Рак на стомаха

Какво представляват клиничните проучвания?

Лекарите и учените непрекъснато търсят нови, по-добри начини за лечение на рак на стомаха. За тази цел са създадени научни изследвания, в които се включват доброволци. Тези изследвания се наричат клинични проучвания. Всяко одобрено за използване лекарство е преминало през фазата на клиничните проучвания. Лекарите провеждат такива проучвания в различни фази, които имат различни цели. 

Изследователите искат да разберат дали новото лечение е безопасно, ефективно и по-добро от лечението, което в момента се прилага стандартно в болничните заведения. Тези проучвания оценяват нови медикаменти и методи на лечение и нови мерки за превенция. Пациентите, участващи в клинично изпитване, могат да бъдат от първите, получили новото лечение, преди още да е излязло официално разрешение за употребата му. Трябва да се има предвид, че няма гаранция, че новото лечение ще е безопасно, ефикасно или по-добро от това, което лекарите прилагат в момента. 

Някои клинични проучвания изучават нови начини за облекчаване на симптомите и страничните ефекти от лечението. Други се занимават със справянето с късните странични ефекти, които могат да се проявят дълго след лечението. Разговаряйте с лекаря си относно актуалните клинични проучвания. 

Решение за включване в клинично проучване

Пациентите решават да се включат в клинично проучване по много причини. За някои хора проучването е най-добрият възможен вариант за лечение. Тъй като стандартните терапии не са идеални, пациентите предпочитат да се сблъскат с несигурността в едно клинично проучване с надежда за по-добър резултат. Други хора доброволстват в проучвания, защото знаят, че това е начинът да се постигне прогрес в лечението на рак на стомаха. Дори и да не се възползват директно от позитивните ефекти, тяхното участие може да допринесе за много други болни от този вид рак. 

Понякога пациентът се притеснява, че като участник в проучване, той може да не получи терапия, а хапче с плацебо ефект. Тези хапчета се комбинират със стандартно лечение в повечето изпитвания. Когато се използва плацебо, участниците винаги са уведомени. 

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.