Рак на тестиси

Какви въпроси да зададем на лекуващия лекар?

Честите разговори с лекаря са важни за взимане на информирани решения за Вашето здраве. Тези предложени въпроси са отправна точка, за да ви помогнат да научите повече за терапията за рака на тестисите. Може да зададете допълнителни въпроси, които са важни за Вас. Ако желаете може да разпечатате този списък, за да Ви помогне за следващия Ви преглед при лекаря.

Въпроси, които да зададете след поставяне на диагноза

 • Какъв тип рак на тестисите имам?
 • Има ли други тестове или операция, необходими за потвърждаване на тази диагноза?
 • В кой стадий е моят рак? Какво означава това?
 • Можете ли да ми обясните резултата от патологичното изследване (резултатите от лабораторните тестове)? Мога ли да получа копие?

Въпроси, които да зададете за избора на лечение и за контрола и управлението на нежеланите реакции

 • Какви възможности за лечение имам?
 • Какви клинични изпитвания са на пододящи за мен? Къде се провеждат и как да разбера повече за тях?
 • Какъв план за лечение препоръчвате?
 • Това ли е стандартното лечение?
 • Каква е целта на всяко лечение? Да премахне ракът, да ми помогне да се чувствам по-добре, или и двете?
 • Колко често лекувате мъже с рак на тестисите?
 • Кой ще бъде част от медицинския ми екип и какво прави всеки член?
 • Кой ще води моето лечение?
 • Какви са възможните странични ефекти от всяко лечение, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план?
 • Как това лечение ще засегне ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да упражнявам и да изпълнявам обичайните си дейности?
 • Може ли това лечение да засегне моя сексуален живот? Ако е така, как и за колко време?
 • Може ли това лечение да повлияе на способността ми да имам деца? Ако е така, трябва ли да говоря със специалист преди началото на лечението на рака?
 • Ако се притеснявам за разходите, свързани с лечението на рака, кой може да ми помогне?
 • Как мога да се запазя колкото се може по-здрав по време и след лечение?
 • На кого трябва да се обадя за въпроси или проблеми?
 • Има ли още нещо, което трябва да питам?

Въпроси, които трябва да зададете за хирургичното лечение

 • Какъв тип операция ще имам? Ще бъдат ли премахнати лимфните възли?
 • Колко опит има хирургът при провеждането на орхиектомия и/или РЛД?
 • Колко време ще продължи операцията?
 • Колко време ще бъда в болницата?
 • Можете ли да опишете какво ще бъде възстановяването ми от операцията?
 • Какви са възможните дългосрочни нежелани ефекти от тази операция?

Въпроси, които трябва да зададете за лъчетерапията

 • Какъв вид лъчелечение се препоръчва?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви нежелани реакции мога да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат страничните ефекти?

Въпроси, които трябва да зададете за химиотерапия

 • Какви конкретни лекарства се препоръчват?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви нежелани реакции мога да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат страничните ефекти?

Въпроси, които да зададете за планиране на проследяване

 • Какъв е шансът карциномът да се възвърне? Трябва ли да следя за конкретни признаци или симптоми?
 • Какви дългосрочни странични ефекти или късни странични ефекти са възможни въз основа на лечението, което получих?
 • Какви последващи изследвания ще трябва да провеждам и колко често ще имам нужда от тях?
 • Кой ще води моята последваща грижа?