Рак на тестиси

Поставяне на диагноза

Лекарите провеждат много изследвания за да диагностицират рака или да научат дали се е разпространил в други части на тялото. Това се нарича метастаза. Например, образните изследвания могат да покажат дали ракът се е разпространил, използвайки снимка на вътрешността на тялото. За да се прецени кои методи на лечение ще бъдат най-ефикасни, лекарите също провеждат определени изследвания.

Списъкът по-долу описва възможностите за диагностициране на рака на тестисите. Не всички изброени тестове са показани за всеки пациент. Вашият лекар ще вземе под внимание следните фактори при избора на изследване:

 • видът на предполагаемия карцином;
 • съществуващи признаци и симптоми;
 • възраст и здравословно състояние;
 • резултатите от предишни медицински изследвания;
 • предварителни тестове.

Ако усетите бучка в областта на тестиса или друго, което Ви притеснява, задължително посетете Вашия лекар. Ако е необходимо той може да Ви насочи към уролог за повече изследвания. Урологът е лекар, специализиран в лечението на рак на тестисите.

Изследванията, които обикновено се провеждат са следните:

 • Физикален преглед. Лекарят ще палпира тестисите за признаци на подуване, чувствителност или уплътняване. Също така ще изследва и корема, шията, горната част на гръдния кош, подмишниците и слабините, за наличие на увеличени лимфни възли, което би могло да означава, че ракът се е разпространил. Гърдите и зърната също могат да бъдат изследвани за промени, както и краката за подуване.
 • Ултразвуково изследване. Ултразвукът използва звукови вълни, за да създаде картина на вътрешните органи. Ехото на звуковите вълни произвежда серия от изображения, наречени сонограми. Тези образи на тестиса помагат на лекаря да види тумор или друга аномалия. На сонограмата би могло да се определи размера, местоположението и твърдостта на тумора. Солиднен тумор в областта на тестисите е много вероятно да бъде рак.

Ако на тези изследвания има съмнение за тумор, ще се извършат допълнителни кръвни тестове. В някои случаи може да се наложи хирургично отстраняване на тестиса, за да се изследва допълнително.

 • Туморни биомаркери. Нивата на серумните туморни маркери се изследват преди оперативното отстраняване на тестиса. Те се произвеждат от тумора или от тялото в отговор на карцинома и се откриват в абнормно високи нива в кръвта на някои пациенти. При рак на тестисите нивата на серумния туморен маркер се изследват, за да се установи стадия на заболяването и да се потвърди дали туморът е изцяло семином. Различните видове рак произвеждат различни туморни маркери. Следните туморни биомаркери се използват за установяване стадия на рака на тестисите и планиране на лечението:
  • Нивата на алфа-фетопротеин (AFP) често, но не винаги, се увеличават при мъже с не-семиномни тумори. AFP не се произвежда от семиомите, затова повишеното ниво на AFP е знак, че туморът не е чист семином.
  • Човешкия бета-хорионгонадотропин (beta-hCG) често, но не винаги, се увеличава както при семиномните, така и при не-семиномните тумори.

Високите нива на тези туморни маркери може да са индикатор за рак на тестисите или други видове рак. Възможно е обаче да има рак на тестисите, без нивата на туморни маркери да бъдат повишени, както е възможно и да има повишени нива на тези биомаркери без да има рак.

Други туморни маркери, които могат да се изследват при рак на тестисите, са:

  • Лактат-дехидрогеназа (LDH). Тя се използва само за определяне на количеството на химиотерпевтика, което ще се приложи при пациент с метастатичен не-семиномен тумор. Това е така, защото много други видове рак и неракови състояния могат да повишат нивата на LDH. LDH не се използва за диагностициране на рак на тестисите.
  • Плацентарна алкална фосфатаза (PLAP) е друг туморен маркер, който лекарите могат да изследват, въпреки че не се прилага често.
 • Орхиектомия/ патологично изследване. Ако се подозира наличието на рак на тестисите, хирург ще извърши радикална ингвинална орхиектомия, при която се отстранява целият тестис. След това патологът ще изследва много тънки резрези от тъканта на тестиса под микроскоп, за да определи вида на рака. Патологът е лекар, специалист по разчитане на лабораторни тестове и оценка на клетки, тъкани и органи за хистологично (морфологично) диагностициране на болести.
 • Биопсия. Биопсията е вземане на малко количество тъкан от даден орган за изследване под микроскоп. Другите тестове могат само да предполагат наличието на карцином, но единствено биопсията може да потвърди диагнозата със сигурност. В някои случаи биопсия може да бъде взета от белия дроб, ретроперитонеума или друго място в тялото, ако ракът се е разпространил.

Ако мъжът има само един тестис, а диагнозата е несигурна, хирургът може да отстрани само малка част от тъканта от тестиса. При наличие на ракови клетки, тестисът може да бъде допълнително отстранен.

Диагноза на метастази

Ако се докаже наличието на раково заболяване за определяне стадия и разпространението му ще са необходими и други изследвания. Обикновено лекарите препоръчват образни изследвания на корема, таза и гръдния кош. Изображенията на мозъка или костите не са толкова често прилагани. За изследване на метастази при пациенти с рак на тестисите може да се проведе:

 • Рентгеново изследване. Рентгеновата снимка е начин за създаване на образ на вътрешността на тялото, като се използва малко количество радиация. Рентгенографията на гръдния кош, се използва, за да се определи стадия на рака и скрининга след края на лечението. Ако е необходима по-подробна картина на белите дробове, тогава лекарят може да назначи скенер/компютърна томография, КТ/.
 • Сканиране с компютър-томография (КT или КAT). Това сканиране създава триизмерна снимка на вътрешността на тялото, използвайки рентгенови лъчи, взети от различни ъгли. След това компютърът комбинира тези изображения в подробен напречен разрез, който показва всички аномалии или тумори. Също и за измерване на размера на тумора може да се използва КT-сканиране. Понякога преди сканиране се дава специално багрило, наречено контрастно вещество, за да се осигури по-добра детайлност на изображението. Това багрило може да се инжектира във вената на пациента или да се даде като хапче за поглъщане. КТ е най-често използваното образно изследване при мъжете с рак на тестисите, защото може да се използва за оценка на корема, таза, гръдния кош или белите дробове, мозъка и други области. Поради необичайното разпространение на рака на тестисите в мозъка, радко се прави КТ. Въпреки това, ако е необходимо сканиране на мозъка, обикновено се предпочита МРТ (виж по-долу).
 • Магнитнорезонансна томография (МРТ).Този метод използва магнитни полета, а не рентгенови лъчи, за да произвежда подробни изображения на тялото. Може да се използва и за измерване на размера на тумора. Специално багрило, наречено контрастно вещество, се дава преди сканирането, за да се създаде по-ясна картина. Това багрило може да се инжектира във вената на пациента или да се дава като течност за приемане през устата. За мъжете с рак на тестиса КT (вижте по-горе) обикновено се предпочита пред МРТ за изследване на корема. МРТ се използва само в конкретни ситуации. Например, може да се препоръча МРТ на мозъка при съмнение за мозъчно метастазиране. В допълнение, често се препоръчват МРТ на главен мозък при мъже, с високорисков метастатичен рак (виж Стадии на заболяването) и с много високи стойности на туморните биомаркери, или ако има данни, че ракът се е разпространил в черния дроб, костите или белите дробове. Вашият лекар ще прецени най-добре кое изследване е подходящо за вас.
 • Сканиране с позитронноемисионна томография с компютър-томография (ПET/КТ)Този вид изследване се прилага рядко при пациентите с тестикуларен рак. Може да има стойност при мъже с метастатичен чист семином, който не изчезва напълно след химиотерапия. В такива случаи, ПЕТ-сканирането не трябва да се извършва по-рано от 6 седмици след края на химиотерапията.

След получаване на резултатите от изследванията, лекуващият онколог (онкоуролог) ще обсъди всичко с пациента.