Обади се

Рак на пикочен мехур

Стадии на заболяването

Стадирането е начин да се опише къде се намира ракът, дали и къде се е разпространил и дали засяга други части на тялото.

Лекарите използват диагностични изследвания, за да открият стадия на рака, така че стадирането може да не бъде завършено, докато всички тези тестове не бъдат направени. Познаването на стадия помага на лекаря да прецени какъв вид лечение е най-подходящо, а може да помогне при прогнозиране развитието на заболяването. Има различни описания на стадиите за различните видове рак.

За рака на пикочния мехур стадият се определя на базата на изследване на биопсията, направена по време на трансуретралната резекция (виж раздела Поставяне на диагноза) и се открива дали ракът се е разпространил в други части на тялото.

TNM система за определяне на стадия

Един инструмент, който лекарите използват за описание на стадия, е TNM системата. Използват се резултатите от диагностични изследвания, за да се отговори на следните въпроси:

 • Тумор (Т): Колко голям е първичният тумор? Къде се намира?
 • Лимфен възел (N): Дали туморът се разпространил в лимфните възли? Ако е така, къде и до каква степен?
 • Метастази (М): Ракът метастазирал ли е в други части на тялото? Ако е така, къде и колко?

Резултатите се комбинират, за да се определи стадия на рака за всеки човек. Има 5 стадия: стадий 0 (нула) и стадии I до IV (от 1 до 4). Стадият предоставя общ начин за описване на рака, така че лекарите могат да работят заедно, за да планират най-доброто лечение.

Ето още подробности за всяка част от системата TNM за рака на пикочния мехур.

Тумор (Т)

Използвайки TNM системата, "T" плюс буква и/или номер (0 до 4) се използва за описание на размера и местоположението на тумора. Някои стадии също са разделени на по-малки групи, което помага да се опише тумора още по-подробно. Ако има повече от един тумор, малката буква "m" (мултиплициране) се добавя към категорията "T". Конкретната информация за стадия на тумора е посочена по-долу.

 • TX: Първичният тумор не може да бъде оценен (определен).
 • T0 (T плюс нула): Няма данни за първичен тумор в пикочния мехур.
 • Ta: Това се отнася до неинвазивен папиларен карцином. Този тип туморен растеж често се среща в малка част от тъканта, която лесно може да бъде отстранена с трансуретрална резекция. Тенденцията на този вид карцином обаче е да рецидивира (да се завръща) след лечение.
 • Tis: Този стадий е карцином ин ситу. Това означава, че ракът се намира само на или близо до повърхността на пикочния мехур. Лекарят може да го нарече мускулно-неинвазивен тумор на пикочния мехур, повърхностен рак на пикочния мехур или неинвазивен плосък карцином. Този тип рак на пикочния мехур често рецидивира (се завръща) след лечение, обикновено под формата на друг неинвазивен рак в пикочния мехур.
 • Т1: Туморът се е разпространил в субепителната съединителна тъкан, но не засяга мускулите на стената на пикочния мехур (ламина проприа, тъканта под вътрешната обвивка на пикочния мехур).
 • Т2: Туморът се е разпространил до мускулите на стената на пикочния мехур.
 • Т2а: Туморът се е разпрострял до вътрешната половина на мускула на стената на пикочния мехур, който може да се нарече повърхностния мускул.
 • T2b: Туморът се е разпрострял до дълбокия мускул на пикочния мехур (външната половина на мускула).
 • Т3: Туморът е нараснал в периферната тъкан (мастната тъкан, която заобикаля пикочния мехур).
 • Т3а: Туморът е нараснал в периферната тъкан, като това се вижда само чрез микроскоп.
 • T3b: Туморът нараства макроскопично в периферната тъкан. Това означава, че туморът (туморите) е достатъчно голям, за да бъде видян по време на образната диагностика или да бъде видян или палпиран (опипан) от лекаря.
 • Т4: Туморът се е разпространил до някое от следните части: абдоминалната (коремна) стена, тазовата стена, простатата на мъжа или семенното мехурче (тръбата (ите), които носят спермата) или матката или влагалището на жената.
 • T4a: Туморът се е разпространил в простатата, матката или влагалището.
 • T4b: Туморът се е разпрострял до тазовата или коремната стена.

Лимфен възел (N)

"N" в системата за стадиране TNM означава лимфни възли. Тези малки, бобовидни структури помагат за борба с инфекциите. Лимфните възли, в близост до които се образува тумор, в рамките на тазовата област (наречени хипогастрични, обтураторни, илиачни, перивезикални, тазови, сакрални и прескарални лимфни възли) се наричат ​​регионални лимфни възли. Лимфните възли в други части на тялото се наричат ​​далечни лимфни възли.

 • NX: регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени (определени);
 • N0 (N плюс нула): Ракът не се е разпространил в регионалните лимфни възли;
 • N1: Ракът се е разпространил до един регионален лимфен възел в таза;
 • N2: Ракът се е разпространил в повече от два регионални лимфни възли в таза;
 • N3: Ракът се е разпространил до обикновените илиачни лимфни възли, които се намират зад главните артерии в таза, над пикочния мехур.

Метастази (М)

"М" в системата TNM показва дали ракът се е разпространил в други части на тялото, наречени далечни метастази.

 • М0: Болестта не е метастазирала;
 • М1: Има далечни метастази.

Стадийно групиране на рака

Лекарите определят стадия на рака на пикочния мехур, като комбинират класификациите T, N и M.

Стадий 0а: Това е рак в ранен етап, който се намира само на повърхността на вътрешната обвивка на пикочния мехур. Раковите клетки са групирани заедно и често могат лесно да бъдат отстранени. Ракът не е нахлул в мускула или съединителната тъкан на стената на пикочния мехур. Този тип рак на пикочния мехур се нарича неинвазивен папиларен уротелиален карцином (Ta, N0, M0).

Стадий 0is: Този стадий на рак, известен също като карцином ин ситу, се намира само върху вътрешната обвивка на пикочния мехур. Не се е разрастнал към кухата част на пикочния мехур и не се е разпространил до дебелия слой на мускула или съединителната тъкан на пикочния мехур (Tis, N0, M0). Това винаги е нискодиференциран карцином (виж по-долу "Степен на диференциация") и се смята за агресивно заболяване, тъй като често може да доведе до инфилтрация (засягане) на мускулатурата на пикочния мехур.

Стадий I: Ракът е прораснал през вътрешната обвивка на пикочния мехур в ламина проприа. Той не се е разпространил до дебелия слой на мускулите в стената на пикочния мехур или до лимфните възли или други органи (T1, N0, M0).

Стадий II: Ракът се е разпространил в дебелия слой на мускулната стена на пикочния мехур. Този тумор се нарича още инвазивен рак или мускулно-инвазивен рак. Туморът не е достигнал мастната тъкан около пикочния мехур и не се е разпространил в лимфните възли или други органи (T2, N0, M0).

Стадий III: Ракът се е рапространил през мускулната стена до мастната тъкан около пикочния мехур. Туморът също може да е прорастнал в простатата на мъжа или матката и влагалището на жената. Той не се е разпространил в лимфните възли или други органи (Т3 или Т4а, N0, M0).

Стадий IV: Този стадий се наблюдава във всяко от следните условия:

 • Туморът се е разпространил до тазовата стена или коремната стена, но не и към лимфните възли или други части на тялото (T4b, N0, M0);
 • Туморът се е разпространил в един или повече регионални лимфни възли, но не и в други части на тялото (всички T, N1-3, M0);
 • Туморът може да се е разпространил в лимфни възли или не, но се е разпространил в други части на тялото (всички T, any N, M1).

Рецидивиращ рак: Рецидивиращият рак е този, който се е завърнал след лечение. Ако ракът се върне, трябва да се направят отново диагностични изследвания, за да се научи възможно най-много за рецидива. Тези изследвания често са подобни на тези, направени при поставянето на първоначалната диагноза.

Степен на диференциация (G)

Степента на диференциация (G) описва колко ракови клетки изглеждат като здрави клетки, когато се гледат под микроскоп.

Лекарят сравнява туморната тъкан със здрава тъкан. Здравата тъкан обикновено съдържа много различни видове клетки, групирани заедно. Ако туморът изглежда структурно подобен на здравата тъкан, той се нарича високодиференциран тумор. Ако раковата тъкан изглежда много различна от здравата, тя се нарича нискодиференциран тумор.

Много уролози свързват степента на диференциация на тумора с шанса ракът да се завърне отново или да се разпространи в други части на тялото. Често лечението се планира въз основа на G (степента на диференциация), като се използват следните категории:

Папилом. Това също се нарича доброкачествена папиларна уротелиална неоплазия с нисък злокачествен потенциал. Този вид рак може да се завърне (да рецидивира), но има малък риск от разпространение в други части на тялото (метастазиране).

Високодиференциран тумор. Този тип рак е по-вероятно да рецидивира (да се завърне) и да се развива, в сравнение с папилома.

Нискодиференциран тумор. Много вероятно е този вид рак да рецидивира (да се завърне) и да метастазира (да се разпространи по други части на тялото).

Съвсем наскоро Световната здравна организация (СЗO) препоръча промяна в класификацията на рака на пикочния мехур само до 2 категории: високо- и нискодиференциран тумор.

Информацията относно стадия и степента на диференциация на рака ще помогне на лекарите да изберат най-подходящия план за лечение.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.