Рак на бъбрека

Стадии на заболяването

Стадирането е начин, по който се описва заболяването - къде се намира ракът, дали или къде се е разпространил, засегнал ли е други части на тялото.

Установяването на стадия на забляването помага на лекаря в определяне на прогнозата на пациента и избор на  най-подходящо лечение. Следва да имате предвид, че за различните видове карцином системата за стадиране може да бъде различна.

TNM-класификация

Един от инструментите, които лекарите използват за описание на стадия е TNM-системата. Лекарите използват получените резултати от направените диагностични изследвания, за да отговорят на следните въпроси:

 • Тумор (Т): Какъв е размерът на първичния тумор? Къде се намира?
 • Възел (N): Дали туморът се е разпространил в лимфните възли? Ако е така, къде и колко са засегнатите?
 • Метастази (М): Метастазирал ли е ракът в други части на тялото? Ако е така, къде и колко метастази?

Резултатите се комбинират, за да се определи стадия на рака. Съгласно тази класификация има 5 стадия: стадий 0 (нула) и стадий I до IV (от 1 до 4), въпреки че 0-вият стадий на рак на бъбреците е изключително рядък. Стадирането подпомага формирането на общ начин за описание на рака, така че лекарите да могат да работят съвместно и да планират най-доброто лечение.

Тумор (Т)

Буквата T плюс цифра (0 до 4) се използва за описание на размера и местоположението на тумора. Някои етапи също са разделени на по-малки групи, които помагат да се опише туморът още по-подробно.

TX: Първичният тумор не може да бъде оценен.

Т0: Няма доказателства за наличие на първичен тумор

Т1: Туморът се намира само в бъбреците и е до 7 см. Между лекарите има много дискусии за това дали тази класификация трябва да включва само тумори, които са 5 см или по-малки.

T1a: Туморът е локализиран само в бъбреците и е до 4 см или по-малък.

T1b: Туморът се открива само в бъбреците и е между 4 см и 7 см.

Т2: Туморът се намира само в бъбреците и е по-голям от 7 см.

T2a: Туморът е само в бъбреците и е по-голям от 7 см, но не повече от 10 см.

T2b: Туморът е ограничесн само в бъбреците и е повече от 10 см.

Т3: Туморът се е разпространил в бъбречните вени или перинефронната тъкан, т.е. околобъбречната мастна тъкан. Въпреки това, той не е нараснал в надбъбречната жлеза от същата страна. Надбъбречните жлези се намират на върха на всеки бъбрек и произвеждат хормони /напр. адреналин, който контролира сърдечния ритъм, кръвното налягане и други жизнени функции/. Освен това туморът не преминава т. нар. фасцията /капсулата/ на Герота - обвивка от тъкан, която обгражда бъбреците.

T3a: Туморът се е разпространил в бъбречната вена или в кръвоносните съдове на бъбречната вена; в мастната тъкан около и в бъбрека, бъбречното легенче или бъбречните чашки. Туморът не се е разпространил извън капсулата на Герота.

T3b: Туморът се е разпространил в долната вена кава/долната куха вена/, непосредствено под диафрагмата. Диафрагмата е мускул, намиращ се под белите дробове, който помага за дишането.

T3c: Туморът се е разпрострял в долната куха вена над диафрагмата или в стените на вената.

Т4: Туморът се е разпрострял извън капсулата на Герота и нараства в надбъбречната жлеза.

Лимфни възли (N)

"N" в TNM-системата обозначава лимфните възли. Лимфните възли, намиращи се в близост до бъбреците се наричат ​​регионални, а в други части на тялото, спрямо бъбреците – далечни.

NX: Регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени.

N0 Ракът не се е разпространил в регионалните лимфни възли.

N1: Ракът се е разпространил в регионалните лимфни възли.

Метастази (М)

"М" в класификацията TNM показва дали ракът се е разпространил в други части на тялото, наречени далечни метастази. Най-честите части на тялото, в които ракът на бъбреците може да се разпространи включват костите, черния дроб, белите дробове, мозъка и отдалечените лимфни възли.

M0 : Болестта не е метастазирала.

М1: Ракът се е разпространил в други части на тялото извън зоната на бъбреците.

Стадиране на рака

Лекарите определят стадия на рака, като обединяват отделните групи от класификацията - T, N и M.

Стадий I: Туморът е 7 см или по-малък и е локализиран само в бъбреците. Той не се е разпространил в лимфните възли или отдалечени органи (T1, N0, M0).

Стадий II: Туморът е по-голям от 7 см и е локализиран само в бъбреците. Не се е разпространил в лимфните възли или отдалечени органи (T2, N0, M0).

Стадий III: Всяко от тези условия е относимо:

 • Тумор с различен размер, локализиран само в бъбреците. Разпространил се е в регионалните лимфни възли, но не и в други части на тялото (T1 или T2, N1, M0).
 • Туморът е инвазирал бъбречните вени или перинефронната тъкан и може или неда се е разпространил в регионалните лимфни възли. Той не се е разпространил в други части на тялото (Т3, NX, 0 или 1, M0).

Стадий IV: Всяко от тези условия е относимо:

 • Туморът се е разпространил в зоните извън фасцията на Герота и нараства в надбъбречната жлеза, може да засегне лимфните възли, но не и други части на тялото (T4, NХ, 0 или 1, M0).
 • Туморът се е разпространил в други органи, като белите дробове, костите или мозъка (всеки T, всеки N, M1)

Рецидив: Рецидивиращият рак е рак, който се е развил отново след проведено лечение. Той може да се открие в бъбречната област или в друга част на тялото. Ако ракът рецидивира ще бъдат направени още тестове, за да се установи степента на рецидива. Тези изследвания често са идентични на тези, направени по време на първоначалната диагноза.

Прогностични фактори

За лекарите е важно да научат колкото е възможно повече за тумора, защото тази информация ще им помогне да предвидят дали ракът ще се разраства и разпространява или как ще реагира на лечението. Тази информация включва:

 • клетъчен тип на рака
 • диференциация, на клетките
 • здравословно състояние, вредни навици, рискови фактори,
 • наличие или липса на симптоми

Информацията за стадия на рака ще помогне на лекаря да назначи конкретен план за лечение.