Тумори на глава и шия

Статистика

Туморите на глава и шия представляват около 4% от всички ракови заболявания. Докато по-младите хора могат да развиват заболяването, повечето хора са на възраст над 50 години при поставяне на диагнозата. 

Тенденциите показват, че броя на регистрираните тумори на главата и шията расте. По данни на Българския раков регистър за 2016 година над 1200 мъже и над 256 жени са диагностицирани с тумори на главата и шията /1456 пациенти са новодиагностицирани/.

Починалите от тумори на главата и шията през 2016 година са 1530, от които по-голям процент са мъже.