Тумори на глава и шия

Какви са вариантите за лечение?

Специалистите по тумори на глава и шия сформират мултидисциплинарен онкологичен екип, който определя най-добрите подходи за начално лечение на всеки един пациент. Този екип включва различни по специалност лекари като:

 • Медицински онколог /химиотерапевт/;
 • Лъчетерапевт;
 • Онко хирург;
 • Отоларинголог /УНГ специалист/: Лекар, специализиран в патологията на ухото, носа и гърлото;
 • Специалист по образна диагностика;
 • Патоанатом и други.

Повечето тумори на главата и шията могат да бъдат излекувани, особено ако се открият в ранен стадий. Въпреки че елиминирането на рака е основната цел на лечението, запазването на функцията на в близост разположените нерви, органи и тъкани също е много важно. При планиране на лечението лекарите обмислят как лечението може да повлияе върху качеството на живот на пациента, като например как пациента ще се чувства, изглежда, разговаря, яде и вдишва.

Основните методи на лечение са:

 • хирургия
 • лъчева терапия
 • химиотерапия
 • таргетна терапия

Изборът на лечение зависи от различни фактори като вид и стадий на карцинома, възможни странични ефекти и общото състояние (пърформанс статус) на пациента. Планът за лечение може да включва и контрол на симптомите на онкологичната болест и на страничните ефекти. Информирайте се добре за всичките варианти за лечение и не се притеснявайте да задавате въпроси за нещата, които не са Ви ясни. Разговаряйте с лекуващия си онколог за целите на всеки вид лечение и какво може да очаквате по време на лечението.

Хирургично лечение

Целта на оперативното лечение е да се премахне туморът до здрава тъкан. Видовете операции за рак на главата и шията включват:

 • Лазер. Използва се за лечение на ранни ларингеални карциноми.
 • Ексцизия. Това е операция по премахване на тумора с осигурителна зона в здраво.
 • Лимфна дисекция. При подозрение, че ракът се е разпространил в регионалните лимфни възли, лекарят може да ги отстрани. Това може да причини следоперативна скованост в раменете. Лимфната дисекция може да се проведе едновременно с туморната ексцизия.

В зависимост от местоположението, стадия и вида на рака някои хора може да се нуждаят от повече от една операция. Понякога не е възможно да се премахне напълно туморната маса, което налага по-нататъчно лечение с други методи.

Странични ефекти

Страничните ефекти от операцията зависят от вида и обема на манипулацията. Всеки пациент се насърчава да разговаря с лекаря си за страничните ефекти, които се очакват от конкретната хирургична интервенция.

Честите нежелани реакции са:

 • временна или постоянна загуба на нормален глас, нарушен говор;
 • загуба на слуха;
 • лицева асиметрия;
 • затруднения с преглъщането и храненето след операция;
 • потискане на функцията на щитовидната жлеза, след ларингектомия;
 • оток на устната кухина и гърлото. В случаите на сулен оток, затрудняващ дишането, на пациентите се поставя временна трахеостома /отваря се дупка в трахеята, която да улесни дишането/.

Лъчетерапия

Лъчелечението използва високоенергийни лъчи за унищожаване на туморните клетки. Схемата за  лъчетерапия се състои от определен брой облъчвания за определен период от време. Лъчелечението може да бъде водещ метод в лечението на тумори  на главата и шията, или може да бъде следоперативно,за унищожаване на останали туморни клетки в области, които не могат да бъдат премахнати хирургично.

Най-често срещаният вид лъчетерапия е тази с външен източник. Източникът на лъчението е външен, разположен в машина извън тялото. Модерна техника на лъчелечение е интензивно модулираната лъчетерапия (IMRT). IMRT използва усъвършенствана технология за точно насочване на лъчите към тумора. Така се намалява увреждането на разположените в близост здрави, нормални клетки, това потенциално води и до по-малко странични ефекти.

Протонната терапия е друг вид лъчетерапия с външни лъчи, която използва протони. Към момента протонната терапия не е стандартен метод за лечение.

Когато лъчетерапията се осъществява чрез импланти, тя се нарича вътрешна лъчетерапия или брахитерапия.

Преди да започнете лъчелечение, трябва да посетите стоматолог, увредените и болни зъби трябва да се лекуват.

Странични ефекти от лъчелечението

Пациентите най-често се оплакват от болка, затруднено преглъщане, промени в гласа поради оток и фиброза, загуба на апетит поради промяна във вкусовото възприятие.

В допълнение лъчелечението на главата и шията може да причини зачервяване или кожно дразнене в облъчваната област, оток, сухота в устата или сгъстена слюнка, афти в устата и възпалено гърло, болка, гадене и умора. Повечето от тези нежелани реакции изчезват скоро след приключване на лечението.

Лъчетерапията също може да предизвика и хипотиреоидизъм, при което щитовидната жлеза (намираща се в областта на шията) се потиска и причинява умора и застой на пациента. Това може да се лекува с лекарство за заместване на тиреоидените хормони. Всеки пациент, който получава лъчетерапия в областта на шията, трябва редовно да проверява функцията на щитовидната си жлеза.

Пациентите се насърчават да разговарят с лекарите за това какви странични ефекти от лъчевата терапия да очакват преди началото на лечението, включително как тези нежелани реакции могат да бъдат предотвратени и овладяни.

Химиотерапия

Химиотерапията използва лекарства за унищожаване на раковите клетки, като блокира способността им да растат и да се делят.

Химиотерапията с системен метод, лекарството се влива в кръвта, за да достигне раковите клетки в тялото. Лекарствата се вливат интравенозно (интравенозно приложение) или под формата на хапче се приемат през устата (перорално приложение).

Схемата на химиотерапия обикновено се състои от няколко курса през определен период от време. Пациентът може да получи 1 лекарство или да приема комбинация от различни лекарства

Страничните ефекти на химиотерапията са индивидуални, но могат да включват умора, потиснат имунитет, гадене и повръщане, загуба на коса, загуба на апетит и диария. Тези нежелани реакции обикновено изчезват след завършване на лечението.

Таргетна терапия

Таргетната (прицелната) терапия е лечение, при което се използват биологични вещества – таргетни лекарства. Това са специфични молекули, които могат избирателно да активират или блокират определени биологични процеси, жизнено важни за туморните клетки. По този начин се възпрепятства растежа и развитието на карцинома и се ограничава увреждането на здравите клетки. 

Не всички тумори имат еднакви таргети (цели, върху които таргетната терапия действа).  За да намери най-доброто лекарство, лекарят може да назначи различни изследвания, които да определят гени, белтъци и други фактори в тумора. Това помага на лекарите по-добре да съгласуват всеки пациент с най-ефективното лечение, когато е възможно. Освен това в момента се провеждат много проучвания, за да се разберат повече за конкретните молекулни цели и новите лечения, насочени към тях.

За рак на главата и шията, може да се използва и таргетно лечение, насочено към туморен протеин, наречен рецептор на епидермалния растежен фактор (EGFR). Изследователите са открили, че лекарствата, които блокират EGFR, помагат да се спре или забави туморния растеж.

Имунотерапия                   

Имунотерапията цели да засили естествената защита на организма, за да се бори с карцинома. Използват се продукти, произведени в организма или в лабораторни условия, които да подобрят или възстановят имунитета. Засега при белодробен карцином се прилага имунотерапия с т.нар. имунни чекпоинт-инхибитори. Пембролизумаб (Keytruda) нивулумаб (Opdivo) са одобрени за лечение на хора с рецидивиращ или метастазирал склетъчен карцином на главата и шията (HNSCC). И двете лекарства са одобрени за лечение на някои хора с напреднал рак на белия дроб или меланом. 

Палиативните грижи

Това е лечение, което се фокусира в овладяването на симптомите, подобрявайки качеството на живот, както и в подкрепата на пациента и така и на неговите близки. Всеки човек, без значение от възраст, вид и стадий на карцинома, може да има нужда от палиативно лечение. Най-добре е палиативното лечение да се започне колкото се може по-рано в процеса на терапия. Към противотуморната терапия често се добавят медикаменти, които да облекчат страничните ефекти. Всъщност, хората, които получават  и двата вида лечение едновременно, нямат толкова сериозни усложнения, водят по-качествен живот и съобщават, че са по-доволни от тези, които не получават палиативно лечение.

Палиативните грижи могат да бъдат много обширни и често, освен медикаменти, включват промяна в начина на хранене, техники за релаксиране, емоционална подкрепа и др. Има възможност лечение като химиотерапия, хирургия и лъчетерапия също да бъдат палиативни. Разговаряйте с лекаря си за крайната цел на всяка една от терапиите в лечебния план; научете от него какви са възможните странични ефекти от противотуморната терапия и какви са вариантите за повлияването им. Винаги споделяйте с лекарите, ако преди или след терапия забележите някакъв проблем, за да могат да взети мерки навреме.

Метастатичен рак на главата и шията

Ако ракът се разпространи в друга част на тялото, лекарите го определят като ​​метастазирал рак. Ако това се случи, добре е да обсъдите с Вашия лекар, възможните методи за продължаване на лечението. Клиничните изпитвания също са опция.

Вашият план за лечение може да включва комбинация от хирургия, лъчева терапия, химиотерапия, целева терапия и / или имунотерапия. Палиативните грижи също ще са от значение за облекчаване на симптомите и нежеланите реакции. 

За повечето хора метастазиралия рак е много стресиращ и се приема трудно. Пациентите и техните семейства се насърчават да говорят за начина, по който се чувстват с лекари, медицински сестри, социални работници или други членове на екипа по здравеопазване. Може да е полезно да говорите с други пациенти чрез група за подкрепа. 

Ремисия и възможност за рецидив

Пълна ремисия настъпва, когато в тялото не се установява повече раково образувание и вече няма симптоми. С други думи – няма видима болест.

Ремисията може да бъде временна или постоянна. Тази несигурност, обаче, кара много хора да се притесняват, че карциномът ще се завърне. Често ремисията е постоянна, но винаги разговаряйте с лекаря си за възможността от завръщане на болестта или т.нар. рецидив. Информирайки се за риска от рецидив и вариантите за лечението му, за да сте подготвени, ако това се случи.

Както вече споменахме, завръщането на тумора след завършил план на противотуморна терапия се нарича рецидив. Това може да се случи на същото място, където е бил първоначално туморът (локален рецидив), близо до това място (регионален рецидив) или на друго място (далечен рецидив).

Когато се установи рецидив на болестта, следват различни изследвания, за да се разбере възможно най-много за него. След като се направят изследванията, Вашият доктор ще предложи вариантите за лечение. Често планът за лечение включва терапиите, които вече изброихме – хирургия, химиотерапия, лъчетерапия, но те ще бъдат назначени по различен начини и от предходните. Лекарите може да предложат и включване в клинични изпитвания, които изучават нови пътища за лечение на съответния вид рецидив. Какъвто и план на лечение да изберете, палиативното лечение трябва да е неизменна част от него, за да се намали тежестта на симптомите и страничните ефекти.

Пациентите с рецидив често се сблъскват с емоции като отчаяние и страх. Препоръчително е да обсъдите тези чувства с лекарите и да се консултирате с тях за това къде може да намерите професионална подкрепа и помощ за преодоляването им.

В случай, че лечението не подейства

Възстановяването от злокачествена болест не винаги е възможно. Ако карциномът не може да бъде излекуван или контролиран, болестта може да се нарече напреднала или терминална. Тази диагноза е стресираща, а напреднал карцином е труден за обсъждане за много хора. Въпреки това, важно е да имате изчерпателен и искрен разговор с лекаря си и с хората, които Ви помагат да преминете през този етап. Важно е да изразите чувствата си, страховете и притесненията си. В онкологичния екип има специалисти, които имат уменията, опита и знанията да оказват подкрепа на пациентите и техните близки. В този момент е много важно човек да се чувства физически комфортно и без болка.

Пациенти, които имат напреднал стадий на карцином и при които се очаква по-малко от шест месеца живот, могат да обсъдят вариант за палиативно лечение, наречено хосписна  грижа. Хосписната грижа дава възможно най-доброто качество на живот за хора, които са близо до края на живота. Трябва да се помисли къде би било най-комфортно за оказване на тези грижи – вкъщи, в болницата или в хосписно заведение. Обгрижването на болния от медицинска сестра вкъщи или обучаването на член от семейството да прави това е вариант, който предпочитат много семейства.

След смъртта на любим човек много хора се нуждаят от подкрепа, за да преодолеят загубата.