Рак на простата

Стадиране

Стадирането е начин да се опише къде се намира карциномът, дали и къде се е разпространил в тялото. Познаването на стадия помага на лекаря да реши какъв вид лечение е най-подходящ и може да помогне за предсказване на прогнозата при пациента, което всъщност е шансът за възстановяване от болестта. Има два вида стадиране на простатен карцином (ПК):

 • Клиничното стадиране се основава на резултатите от тестовете, направени преди операцията, които включват дигитално ректално изследване (ректално туше), биопсия, рентгенови снимки, КT- и/или МРТ-сканирания и костни сцинтиграфия. Рентгеновото изследване, костната сцинтиграфия, КT и МРТ не са винаги необходими. Препоръчват се въз основа нивото на PSA, размера на тумора и клиничния стадий на карцинома.
 • Патологичното стадиране се основава на информация, открита по време на операцията, плюс лабораторните резултати от изследването на тъканта на простатата, отстранена по време на хирургията. Хирургическата намеса често включва отстраняване на цялата простата и някои лимфни възли.

TNM-система за стадиране

Един от начините за описание на стадиите е TNM-системата. Лекарите използват резултатите от направените диагностични изследвания, за да отговорят на следните въпроси:

 • Тумор (Т): колко голям е първичният тумор и къде се намира?
 • Възел (N): дали туморът се разпространява в местните лимфни възли; ако е така, къде и в колко?
 • Метастази (M): има ли туморът разсейки в други части на тялото; ако е така, къде и колко?

Резултатите се комбинират, за да се определи стадият на карцинома за всеки човек. Има 5 стадия: стадий 0 (нула) и стадии I до IV (от 1 до 4). Стадият предоставя общ начин за описване на туморната маса и нейното разпространение, така че специалистите да работят заедно в планирането на най-подходящото лечение. С времето стадирането търпи постоянни усъвършенствания, наричани редакции. Засега се използва Осма редакция от 2017 г. По-долу са представени подробности за всяка част от системата на TNM за простатен карцином (ПК).

Тумор (Т). Буквата T плюс цифра (0 до 4) се използва за описание на размера и местоположението на тумора. Някои етапи също са разделени на по-малки групи, които помагат да се опише туморът още по-подробно. 

 • Tх: първичният тумор не може да бъде оценен;
 • T0: няма данни за наличие на ПК;
 • Т1: туморът не може да се опипа по време на дигитално ректално изследване и не се вижда чрез образни методи. Той може да се открие, когато операцията се прави по друга причина, обикновено за доброкачествена простатна хиперплазия или за анормален растеж на неракови простатни клетки.
 • Т1а: туморът е 5% или по-малко от простатната тъкан, отстранена по време на операцията;
 • T1b: туморът е повече от 5% от тъканта на простатата, отстранена по време на операцията;
 • T1c: туморът се открива чрез иглената биопсия в едната или в двете половини (лоба) на простатната жлеза, но не се опипва.
 • Т2: туморът се открива само в простатата, а не в други части на тялото. Той е достатъчно голям, за да се опипа по време на дигиталното ректално изследване;
 • T2a: туморът въвлича половината от единия лоб на простатата.
 • T2b: туморът въвлича повече от половината от единия лоб на простатата, но не и двата лоба.
 • T2c: туморът въвлича и двете половини на простатата;
 • Т3: извънпростатно разпространен уморът, който не се допира и не прораства в близки структури;
 • Т3а: туморът е разпространен извън простатата (едностранно или двустранно);
 • T3b: туморът е прорастнал в семенното мехурче (мехурчета);
 • Т4: туморът се допира или прораства в близки структури, различни от семенните мехурчета, като външния сфинктер (част от мускулния слой, коxто помага да се контролира уринирането), правото черво, повдигащия мускул и/или тазовата стена.

Нодул (възел) (N). Буквата N в системата на TNM означава лимфни възли. Тези малки бобовидни органи помагат за борба с инфекциите. Лимфните възли в близост до простатата в тазовата област се наричат ​​регионални, а тези в други части на тялото се наричат ​​далечни.

 • Nх: регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени;
 • N0: туморът не се е разпространил в регионалните лимфни възли;
 • N1: туморът се е разпространил в регионалните (тазови) лимфни възли.

Метастази (М). Буквата М в системата TNM показва дали ПК се е разпространил в други части на тялото, като белите дробове или костите. Това се нарича далечни метастази.

 • Mх: далечните  метастази не могат да бъдат оценени;
 • M0: липсват далечни метастази;
 • М1: има далечни метастази.
 • M1a: метастази в нерегионални или далечни лимфни възли;
 • M1b: метастази в костите;
 • M1c: метастази в друго място (места) на тялото, със или без костни разсейки.

Стадийно групиране. Лекарите определят стадия на ПК чрез комбиниране на класификациите T, N и M. Стадият на карцинома се представя с число от 0 до 4 (с римски цифри от I до IV стадий). Вижте таблицата по-долу, описваща всички комбинации от T, N и M, определящи принадлежността към даден стадий.

table-stage

Рискови групи

В допълнение към стадия лекарите използват други прогнозни  фактори, за да помогнат за планиране на най-доброто лечение и да предскажат колко успешно ще бъде то. Два такива метода за оценка на риска са изработени от Американската национална мрежа за борба с рака (NCCN) и Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF). Например, NCCN използва категоризиране в 4 рискови групи, основани на ниво на PSA, размер на простатата, констатации от биопсията и стадий на тумора. Колкото по-нисък е рискът, толкова по-малък е шансът ПК да нарастне и да се разпространи.

 • Много нисък риск. Туморът не може да се установи по време на дигитално ректално изследване и не се вижда по време на образни тестове, но е установен чрез биопсия (T1c); нивото на PSA е по-ниско от 10 ng/mL; оценката по Глийсън е 6 или по-малко; карциномът е открит при по-малко от 3 проби, взети по време на основната биопсия;
 • Нисък риск. Туморът се класифицира като Т1а, T1b, T1c или T2a (виж по-горе); нивото на PSA е по-ниско от 10 ng/mL; оценката по Глийсън е 6 или по-малко;
 • Междинен риск. Туморът има две или повече от следните характеристики: (i) класифициран е като T2b или T2c (виж по-горе); (ii) нивото на PSA е между 10 и 20 ng/mL; (iii) оценката по Глийсън е 7;
 • Висок риск. Туморът има две или повече от следните характеристики: (i) класифициран е като T3a (виж по-горе); (ii) нивото на PSA е по-високо от 20 ng/mL; (iii) оценката по Глийсън е между 8 и 10;
 • Много висок риск. Туморът е класифициран като T3b или Т4 (виж по-горе); хистологичният клас е 5 за основния модел на клетъчен растеж или повече от 4 проби от биопсията имат оценката по Глийсън между 8 и 10.

Рецидив

Рецидивиращият простатен карцином е тумор, който се е възвърнал след лечение. Може да се появи отново в областта на простатата или в други части на тялото. Ако карциномът се възвърне, трябва да се проведе още един цикъл от изследвания, за да се установе стадият на рецидива. Тези изследвания често са подобни на проведените по време на първоначалната диагноза.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.