Рак на бъбрека

Какво представляват клиничните проучвания?

Лекарите и учените непрекъснато търсят нови, по-добри начини за лечение на рака на бъбреците. За тази цел са създадени научни изследвания, в които се включват доброволци. Тези изследвания се наричат клинични проучвания. Всяко одобрено за използване лекарство е преминало през фазата на клиничните проучвания.

Много клинични проучвания са насочени към разработване на нови лечения. Изследователите искат да разберат дали новото лечение е безопасно, ефективно и по-добро от това, което в момента се прилага стандартно в болничните заведения. Тези проучвания оценяват нови медикаменти, комбинации от тях, нови подходи в прилагането на лъчелечението и хирургията и изобщо нови методи на лечение и превенция. Пациентите, участващи в клинично изпитване, могат да бъдат сред първите, получили новото лечение, преди още да е излязло официално разрешение за употребата му. Трябва да се има предвид, че няма гаранция, че новото лечение ще е безопасно, ефикасно или по-добро от това, което лекарите прилагат в момента.

Някои клинични проучвания изучават нови начини за облекчаване на симптомите и страничните ефекти от лечението. Други се занимават със справянето с късните странични ефекти, които могат да се проявят дълго след лечението. Разговаряйте с лекаря си относно актуалните клинични проучвания в този момент.

Решение за включване в клинично проучване

Пациентите могат да решат да се включат в клинично проучване по много причини. За някои от тях това е най-добрият възможен вариант за лечение. Тъй като стандартните терапии не са идеални, пациентите предпочитат да се сблъскат с несигурността в едно клинично проучване с надежда за постигане на по-добър резултат. Други хора доброволстват в проучвания, защото знаят, че това е начинът да се постигне прогрес в лечението на рака на бъбреците. Дори и да не се възползват директно от позитивните ефекти, тяхното участие може да допринесе за много други болни.

Понякога пациентът се притеснява, че като участник в проучване може да не получи терапия, а хапче с плацебо ефект. Тези хапчета обикновено се комбинират със стандартно лечение в повечето изпитвания. Когато се използва плацебо, участниците винаги са уведомени.

Безопасност на пациента и информирано съгласие

За да се включат в клинично изпитание, пациентите трябва да бъдат добре информирани от страна на лекаря чрез срещи с него и предоставяне на информирано съгласие.  Преди участието в проучване, лекарят трябва да Ви информира относно

  • всички опции във връзка с проучването и по какво новото лечение се различава от стандартното лечение.
  • всички рискове от новото лечение, които могат или не могат да наподобяват тези при стандартното лечение.
  • какво ще се изисква от всеки пациент, за да участва в клиничното изпитание, включително броя посещения при лекаря, изследванията и план на лечението.

Клиничните проучвания имат също така определени правила, наречени “критерии за допустимост”, които помагат за структуриране на изследването и осигуряват безопасността на пациента.

Пациентите, които участват в клинично изпитание, могат да прекратят своето участие по всяко време по лични или медицински причини, напр. ако новото лечение не работи или има сериозни странични реакции. Клиничните изпитвания също се проследяват внимателно от експерти, които следят за всякакви възникващи проблеми. Важно е пациентите, участващи в такива проучвания, да разговарят с лекуващия си лекар и изследователите за това, кой ще им осигури лечението по време и след края на клиничното изпитание, както и ако той избере да прекъсне участието си.

Към момента се провеждат изследванията чрез клинични изпитвания за всички видове рак.

Последни проучвания

Лекарите са насочили усилията си към това да разберат повече за рака на бъбреците, как да намалят риска от развитието му, кое лечение е най-подходящо и как да осигурят най-добрата грижа за хората, диагностицирани с тази болест. Посредством клинични проучвания могат да бъдат открити нови възможности за пациетите по всяка една от изброените области

Тъй като повечето видове рак на бъбреците не реагират добре на традиционната химиотерапия, изследванията са фокусирани върху прилагането на по-нови и различни терапии, като имунотерапия и прицелна терапия.

Таргетна /прицелна/ терапия. Няколко наскоро открити лекарства прекъсват процеса на развитие на кръвоносните съдове и/или растеж на раковите клетки, се изследват като таргетни терапии за рак на бъбреците. Ранните резултати от тези тестове показват, че тези видове лекарства могат да бъдат ефективни при лечение на рак на бъбреците и това се оформя като област на бърза научна промяна.

Много от прицелните и имунотерапиите се изследват за използването им като адювантни, т.е. форма на лечение, прилагано след основното, за да се намали риска от рецидив и да се премахнат останалите ракови клетки. Таргетната терапия – Сунитиниб, забавя рецидива на рака при пациенти с локализиран бъбречен карцином във висок риск от рецидив след извършена нефректомия. Други проучвания не са доказали такъв ефект, така че ефектът от този вид таргетна терапия продължава да се изследва.

Противоракови ваксини. Противораковите ваксини са форма на лечение, чрез която се помага на имунната система на човека да се бори с рака. Към момента лекарите изследват употребата на няколко противоракови ваксини за лечение на рак на бъбреците и за превенция на повторна поява при хора с напреднал стадий на бъбречноклетъчен карцином. Едни ваксини се синтезират от тумора на човек и се дават след операция, докато други са направени от протеини, открити на повърхността на бъбречните ракови клетки или на кръвоносните съдове в тумора.

Инхибитори на имунните контролни точки. Този тип имунотерапия действа чрез събаряне на бариерите пред имунната система, за да може да унищожи рака. Тези лекарства използват антитела, насочени към специфични молекули, открити на повърхността на имунни клетки, като протеин за програмирана смърт-1 (PD-1) и цитотоксичен Т-лимфоцитен антиген-4 (CTLA-4). Някои ранни резултати от изследванията, използващи тези лекарства за лечение на рак на бъбреците, са окуражаващи и в момента проучванията продължават.

Палиативни грижи. Част от клиничните изпитвания са насочени към откриване на по-добри начини за овладяване на симптомите и нежеланите реакции от провежданото лечение, подобряване на комфорта и качеството на живот на пациентите.