Рак на простата

Скрининг

Скринингът се използва за търсене на простатен карцином (ПК) преди да имате някакви симптоми или признаци. Учените са разработили и продължават да развиват тестове, които могат да се използват за изследване на човек за специфични видове карциноми. Общите цели на скрининга за карцином са:

  • намаляване на броя на хората, които умират от болестта, или напълно елиминиране  на смъртните случаи при заболели от карцином;
  • намаляване на броя на хората, които развиват болестта;
  • скринингова информация за ПК.

Проверката за ПК се прави, за да се открият доказателства за рак при иначе здрави мъже. Два теста са често използвани за скрининг на ПК:

Дигитално ректално изследване (ректално туше). Това е тест, при който лекарят вкарва пръст с предварително намазани с лубрикант ръкавици в ректума на мъжа и опипва повърхността на простатата за всякакви нередности.

Кръвен тест за PSA. Има противоречия относно използването на теста за PSA за търсене на ПК при мъже без симптоми на болестта. От една страна, тестът за PSA е полезен за откриването на ПК в ранен стадий, който помага на много мъже да получат лечението, от което се нуждаят, преди карциномът да се разпространи. От друга страна, PSA-скринингът понякога показва изменения, които не са карцином и които никога няма да доведат до застрашаване на живота. В резултат на това скринингът за ПК може да доведе до ненужна хирургическа намеса или друго евентуално лечение при някои мъже и биха могли сериозно да повлияят на качеството им на живот.

Американската асоциация по клинична онкология (ASCO) препоръчва мъжете без симптоми за ПК да бъдат разубеждавани от PSA-скрининг, ако се очаква те да живеят по-малко от 10 години. При мъже, за които се очаква да живеят повече от 10 години, ASCO препоръчва те да разговарят със своите лекари, за да разберат дали тестът е подходящ за тях.

Някои други медицински организации имат различни препоръки за скрининг. Специалната група за превантивни услуги на САЩ заключава, че потенциалните рискове от скрининг на PSA при здрави мъже надхвърлят потенциалните ползи. Тази работна група може да преразгледа скрининга за ПК поради наличието на по-нови и по-сложни тестове.

Както Американската асоциация по урология, така и Американското дружество за борба с рака, препоръчват на мъжете да бъдат информирани за рисковете и ползите от тестването, преди да се извърши скрининг чрез PSA. Националната обща мрежа за борба с рака разглежда възрастта на пациента, стойността на PSA, резултатите от дигиталното ректално изследване и други фактори в препоръките си. Не е лесно да се предскаже кои тумори ще растат и ще се разпространят бързо и кои ще растат бавно. Всеки човек трябва да обсъди със своя лекар ситуацията и личния си риск от ПК, за да могат да работят заедно при взимането на решение.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.