Рак на пикочен мехур

Въведение

Ракът на пикочния мехур започва развитието си когато здравите клетки в епителния му слой (клетките, обвиващи пикочния мехур отвътре), се променят и нарастват безконтролно, образувайки формация, наречена тумор. Един тумор може да бъде злокачествен или доброкачествен. Злокачествените тумори се наричат още малигнени. Те могат да растат и да се разпространят в други части на тялото. Доброкачествен тумор означава, че туморът може да расте, но няма да се разпространи.

Видове рак на пикочния мехур

Видът на рака на пикочния мехур се определя от това как той изглежда под микроскоп. Трите основни типа рак на пикочния мехур са:

Уротелиален карцином. Уротелиалният карцином съставлява около 90% от всички ракови заболявания на пикочния мехур. Той започва в уротелиалните клетки (епителните клетки), намиращи се в лигавицата на пикочния мехур (от вътрешната страна на пикочния мехур). Уротелиалният карцином е често срещан термин за този вид рак на пикочния мехур. Преди се е наричал преходноклетъчен карцином.

Плоскоклетъчен карцином. Сквамозните клетки (плоските клетки) се развиват в лигавицата на пикочния мехур в отговор на дразнене и възпаление. С течение на времето тези клетки могат да станат ракови. Плоскоклетъчният карцином съставлява около 4% от всички ракови заболявания на пикочния мехур.

Аденокарцином. Този вид тумор представлява около 2% от всички видове рак на пикочния мехур и се развива от жлезистите му клетки.

Съществуват и други по-рядко срещани видове рак на пикочния мехур, като сарком и дребноклетъчен анапластичен карцином. Саркомът започва в мастните или мускулните слоеве на пикочния мехур. Дребноклетъчният анапластичен карцином е рядък тип рак на пикочния мехур, който често се разпространява в други части на тялото (метастазира).

Начини за описание на рак на пикочния мехур

Освен клетъчния си тип, ракът на пикочния мехур може да бъде описан като неинвазивен, мускулно-неинвазивен или мускулно-инвазивен.

Мускулно-неинвазивен. Мускулно неинвазивният рак на пикочния мехур обикновено е нарастнал само в ламина проприа (виж по-горе) без да засяга подлежащия мускулен слой. Този тумор може също да се нарече повърхностен рак, въпреки че този термин се използва по-рядко, защото може неправилно да се предположи, че този вид рак не е сериозно заболяване.

Мускулно-инвазивен. Мускулно инвазивният рак на пикочния мехур нараства в мускулите на стената на пикочния мехур и понякога в мастните слоеве или в околните тъкани извън пикочния мехур.

Преходно-клетъчен карцином. Той също се нарича уротелиален карцином. Той представлява от 10% до 15% от раковите заболявания на бъбреците, диагностицирани при възрастни. Преходно-клетъчният карцином започва да се развива в областта на бъбрека, където се събира урина преди да се премести в пикочния мехур, наречен бъбречно легенче. Този вид рак на бъбрека се третира като рак на пикочния мехур, тъй като и двата вида рак започват да се развират в един и същ тип клетки.

Важно е да се отбележи, че мускулно неинвазивният рак на пикочния мехур има възможността да се разпространи в мускулатурата на пикочния мехур или в други части на тялото. В допълнение всички видове ракови клетки на пикочния мехур могат да се разпространят отвъд пикочния мехур до други области на тялото чрез процес известен като метастазиране (образуване на разсейки).

Ако туморът на пикочния мехур се е разпространил в околните органи, като например матката и влагалището при жените, простатата при мъжете и/или близките мускули, то се нарича локално авансирало заболяване. Ракът на пикочния мехур често се разпространява и до лимфните възли в тазовата област. Ако се е разпространил в черния дроб, костите, белите дробове, лимфните възли извън таза или други части на тялото, ракът се нарича метастатично заболяване. Това е описано по-подробно в раздела Стадии на заболяването.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.