Тумори на глава и шия

Стадии на заболяването

Чрез стадиране на една злокачествена болест се определя нейното местоположение, дали и къде се е разпространила, засегнати ли са и други части на тялото. Лекарите използват диагностични изследвания за определянето на стадия на тумора. Когато всички нужни изследвания са направени, стадирането е изяснено напълно и лекарят може да избере подходящото лечение и може ориентировъчно да прогнозира съдбата на пациента занапред.

Система за стадиране TNM е инструмент, който лекарите използват за описание на стадия на заболяването. Лекарите използват резултатите от диагностичните тестове и сканиранията, за да отговорят на следните въпроси:

Тумор (Т): Колко голям е първичният тумор? Къде се намира?

Регинални Лимфни Възли (N): Дали туморът се разпространява в лимфните възли? Ако е така, къде и колко лимфни възела са засегнати?

Метастази (М): Има ли ракът далечни метастази в други части на тялото? Ако е така, къде и колко?

Резултатите се комбинират, за да се определи стадия на рака. ТNM класификацията предоставя общ начин за описване фазата на рака, така че лекарите могат да работят заедно, за да планират най-добрите лечебни методи..

Рецидивиращ рак на главата и шията

Рецидивиращият рак е рак, който се е завърнал след лечение. Ако ракът се върне, трябва да се провеждат допълнителни изследвания, за да се определи степента на разпространение. Тези изследвания често са подобни на онези, извършени при първоначалната диагноза.