Рак на бъбрека

Какви въпроси да зададем на лекуващия лекар?

По-долу ще окриете въпроси, които може да зададете на лекуващия лекар или друг специалист от отделението, в което се лекувате. Техните отговори ще ви помогнат да разберете по-добре диагнозата, лечението и цялостната грижа около заболяването.

Говоренето с лекуващия лекар е особено важно при вземенето на информирани решения за вашето здраве. Тези предложени въпроси са отправна точка за цялостното разбиране на лечението и грижата при заболяването. Не се притеснявайте да задавате и други въпроси, които са важни за Вас. Ако желаете, може да отпечатате този списък и да го вземете с вас на следващата Ви среща.

Въпроси след поставяне на диагнозата

 • Какъв вид рак на бъбреците имам?
 • Какъв тип клетки съставляват тумора?
 • Може ли да ми обясните епикризата/резултатите от биопсията/лабораторните изследвания?
 • Какъв е стадият на заболяването? Какво означава това?
 • Каква е прогнозата за развитие на заболяването ми?
 • Какви са възможностите ми за лечение?

Въпроси относно избора на лечение и промените, които настъпват след него

 • Има ли някакви клинични изпитвания/проучвания за моето заболяване? Къде се провеждат и как да разбера повече за тях?
 • Какъв план за лечение препоръчвате? Защо?
 • Каква е целта на всяко лечение? Да се премахне ракът, да ми се помогне да се чувствам по-добре със заболяването, или и двете?
 • Кой ще бъде част от лекуващия ми екип/комисия и за какво ще отговаря всеки член?
 • Кой ще провежда моето общо лечение?
 • Как лечението ще се отрази на ежедневието ми? Ще бъда ли способен да работя, да тренирам и да изпълнявам обичайните си занимания? Ще засегне ли лечението сексуалния ми живот? Ако е така, как и за какво време?
 • Може ли това лечение да повлияе на способността ми да забременея или да имам деца в бъдеще? Ако е така, трябва ли да говоря със специалист по фертилитет преди началото на лечението?
 • Ако имам притеснения относно управлението на разходите за лечението на заболяването, към кого да се обърна?
 • Какви услуги за подкрепа са на разположение за мен и за семейството ми /психологическа подкрепа, социални помощи и др./?
 • На кого мога да се обадя при други въпроси или проблеми?
 • Има ли нещо друго, с което трябва да съм запознат?

Въпроси, които да зададете, ако се налага извършване на операция

 • Какъв тип операция ще бъде направена? Ще бъдат премахнати лимфните възли?
 • Може ли да бъде направена частична нефректомия? Ако не, защо?
 • Ако първоначално ми бъде назначено друго лечение, различно от операция, възможно ли е да се направи такава по-късно, ако е необходимо?
 • Кой ще извърши операцията? Какъв е опитът на този хирург с моя вид рак?
 • Колко време ще продължи операцията?
 • Колко време ще бъда в болница?
 • Можете ли да опишете как ще протече възстановяването ми от операцията?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от тази операция?
 • Ще имам ли нужда от лечение след операцията? Какъв вид лечение?

Въпроси, относно таргетна/прицелна терапия или имунотерапия

 • Каква роля, ако има такава, ще има таргетната терапия или имунотерапия в план за лечението ми?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Този център/Това отделение има ли опит в използването на високодозирани IL-2, ако се препоръчва за заболяването ми? Ако не, къде се намира най-близкият център с тази експертиза?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат страничните ефекти?
 • Как мога да се запазя във възможно най-добро здравословно състояние по време на лечението?
 • Какъв е шансът ракът да се върне? Трябва ли да внимавам за конкретни признаци или симптоми?

Въпроси относно планиране на последваща грижа

 • Какви дългосрочни странични ефекти или по-късни и отложени във времето реакции са възможни след проведеното лечение?
 • Какви изследвания за проследяване на състоянието ще трябва да правя и колко често ще е необходимо?
 • Как мога да получа обобщение на проведеното лечение и план за последващи грижи?
 • Кой ще води проследяването на състоянието ми?