Рак на бъбрека

Статистика

Заболяването рядко се развива при хора под 45 години, като средната възраст на заболелите е 64 години. Въпреки това т енденциите показват, че броя на регистрираните тумори на бъбречен карцином у нас расте. По данни на Българския раков регистър за 2015 година над 490 мъже и над 260 жени са диагностицирани с карциноми на бъбрека.

Починалите от тумори на бъбрека през 2015 година са 760, от които по-голям процент са мъже.

Петгодишната преживяемост при хора с рак на бъбреците е 74%. Въпреки това, следва да се има предвид че преживяемостта зависи от няколко фактора, включително вид на карцинома, тип на клетките и стадий на заболяването, когато е диагностицирано за първи път.

Приблизително 2/3 от хората са диагностицирани, когато ракът е локализиран само в бъбреците. За тази група 5-годишната преживяемост е 93%. Ако ракът се е разпространил в околните тъкани или органи и/или в регионалните лимфни възли, прогнозата за оцеляване е 66%, ако се е развил в отдалечени части на тялото - 12%.

Важно е да запомните, че статистиката, отнасяща се до процента на преживелите хора с рак на бъбреците е приблизителна оценка. Тя идва от годишните данни, базирани на броя на хората с този рак. Също така експертите обновяват статистиката за преживяемост на всеки 5 години. Така че тя може да не показва резултатите от навлезлите методи за по-добро диагностициране или лечение на това заболяване, които се прилагатот по-малко от 5 години.