Рак на гърда

Въведение

Видове рак на гърда

Карциномът на гърдата може да бъде инвазивен и неинвазивен. Инвазивният тип е тумор, който се разпространява в дълбочина, отвъд мембраната, върху която са послани най-вътрешните клетки на млечните канали или на лобулите. Неинвазивният вариант не излиза от рамките на клетките, тапициращи млечния канал или лобулите на гърдата, т.е. не преминават отвъд мембраната, върху която те са послани. Повечето тумори започват в каналчетата или в лобулите и се наричат съответно дуктални или лобуларни карциноми. 

 • Дуктален карциномТози вид тумори водят началото си от клетките, покриващи млечните каналчета и са най-често срещаният рак на гърда.
 • Дуктален карцином “на място” (carcinoma in situ). Това е карцином, локализиран само в каналчетата. 
 • Инвазивен или инфилтриращ дуктален карцином. Това е карцином, разпространил се отвъд мембраната на епитела на каналчето. 
 • Лобуларен карциномТова е рак, водещ началото си в лобулите. 
 • Лобуларен карцином “на място” (carcinoma in situ). Този вид образувания е локализирано само в лобулите. Счита се по-скоро за рисков фактор за развитие на инвазивен карцином на двете гърди, отколкото за раково заболяване. 

По-рядко срещани тумори на гърдата са още: 

 • медуларен;
 • муцинозен;
 • тубуларен;
 • метапластичен;
 • папиларен;
 • инфламаторен – бързо растящ вид рак, който се среща в 1% до 5% от случаите на карцином на гърда;
 • болест на Пейджет – започва от каналчетата на зърното. Въпреки че най-често е “на място”, може да бъде и инвазивен карцином. 

Биологични подвидове рак на гърда

Съществуват 3 главни подвида на рака на гърдата, които се определят, когато се извършат определени изследвания на тумора. Тези изследвания помагат на лекарите да научат повече за Вашия карцином и да назначат възможно най-ефективното лечение за него. Ето и трите основни подкатегории: 

 • Хормон-рецептор позитивен тумор. Ракът на гърдата, който разгръща (експресира) по повърхността на своите клетки рецептори за хормона естроген и/или за прогестерон, се наричат хормонално позитивни. Тези рецептори представляват белтъчни молекули, които “стърчат” над и под повърхностната мембрана на клетката. Туморите, които имат естрогенови рецептори, се наричат естроген-рецептор позитивни, а тези които имат прогестеронови рецептори – прогестерон-рецептор позитивни. Нужно е един от тези рецептори да е положителен, за да наречем тумора хормон-рецептор позитивен. Развитието на този вид рак може да зависи от хормоните естроген и прогестерон. Тези тумори се срещат във всяка възраст, но са по-чести при жени след менопауза. Около 60-75% от злокачествените туморите на гърдата имат естрогенови и/или прогестеронови рецептори. Карциноми без наличие на тези рецептори се наричат хормон-рецептор негативни. 
 • HER2-позитивни тумори. Около 20-25% от карциномите на гърдата зависят от ген, наречен рецептор на човешкия епидермален растежен фактор 2 или HER2 (произнася се хер 2), за да се развиват. Тези тумори се наричат HER2-позитивни и имат многобройни HER2-рецептори или копия на HER2-гена. Генът HER2 изработва белтък, който се намира по повърхността на раковата клетка и е важен за растежа на тумора. Този тип рак може да се развива по-бързо. HER2-позитивните тумори могат да бъдат както хормон-рецептор позитивни, така и негативни. Карциномите, които не експресират HER2, се наричат HER2-негативни. 
 • Тройно негативни тумори. Ако карциномът не експресира естрогенови, прогестеронови и HER2- рецептори, се нарича тройно негативен. Съставлява около 15% от инвазивните карциноми. Този вид рак е по-често срещан при млади жени, които имат наследствена мутация в гените BRCA1 и BRCA2. Препоръчва се всички хора с тройно негативен рак на гърда да се изследват за мутация на BRCA-гените.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.