Рак на простата

Въпроси, които да зададете на лекаря

Честите разговори с лекаря са важни за взимане на информирани решения за Вашето здраве. Тези предложени въпроси са отправна точка, за да ви помогнат да научите повече за терапията за простатния карцином (ПК). Може да зададете допълнителни въпроси, които са важни за Вас. Ако желаете може да разпечатате този списък, за да Ви помогне за следващия Ви преглед при лекаря.

Въпроси за риска от ПК и за скрининга, свързан с него

 • Какъв тип график за скрининг за ПК ми препоръчвате въз основа на моя индивидуален медицински профил и фамилна история?
 • Има ли някакви промени, които мога да направя в диетата си, които да помогнат за намаляване на риска ми от ПК?

Въпроси, които да зададете след поставяне на диагноза

 • Какъв тип ПК имам и колко е агресивен?
 • Можете ли да ми обясните резултатите от направените изследвания?
 • В какъв стадий е моят ПК и какво означава това?
 • Какъв е резултатът на тумора ми, оценен по Глийсън и какво означава това?

Въпроси, които да зададете за избора на лечение и за контрола и управлението на нежеланите реакции

 • Какъв и колко опит имате в лечение на този вид карцином?
 • Какви са моите възможности за лечение?
 • Какви клинични проучвания са подходящи за мен? Къде се провеждат и как да разбера повече за тях?
 • Трябва ли този ПК да бъде лекуван? Какво ще стане, ако избера да не започвам лечението сега?
 • Какъв план за лечение препоръчвате и защо?
 • Каква е целта на всеки вид лечение? 
 • Какви са възможните странични ефекти от всяко лечение както в краткосрочен, така и в дългосрочен план?
 • Кой ще бъде лекуващият ми лекар и ще ръководи ли цялостното ми лечение?
 • Как това лечение ще повлияе на ежедневието ми – ще мога ли да работя, да упражнявам и да изпълнявам обичайните си дейности?
 • Ще имам ли трудности при контролирането на функцията на пикочния мехур или храносмилателния тракт след лечението?
 • Може ли това лечение да засегне моя сексуален живот – ако ли да, как и за колко време?
 • Може ли това лечение да повлияе на способността ми да имам деца – ако ли да, трябва ли да говоря със специалист по фертелитет преди началото на лечението и трябва ли да помисля за съхранение на банка със сперма?
 • Какви услуги за подкрепа мога да използвам – за себе си и за моето семейство?
 • На кого трябва да се обадя с въпроси или проблеми?
 • Има ли още нещо, което трябва да питам?

Въпроси, които трябва да зададете за хирургичното лечение

 • Какъв тип операция ще имам? Ще бъдат ли премахнати лимфните възли?
 • Колко време ще продължи операцията?
 • Колко време ще бъда в болницата?
 • Можете ли да опишете какво ще бъде възстановяването ми от операцията?
 • Какви са възможните дългосрочни нежелани ефекти от тази операция?

Въпроси, които трябва да зададете за лъчетерапията

 • Какъв вид лечение се препоръчва?
 • Къде ще се фокусира лъчението?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни нежелани ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат страничните ефекти?

Въпроси, които трябва да зададете за химиотерапия или имунотерапия

 • Какъв вид лечение препоръчвате?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Как ще се прилага това лечение?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни нежелани ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат страничните ефекти?

Въпроси, които трябва да зададете за андроген-подтискащата терапия

 • Какъв тип андроген-подтискаща терапия препоръчвате?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Как ще се прилага това лечение?
 • Колко време ще трябва да продължа това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни нежелани ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат страничните ефекти?

Въпроси, които да зададете за планиране на проследяване

 • Какъв е шансът карциномът да се възвърне? Трябва ли да следя за конкретни признаци или симптоми?
 • Какви дългосрочни странични ефекти или късни странични ефекти са възможни въз основа на лечението, което получих?
 • Какви последващи изследвания ще трябва да провеждам и колко често ще имам нужда от тях?
 • Кой ще води моята последваща грижа? 

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.