Рак на бъбрека

Справяне с лечението

Всяко лечение на карцином може да предизвика нежелани странични реакции както промени във физическото, така и в емоционалното състояние. Поради много причини различните пациенти не изпитват еднакви нежелани реакции, дори когато получават едно и също лечение за същия тип карцином. Това може да направи трудно предвиждането как ще се почувствате по време на лечение.

Докато се подготвяте за започване на лечебния план, е нормално да се страхувате от странични реакции, свързани с терапията. Болничният екип от здравни специалисти ще работи за предотвратяване и облекчаване на нежеланите реакции. Лекарите наричат ​​тази част от лечението симптоматично и това е важна част от плана, независимо от възрастта или стадия на болестта.

Справяне с физически странични ефекти. Промените във физическото състояние зависят от няколко фактора, като стадий на болестта, продължителност и доза на лечението, както и от общото здравословно състояние на пациента.

Понякога физическите нежелани реакции могат да продължат след края на лечението и се наричат дългосрочни странични ефекти. Страничните ефекти, които се появяват месеци или години след края на лечението, се наричат късни. Третирането на дългосрочните и късните странични ефекти е важна част от грижите за онкоболния.

Справяне с емоционални и социални ефекти. След поставяне на диагнозата карцином може да се появят емоционални и социални нежелани ефекти. Това може да включва справяне с тъга, тревожност или гняв, стрес. Понякога пациентите имат проблеми със споделянето на чувствата си към близките, а те от своя страна не знаят какво да кажат в отговор.

Пациентите и техните семейства се насърчават да споделят чувствата си със специалист. Можете също така да прочетете страницата ни Справяне със страничните ефекти от лечението.

Справяне с финансовите ефекти. Лечението на карцином може да бъде скъпо. Това често е голям източник на стрес и тревожност за хората с рак и техните семейства. В допълнение към разходите за лечение, пациентите имат  много допълнителни непланирани разходи, свързани с грижите им. За някои хора високата цена за лечение ги спира да изпълняват своя план за лечение. Това може да изложи на риск тяхното здраве и може да доведе до по-високи разходи в бъдеще

Грижа за любим човек с карцином. Членовете на семейството и приятелите често играят важна роля в грижата за човек с рак на бъбреците. Грижещете се могат да осигурят физическа, практическа и емоционална подкрепа на пациента, дори ако живеят далеч.

Близките могат да имат редица отговорности – ежедневно или само при необходимост. По-долу са посочени някои от отговорностите, които има грижещият се за онкоболен:

 • осигуряване на подкрепа и насърчаване;
 • предоставяне на лекарства;
 • помощ при справянето със симптомите и нежеланите реакции;
 • планиране на посещенията при лекар;
 • придружаване и осигуряване на транспорт за уговорено посещение;
 • помощ при хранене;
 • помощ при домашните задължения;
 • справяне със застрахователни и финансови въпроси.

Преди да започнете лечението, говорете с Вашия лекар за възможните нежелани реакции и задавайте въпроси като:

 • Кои странични ефекти са най-често срещани и е най-вероятно да се проявят?
 • Кога е вероятно да се проявят?
 • Какво можем да направим, за да ги предотвратим или облекчим?

Не забравяйте да уведомите Вашия лекуващ лекар за всички промени /нежелани реакции/, които се случват  с Вас по време на лечението и след това, дори и да считате, че са маловажни и несъществени. Това обсъждане трябва да включва породените физически, емоционални и социални ефекти от карцинома. Също така попитайте от какви грижи може да се нуждаете у дома за извършване на ежедневни Ви задачи по време и след лечението.