на стената на стомаха и се е разпространил в 3 до 6 лимфни възела, но не и другаде (T1, N2, M0).
 • Ракът е прораснал във външните мускулни слоеве на стената на стомаха. Той се е разпространил в 1 до 2 лимфни възела, но не и другаде (T2, N1, M0).
 • Ракът е преминал през всички слоеве на мускулната съединителната тъкан но не прораства в перитонеалната обвивка или серозата; не се разпространява в лимфни възли или в околните органи (Т3, N0, M0).

Стадий IIБ: Рак на стомаха е стадий IIB за всяко едно от тези състояния:

 • Ракът е прораснал във вътрешните слоеве на стената на стомаха и се е разпространил в 7 до 15 лимфни възела (Т1, N3a, M0).
 • Ракът е прораснал във външните мускулни слоеве на стената на стомаха, засяга 3 до 6 лимфни възела (T2, N2, M0).
 • Ракът е преминал през всички слоеве на мускулната съединителната тъкан, но не нараства в перитонеалната обвивка или серозата, засяга 1 до 2 лимфни възела (T3, N1, M0).
 • Ракът е преминал през всички слоеве на мускулната тъкан до съединителната тъкан, прораства в перитонеалната обвивка или серозата (T4a, N0, M0).

Стадий IIIA: Ракът на стомаха е стадий IIIA за всяко едно от тези състояния:

 • Ракът е прораснал във външните мускулни слоеве на стомашната стена, обхваща 7 до 15 лимфни възела, но не и други органи (T2, N3a, M0).
 • Ракът е преминал през всички мускулни слоеве, но не засяга перитонеалната обвивка или серозата. Обхваща 3 до 6 лимфни възела, но не и на други органи (Т3, N2, M0).
 • Ракът е преминал през всички мускулни слоеве, прораства в перитонеалната обвивка или серозата и се е разпространил на 1 до 2 лимфни възела, но не и в други органи (T4a, N1, M0).
 • Ракът е преминал през всички мускулни слоеве, прораства в близки органи или структури, но не се е разпространила към лимфни възли или далечни части на тялото (T4b, N0, M0).

Стадий IIIБ: Ракът на стомаха е стадий IIIB за всяко от следните състояния:

 • Ракът е прораснал във вътрешния слой на стената на стомаха или външните мускулни слоеве на стомашната стена. Обхваща 16 или повече лимфни възли, но не засяга отдалечени части на тялото (T1 или T2, N3b, M0).
 • Ракът е преминал през всички мускулни слоеве, но не обхваща перитонеалната обвивка или серозата, разпространил се е в 7 до 15 лимфни възела (Т3, N3a, M0).
 • Ракът е преминал през всички мускулни слоеве, обхваща перитонеалната обвивка или серозата, както и 7 до 15 лимфни възли (T4a, N3a, M0).
 • Ракът е преминал през всички мускулни слоеве и е израснал в близки органи или структури, разпространил се е в 1 до 6 лимфни възли (T4b, N1 или N2, M0).

Стадий IIIC: Ракът на стомаха е в стадий IIIC при всяко от следните състояния:

 • Ракът е преминал през всички мускулни слоеве, нараснал е в перитонеалната обвивка или серозата, разпространил се е до 16 или повече лимфни възли (Т3 или Т4а, N3b, M0).
 • Ракът е преминава през всички мускулни слоеве и прораства в близки органи или структури. Обхваща 7 или повече лимфни възли, но не и други части на тялото (T4b, N3a или N3b, M0).

Стадий IV: Стадий IV рак на стомаха описва рак от всякакъв размер, който се е разпространил в отдалечени части на тялото в допълнение към областта около стомаха (всеки T, всеки N, M1).

Рецидивиращ рак: Рецидивиращият рак е този, който се е завърнал след лечение. Може да е локален рецидив, което означава, че ракът се е върнал на мястото, откъдето е започнал. Или може да е далечна метастаза. Ако ракът се върне, ще се проведат нови изследвания, сходни с тези, направени по време на първоначалната диагноза.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.