Рак на пикочен мехур

Какви въпроси да зададем на лекуващия лекар?

Въпроси след поставяне на диагноза

 • Какъв вид рак на пикочния мехур имам?
 • Дали е неинвазивен или инвазивен? Какво означава това?
 • Ако ракът е инвазивен, той засяга ли мускула?
 • Можете ли да ми обясните резултатите от лабораторните изледвания и биопсията?
 • В кой стадий е моето заболяване? Какво означава това?
 • Каква е прогнозата?

Въпроси за избора на лечение и повлияване на нежеланите реакции

 • Трябва ли веднага да започна лечението?
 • Какви са моите възможности за лечение?
 • Какви клинични изпитания са подходящи за мен?
 • Какъв план за лечение препоръчвате? Защо?
 • Каква е целта на всяко лечение - елиминиране на рака, повлияване на симптомите или и двете?
 • Какви са възможните странични ефекти от всяко лечение както в краткосрочен, така и в дългосрочен план?
 • Кой ще води моето лечение?
 • Как това лечение ще засегне ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да спортувам и да изпълнявам ежедневните си дейности?
 • Може ли това лечение да засегне моя сексуален живот? Ако е така, как и за колко време? Как можем да се справим със сексуалните странични ефекти, които могат да се появят?
 • Може ли това лечение да повлияе на способността ми да забременея или да имам деца?
 • Към кого да се обърна ако имам въпроси или проблеми?
 • Има ли още нещо, което трябва да питам?

Въпроси за оперативното лечение

 • Какъв вид операция ми предстои?
 • Ще бъде ли отстранен целият пикочен мехур?
 • Имате ли опит в изграждането на нов пикочен мехур? Мога ли да имам такъв вид операция?
 • Колко време ще продължи операцията?
 • Колко време ще остана в болницата?
 • Можете ли да опишете как ще протече възстановяването ми след операцията?
 • Какви са възможните дългосрочни странични ефекти от тази операция?
 • Как ще се отрази операцията върху способността ми да уринирам?
 • Ще трябва ли да използвам катетър?
 • Ще има ли нужда от уростома? Ако е така, как да се грижа за нея?
 • Ако имам нов пикочен мехур, как ще разбера кога трябва да го изпразня?

Въпроси, свързани с химиотерапията

 • Какъв вид химиотерапия препоръчвате?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Как ще бъде прилагана - интравенозно, чрез катетър в пикочния мехур или чрез хапче през устата?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от този тип химиотерапия?
 • Какво може да се направи, за да се предотвратят или управляват тези нежелани реакции?

Въпроси, свързани с имунотерапията

 • Какъв вид имунотерапия препоръчвате?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Как мога да се подготвя за това лечение?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се предотвратят или управляват тези нежелани реакции?

Въпроси, свързани с лъчелечението

 • Какъв вид лъчелечение препоръчвате?
 • Каква е целта на лъчелечението?
 • Колко време ще продължи лъчетерапията?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се предотвратят или управляват тези нежелани реакции?

Въпроси, свързани с планирането на последваща грижа след лечението

 • Какъв е шансът ракa да се върне? Трябва ли да следя за появата на конкретни признаци или симптоми?
 • Какви дългосрочни или късни странични ефекти са възможни след лечението на рака, което получих?
 • Какви изследвания ще трябва да правя и колко често?
 • Кой ще води моето проследяване?

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.