Рак на пикочен мехур

Поставяне на диагноза

Лекарите използват различни тестове, за да открият или диагностицират рака. Те също назначават изследвания, за да научат дали ракът се е разпространил в друга част на тялото, различна от тази, в която е започнал развитието си. Ако има разпространение, това се нарича метастазиране. Образните изследвания могат да покажат дали туморът се е разпространил. Този вид изследване показва картина от вътрешността на тялото. Лекарите могат да назначат и тестове, с които да научат какво лечение е най-подходящо за пациента.

При повечето видове рак, биопсията е единственият сигурен начин да се разбере дали в тази област на тялото има рак. При биопсия лекарят взема малка част от тъкан за изследване в лаборатория. Ако биопсията не е възможна, лекарят може да назначи други изследвания, които ще помогнат поставянето на диагноза.

Тук са описани вариантите за диагностициране на рак на пикочния мехур. Не всички изброени по-долу тестове ще бъдат използвани за всеки пациент. Вашият лекар може да вземе предвид тези фактори при избора на диагностично изследване:

  • Подозираният вид рак;
  • Вашите признаци и симптоми;
  • Вашата възраст и общо здравословно състояние;
  • Резултатите от поредишни медицински изследвания.

Колкото по-рано е открит рака на пикочния мехур, толкова по-голям е шансът за успешно лечение. Въпреки това, все още няма достатъчно прецизен тест за профилактика на общата популация за рак на пикочния мехур, така че повечето хора са диагностицирани с рак на пикочния мехур, след като вече имат симптоми. В резултат на това някои хора имат по-напреднало (по-късен стадий) заболяване при откриването на рака. Повечето хора обикновено са диагностицирани с неинвазивен рак на пикочния мехур.

Следните тестове могат да бъдат използвани за диагностициране и научаване повече за рака на пикочния мехур:

Тестове на урината. Ако лекуващият лекар е открил някакво количество кръв в урината, може да се поръча цитологично изследване на урината. При цитологията често се използва случайна урина от нормално уриниране, за да установи дали урината съдържа туморни клетки. Ако пациентът е подложен на цистоскопия (виж по-долу), може да се извърши допълнителен тест, който включва изплакване на пикочния мехур и събиране на течността чрез цистоскопа или чрез друга малка тръба, която се вкарва в уретрата. Пробата може да бъде изследвана по различни начини. Най-честият начин е микроскопско изследване на клетките, наречено цитология на урината. Има други изследвания на урина, които използват молекулярен анализ и които могат да помогнат за откриването на рак.

Цистоскопия. Цистоскопията е ключова диагностична процедура за рак на пикочния мехур. Тя позволява на лекаря да вижда вътре в тялото чрез тънка, осветеща, гъвкава тръба наречена цистоскоп. Цистоскопия се извършва в лекарски кабинет и не изисква анестезия, която е лекарство, блокиращо болката. Тази кратка процедура може да установи туморен растеж в пикочния мехур и да определи необходимостта от биопсия или операция.

Трансуретрална резекция на тумор на пикочния мехур. Ако по време на цистоскопия се открие анормална тъкан, лекарят ще направи биопсия. Биопсията е отстраняването на малко количество тъкан с цел изследване под микроскоп. Това е хирургична процедура и се нарича трансуретрална туморна резекция на пикочния мехур.

По време на процедурата, лекарят премахва тумора и взема проба от мускула на пикочния мехур в близост до тумора. Лекарят може също така да реши да направи допълнителни биопсии от други части на пикочния мехур въз основа на резултатите от цистоскопията. Друга често прилагана процедура преди завършването на трансуретралната резекция е т.н. изследване под анестезия. При тази процедура урологът оценява цялостно пикочния мехур, за да види дали могат да бъдат установени формации. Всяка тъканна проба (и), отстранена по време на трансуретралната резекция се анализира от патолог. Патологът е лекар, специалист по интерпретиране на лабораторни резултати и оценка на клетки, тъкани и органи за диагностициране на заболявания.

Tрансуретралната резекция се използва за диагностициране на рак на пикочния мехур и за разкриване на вида на тумора, за установяване на дълбочината на тумора в слоевете на пикочния мехур и за идентифициране на всички допълнителни микроскопски ракови промени, наречени карцином ин ситу (виж Стадии на заболяването). Трансуретралната резекция може да се използва и като лечение на мускулно-неинвазивен тумор. За повече информация вижте раздела Какви са вариантите за лечение.

Образната диагностика може да се използва, за да се установи дали ракът на пикочния мехур се е разпространил и да помогне за определяне на стадия.

Компютърна томография (КT или КAT). Компютърната томография (КТ) създава триизмерна картина на вътрешността на тялото, използвайки рентгенови лъчи от различни ъгли. След това компютърът комбинира тези изображения в подробен, напречен срез, който показва аномалии или тумори. КT изследването може да се използва и за определяне размера на тумора. Понякога преди сканирането пациентът приема специално багрило наречено контрастно вещество, което да придаде по-детайлно предтавяне на образа. Този оцветител може да бъде инжектиран във вената на пациента или може да се даде като течност за поглъщане. Преди теста, пациентът трябва да информира персонала дали е алегричен към йод или други контрастни вещества. Интравенозната употреба на контрастно вещество при КТ изследването може да предизвика бъбречни проблеми, следователно пациентът трябва да съобщи, ако има проблеми с бъбреците, преди извършване на изследването.

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). ЯМР използва магнитни полета, а не рентгенови лъчи, за да представи подробни изображения на тялото. ЯМР може да се използва и за определяне на размерите на тумора. Специално багрило, наречено контрастно вещество се приема преди сканирането, за да се създаде по-детайлна картина. Това багрило може да се инжектира във вената на пациента или да се дава като течност за приемане през устата.

Позитронно-емисионна томография (ПET или ПЕТ-КТ). Проучвания показват, че едно ПET изследване може да помогне за откриването на рак на пикочния мехур, който се е разпространил, с по-добра точност, в сравнение с КT или ЯМР. ПET сканирането обикновено се комбинира с КT изследване (виж по-горе), наречено ПET-КT. Въпреки това, може да чуете Вашия лекар да назове тази процедура само като ПET скенер. ПET скенерът е начин да се създадат образи на органи и тъкани в тялото. Малко количество радиоактивно глюкозно вещество се инжектира в тялото на пациента. Това вещество се натрупва в клетките, които използват най-много енергия. Тъй като ракът използва активно енергия, той абсорбира повече от радиоактивното вещество. Скенерът след това открива това вещество, за да произведе изображения от вътрешността на тялото.

Ултразвук. Ултразвукът използва звукови вълни, за да създаде картина на вътрешните органи. Това може да помогне да разберете дали бъбреците или уретерите са блокирани. Този тест не изисква никакъв вид контрастно средство.

След извършване на диагностичните тестове лекарят ще обсъди всички резултати с пациента. Ако диагнозата е рак, тези резултати ще помогнат на лекаря да опише и определи рака. Това се нарича стадиране на заболяването.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.